Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

                                             Skola šodien

   
    Aktualitātes
 
   Mēneša plāns
   
Pasākumi, foto
   
Foto par skolu
 
   Skolas himna

  

 

 

 

 

 

 


 
    janvāris

25.12.2017.-05.01.2018.

Ziemas brīvdienas

decembris-marts

Caurviju tēma "Izstaigā Salas vidusskolu!", izzinošas spēles veidošana, 6.klasē (Pedagogi E.Kakarāne - klases stundas, D.Tropa - vizuālā māksla, P.Stirna - muzejstunda/novadpētniecība, V.Bandere - angļu valoda)

janvāris-februāris   

Caurviju tēma “Latvju raksti”, 5.klase (pedagogi D.Tropa un D.Jēkabsone)

janvāris-februāris   

Caurviju tēma mācību priekšmetos vēsture un mūzika, 7.klase (pedagogi L.Vītiņa un I.Gaidele)

02.01., plkst.12.00, 101.kab.

Vadības sēde. Audzināšanas vadlīnijas

03.01., plkst.10.00, Jēkabpils nov.sēžu zālē

Sanāksme novadu dabaszinātņu un matemātikas pedagogiem

03.01., Jaunmārupes psk.

Krievu valodas (svešval.) skolotāju MA profesionālās kompetences pilnveides izbraukuma seminārs „METODE “ТАНДЕМ”. TEORIJA UN PRAKSE”

03.01.

Sākumskolas Mk sanāksme „1.sem. Analīze, tālāka darba plānošana”

03.01., plkst.17.00, 114.kab.

“English for you - 3”. Neformālās izglītības nodarbība vecākiem un pedagogiem (S.Madalāne)

04.01., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs vizuālās mākslas pedagogiem: MA sanāksme

04.01., plkst.10.00, Jēkabpils nov. sēžu zāle

Sanāksme novadu sākumskolas mācību jomas pedagogiem

04.01., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ Bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas, dabaszinību un ekonomikas pedagogiem A programmas kursi  “Mūsdienīga mācību stunda, īstenojot kompetenču pieeju izglītībā"
04.01., plkst.10.00, Jēkabpils 3.vsk.

Seminārs matemātikas pedagogiem “Uz kompetencēm balstītas izglītības ieviešana matemātikas stundās”

04.01., plkst.12.00, Jēkabpils VĢ

Novadu un Jēkabpils pilsētas skolu ekonomikas skolotāju MA sanāksme
05.01. Tālākizglītības kursi (I.Maurāne)
05.01., plkst.10.00, Salas novada pašvaldība

2018.gada budžeta projekta apspriešana (S.Madalāne)

08.-23.01.

Radošo nodarbību cikla "Atklāj radošo talantu sevī" nodarbība "Skatuves runa" ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" P.Nr.8.3.2.2/161/001 (E.Briška, S.Madalāne)

Skatuves runas konkurss klasēs (latviešu valodas skolotāji)

08.-31.01. Mācību stundu hospitācija dabaszinību-vēstures Mk realizētajos mācību priekšmetos 6., 9., 10.-12.kl.
08.-31.01. Elektrība – dzīve ar un bez tās (A.Grāmatnieks, A.Nekozs, P.Stirna)
08.-31.01.

Filmas „Ievainotais jātnieks" noskatīšanās (E.Kakarāne, I.Alužāne)

08.-31.01.

Informatīvā sapulce skolēniem par EUROSCOLA mācību pasākumu EP Strasbūrā (I.Sauska, I.Ozoliņa)

08.-20.02. DD latviešu valodā 6.kl. (mutvārdu daļa)
08.-21.02. DD latviešu valodā 3.kl. (mutvārdu daļa)
08.01., 6.stunda Caurviju tēma "Izstaigā Salas vidusskolu!", izzinošas spēles veidošana (P.Stirna – muzejstunda /novadpētniecība), 6.klase
08.01. Tarifikācijas izmaiņas (V.Rudzīte)
09.01., 107.kab.

Svešvalodu Mk sanāksme

09.01., plkst.17.00, 114.kab.

