Sākas diagnosticējošie darbi

Vija Rudzīte Uncategorized

Diagnosticējošie darbi tiek organizēti, lai piedāvātu mācīšanās atbalstu skolēnam, pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes, fokusējoties uz pamatprasmēm, atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, beidzot 3. un 6. klasi, kā arī lai skolēns sadarbībā ar skolotāju līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot/nostiprināt savas prasmes. Šogad mutvārdu daļa latviešu valodā 6.klasē norit Zoom platformā vai WhatsApp. Komisijā: latviešu valodas skolotājas Anita Zvirgzda un …

Vai tu jau esi gatavs Meteņiem?

Vija Rudzīte Uncategorized

Pēdējais maskošanās/ķekatu/budēļu laiks! 5.klase un audzinātāja Ingrīda Maurāne klases stundā gatavojās! Sestdien – Meteņos vizinies no kalna, skaļi sauc vēlējumus un lielies, vel sniega bumbas, lai visi darbi nākamajā gadā apaļi, raiti un gludi sokas. Ticējumi vēsta – jo tālāk no kalna nobrauks, jo garāki lini augs un pašam būs spēks un veselība!

Metodiskās darba grupas “Audzinām pilsoni” sapulce MS Teams

Vija Rudzīte Uncategorized

Metodiskās darba grupas “Audzinām pilsoni” (vadītāja Edīte Kakarāne) sapulce MS Teams – diferencēti un individualizēti atbalsta pasākumi skolēniem.Darba kārtībā:1. Par pašvadītu mācīšanos februāra mēnesī “Sevis izzināšana. Pētījums”. (S.Madalāne)2. Par 5.-12.klašu skolēnu aptauju. (I.Alužāne)3. Par klašu audzinātāju, skolēnu un skolas psihologa sadarbību. (S.Jaševa)4. Par ieguvumiem klases audzinātāja darbā attālinātās mācīšanās laikā. (klašu audzinātāji)5. Dažādi. (brīvais mikrofons)