Iegūsti vidējo izglītību Salas vidusskolā

Vija Rudzīte Uncategorized

Ja tu vēl apsver, kur iegūt vidējo izglītību, aicinām iepazīt Salas vidusskolas piedāvājumu! Šobrīd Salas vidusskola piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu 3 novirzienos: 1. Dabaszinātņu (bioloģijas) virziens;2. Uzņēmējdarbības virziens;3. Humanitāro zinātņu virziens. Ja tev ir jautājumi, piesakies sarunai ar direktori Sanitu Madalāni!E-pasts: sanita.madalane@edu.jekabpils.lvMob. tālrunis: 29123544 Lepojamies ar mūsu 2021./2022.mācību gada absolventiem! Novēlam izturību, pacietību un mērķtiecību izvēlētajos studiju virzienos!