8.kl. skolēni piedalās Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā

Vija Rudzīte Uncategorized

8.klases skolēni 28.maijā piedalās Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā. Skolēnu viedoklis par politiskiem un sociāliem jautājumiem, aktivitātēm skolā un ārpus skolas, Eiropas skolēnu aptauja dod iespēju paust savu viedokli, prasmi pamatot, secināt. Pētījums notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.6.2./17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros.

Dalīties ar ierakstu