Administrācija

SANITA MADALĀNE

Salas vidusskolas direktore, Dr.paed.

e-pasts:  Sanita.Madalane@salas.lv

INGA ALUŽĀNE

direktora vietnieks izglītības jomā

e-pasts:  IngaAluzane@salas.lv

INTA KOZLĀNE

direktora vietnieks audzināšanas jomā

e-pasts:  IntaKozlane@salas.lv

VIJA RUDZĪTE

direktora vietnieks IT jomā

e-pasts:  VijaRudzite@salas.lv

EDĪTE KAKARĀNE

bibliotekāre

e-pasts:  EditeKakarane@salas.lv

[share title="Dalīties ar ierakstu" facebook="true" twitter="true" google_plus="true" pinterest="true" email="true"]