10.klases ZPD priekšaizstāvēšana tiešsaistes MS Teams konferencē notikusi

Vija Rudzīte Uncategorized

Paldies darbu vadītājiem un konsultantiem, paldies komisijai! Esam ieguvuši pārliecību par pētījumu mērķtiecīgu virzību un vēl paveicamā darba apjomu! 

Dalīties ar ierakstu