Karjeras nodarbības 5. un 6.klases skolēniem PRASMES MANAS DZĪVES CEĻAM

Vija Rudzīte Uncategorized

2.decembrī Salas vidusskolā 5. un 6.klases skolēniem notika karjeras nodarbības, kuras vadīja izaugsmes treneri/ kouči Dainis Zaltans un Vineta Saulīte. Profesionālu vadītāju vadībā skolēni apguva komandu saliedēšanas metodes. Pasniedzēji skolēniem piedāvāja uzdevumus komunikācijas, līderības, radošuma un prasmju attīstīšanai. Radīja ieskatu nākotnes profesiju prasmju pasaulē. Pasniedzēji pielietoja dažādas interesantas darba metodes, tādējādi iesaistot visus klases skolēnus. Tika vadītas diskusijas un dotas …

Rīgas lidostā nepieciešamās profesijas

Vija Rudzīte Uncategorized

Šī gada 29. novembrī Salas vidusskolas 9.klase devās izglītojošā ekskursijā uz Rīgas lidostu, lai iepazītos ar karjeras iespējām un izaugsmi lidostā “Rīga”. Skolēni klātienē iepazinās ar uzņēmumu darbības specifiku, vidi, drošību, darbinieku pienākumiem . Bija iespēju tiksies ar dažādu profesiju pārstāvjiem, uzzināt, kāda izglītība un kompetences nepieciešamas, lai strādātu šajās profesijās. Karjeras pasākuma izdevumus sedz no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts …

Sasniegumi krievu valodas olimpiādē

Vija Rudzīte Uncategorized

26.novembrī Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē rezultatīvu dalību pierādīja 11.kl.skolniece Kitija Grigorjeva – 2.vieta (A grupā), 10.kl.skolnieces Darja Andronova un Linda Atlahoviča – atzinība (B grupā). Paldies skolotājai Ingrīdai Maurānei, lepojamies!

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings. Esam laureātu vidū

Vija Rudzīte Uncategorized

Esam mājās un priecīgas! Lepojamies ar padarīto darbu un skolas sasniegtajiem rezultātiem! Pagājušajā gadā īpaši lepojāmies ar 1.vietu nominācijā “Dabaszinības”, šogad – “Latviešu valodā un literatūrā”. Paldies, Anita Zvirgzda! Lai mūsu mīļajiem absolventiem ceļi vedas un mērķi īstenojas! Gods kalpot Latvijai! Fotogalerija

Karjeras nodarbības nodarbības 3. un 4. klases skolēniem NO SEVIS PASAULĒ

Vija Rudzīte Uncategorized

2019. gada 7. novembrī Salas vidusskolā viesojās personības izaugsmes trenere Ilga Kušnere. Pasniedzēja 3. un 4. klases skolēniem ne tikai vadīja diskusijas un nodarbības, bet  arī  attīstīja un pilnveidoja pašizziņas un pašnovērtējuma prasmes. Radīja iedvesmu, idejas, motivāciju un atbalstu nodarbību procesā. Pauda savu viedokli un pārrunāja par zināšanām un prasmēm, kuras būtu nepieciešamas apgūt, lai sekmīgi varētu darboties iespējamajā nākotnes …