Zinību diena
Salas vidusskolā

  • Plkst: 8:50 - pulcēšanās klasēs
  • Plkst: 9:00 - svinīgs pasākums uz laukuma
    (lietus gadījumā sporta zālē)
  • Plkst: 9:50 - klases stunda

Klašu sadalījums pa kabinetiem

KlaseAudzinātājsKabinets
1.Zanda Baumeistere22. kab Mazā skola
2.aIveta Martinsone23. kab Mazā skola
2.bLaura Mežinska106.
4.Liena Liberte27. kab Mazā skola
5.Dace Ķiploka1.
6. Alise Verbicka
Ilze Gaidele
306.
7.Dace Jēkabsone208.
8.Ingrīda Maurāne307.
9.Verners Grandāns
Daina Sondore
304.
10.Valentīna Bandere108.
11.Lāsma Vitriņa210.
12.Edīte Kakarāne105.

Kontakti

LietvedeINITA EGLĪTE65237780, 25478051
DirektoreSANITA MADALĀNE65237781, 29123544
Vietniece mācību jomāINGA ALUŽĀNE5237782
Vietniece ārpusstundu jomāINTA KOZLĀNE65237785
Vietniece IT jomāVIJA RUDZĪTE65237786, 26392319
Saimniecības vadītājsANATOLIJS DINMITRIJEVS26277344
MedmāsaRUTA ŠKIPARE65220030
Vecā skola5237782
Sporta zāle65220458

Adresse

Skolas iela 3,
Sala, Salas pagasts,
Jēkabpils novads,
LV-5230

E-pasts

salasvidusskola@edu.jekabpils.lv

Rekvizīti

Jēkabpils novada pašvaldība
PVN reģ. Nr. LV90000024205
Jur. adrese Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, Latvija
Banka SEB banka AS
Konts LV87UNLA0009013130793
Saņemšanas vieta Skolas iela 3, Salas vidusskola, Sala, Jēkabpils nov.