Administrācija

Mēs katra ar savu redzējumu, ar savu pārliecību! Sievišķīga, savstarpēji papildinoša un spridzīga komanda!

Mēs – par savu skolu, par Salas vidusskolu!

SANITA MADALĀNE

Salas vidusskolas direktore, Dr.paed.

e-pasts:  Sanita.Madalane@edu.jekabpils.lv

INGA ALUŽĀNE

direktora vietniece izglītības jomā

e-pasts:  Inga.Aluzane@edu.jekabpils.lv

INTA KOZLĀNE

direktora vietniece audzināšanas jomā

e-pasts:  Inta.Kozlane@edu.jekabpils.lv

VIJA RUDZĪTE

direktora vietniece IT jomā

e-pasts:  Vija.Rudzite@edu.jekabpils.lv

EDĪTE KAKARĀNE

bibliotekāre, direktora vietniece audzināšanas jomā

e-pasts:  Edite.Kakarane@edu.jekabpils.lv

Dalīties ar ierakstu