28.decembrī MP sēde

Vija Rudzīte Uncategorized

Darba kārtība
  1. MMG izvirzīto uzdevumu pārskats šim mācību gadam, galvenās atziņas no iesāktā, paveiktā;
  2. 2021./2022.m.g. 1.semestra ikdienas vērtējumu kopsavilkumu aktualizēšana, būtiskākās kļūdas, darbības plāns 2.semestrim;
  3. Iespējamās platformas skolas metodiskā darba un MMG vienotai bāzei – dokumentācijai apspriešana.

Dalīties ar ierakstu