Latviešu valodas aģentūras konkursa “Izstāsti man savu sapni” grāmatā iekļauti 3 mūsu skolēnu radošie literārie darbi.

Vija Rudzīte Uncategorized

Priecājamies un lepojamies, ka Latviešu valodas aģentūras konkursa “Izstāsti man savu sapni” grāmatā iekļauti 3 mūsu skolēnu radošie literārie darbi. Apsveicam Agnesi Zvaigzni-Elksnīti, Kristīni Kozuliņu un jau mūsu absolventi Samantu Veļkili. Pateicamies skolotājām Intai Kozlāne un Anitai Zvirgzdai par skolēnu talantu modināšanu!