“English for you - 3”. Neformālās izglītības nodarbība vecākiem un pedagogiem (S.Madalāne)

10.01., plkst.12.30, Salas KN Jauniešu diskusija “Jaunieši Eiropā – kas tālāk” (V.Tropa, BJC)
10.01., 114.kab., plkst.16.30

Atbalsta grupas sanāksme (I.Driviniece, S.Jaševa, I.Alužāne, S.Madalāne)

11.01., plkst.18.00, 107.kab.

ERASMUS+ Portugāles vizītes darba grupas sanāksme (I.Sauska, L.Petrovska, skolēni, vecāki)

12.01., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Olimpiāde vēsturē 9.kl. skolēniem

15.01., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.-9.kl. skolēniem

16.01., plkst.10.00, Jēkabpils vak.vsk.

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs - apmācība psihologiem ‘’Klases kolektīva saliedēšanas tehnikas adaptācijas periodā’’

17.01., plkst.10.00, Ābeļu psk.

Volejbols 1998.-2001.g.dz. jauniešiem

17.-19.01.

ERASMUS+ projekta grupas skolēnu un skolotāju praktiskā nodarbība BLIP-u veidošanā (I.Sauska, V.Rudzīte, V.Bandere, L.Petrovska)

18.01., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Literārā konkursa „Lasītprieks” darba grupas sanāksme

18.01., plkst.17.00, 114.kab.

“English for you - 3”. Neformālās izglītības nodarbība vecākiem un pedagogiem (S.Madalāne)

19.01., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ, Jēkabpils 2.vsk Olimpiāde fizikā (tiešsaitē) 9.-12.kl. skolēniem (A.Grāmatnieks, A.Nekozs)
23.01., 105.kab.

Klases audzinātāju Mk sanāksme

24.01., Rēzekne

6. Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-6.klašu skolēniem (A.Zvirgzda, V.Dubkeviča)

24.01., plkst.10.00, Ābeļu psk.

Volejbols 1998.-2001.g.dzim. jaunietēm

24.01., plkst.16.00, 210.kab. B kat. autoapmācības 1.nodarbība 11.kl.skolēniem u.c. interesentiem

24.01., plkst.17.00, 114.kab.

“English for you - 3”. Neformālās izglītības nodarbība vecākiem un pedagogiem (S.Madalāne)

25.01., plkst.8.30

Elektrum Dziesmas ieraksts (koris “Dominante”, I.Gaidele)

25.01., Jēkabpils TN Karjeras diena (12.klase)
25.01., mazās sk.zālē

Skatuves runas konkurss skolā

26.01. Karjeras semināri projekta ietvaros 3., 5.klasei (D.Tropa)
29.-31.01.

Bioloģijas konkurss „Ieskaties dabā” 7.-8.kl. (1.kārta)

29.-31.01.

ERASMUS+ projekta  dalībnieku vizīte Portugālē  (I.Sauska, L.Petrovska)

29.01.,  plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Olimpiāde latviešu valodā un literatūrā (tiešsaitē) 11.-12.kl.

30.01, plkst.10.00, Jēkabpils 3.vsk.

Olimpiāde angļu valodā 8.-9.kl. (1.kārta) (I.Sauska, V.Bandere)

30.01, plkst.10.00, Aknīstes vsk.

Volejbols 2002.-2003.g.dzim. meitenēm

30.01., 309.kab.

Dabas zinību un vēstures Mk sanāksme

30.01., plkst.15.00, 101.kab. Vadības sēde. Februāra darba plāns; Kompetenču pieejas īstenošana Salas vidusskolā – 2017./2018.m.g. 2.pusgada plāna projekts
31.01., plkst.10.00, Salas vsk. sporta zālē

Florbols

31.01., plkst.10.00, Jēkabpils 3.vsk.

Olimpiāde ekonomikā (tiešsaitē) 10.-12.kl.

30.01., 105.kab.

„Bērnu un jauniešu žūrijas” noslēguma pasākums

31.01., plkst.17.30, 1.kab.

Radošā darbnīca ”Horizonts” Neformālās izglītības piedāvājums skolotājiem un vecākiem. (D.Tropa)

janvāris, plkst.15.00 114.kab.

MP sēde

 

                                                                                                                         uz sākumu