Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Vecākiem


      Skolas Padome
      Dokumenti


    

  
 

 

 

SKOLAS PADOME 2015./2016.m.g.

Sandra Lobeiko-Dominovska - skolas padomes priekšsēdētāja

Nr.

Vārds, uzvārds

Pārstāvētā klase

1

Vita Rozīte

1. klase

2

Evija Pontāga

2. klase

3

Sandra Pelše

3. klase

4

Evita Čakstiņa

4.klase

5

Jolanta Taškāne

5.klase

6

Sandra Lobeiko-Dominovska

6.klase

7

Indra Grigorjeva

7. klase

8

Vēsma Pūdāne

8. klase

9

Māris Lācītis

9. klase

10

Sandra Volfa

10. klase

11

Kristīne Voino

11. klase

12

Mareks Drozdovs

12. klase

13

E.Paslauska, L.Kalniņa

līdzpārvalde, 11.klase

14

Ingrīda Maurāne, Elita Briška

skola

15

Ruta Jakovļeva

novada dome

16

Sanita Madalāne

direktore