Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Vecākiem


    Skolas Padome
      Dokumenti
 

    

  
 

 

 

SKOLAS PADOME 2016./2017.m.g.

Sandra Lobeiko-Dominovska - skolas padomes priekšsēdētāja

Nr.

Vārds, uzvārds

Pārstāvētā klase

1

Inese Nenišķe

1. klase

2

Vita Rozīte

2. klase

3

Līga Vietniece

3. klase

4

Sandra Pelše

4. klase

5

Evita Čakstiņa

5.klase

6

Jolanta Taškāne

6.klase

7

Ingūna Savicka

7.klase

8

Indra Grigorjeva

8. klase

9

Vēsma Pūdāne

9. klase

10

Māris Lācītis

10. klase

11

Sandra Volfa

11. klase

13

Kristīne Voino

12. klase

14

E.Paslauska, L.Kalniņa

līdzpārvalde, 12.klase

15

Ingrīda Maurāne, Elita Briška

skola

16

Ruta Jakovļeva

novada dome

17

Sanita Madalāne

direktore