Aicinām pievienoties Salas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmas “Dabaszinātņu (Bioloģijas)” novirzienam!

Vija Rudzīte Uncategorized

Šodien iepazīstinām jūs ar dažu mūsu absolventu domām. Viņu karjeras izvēle ir bijusi saistīta ar dabaszinātņu jomu. Priecāsimies, ja arī citi mūsu absolventi dalīsies savā pieredzē! Turpmākās publikācijās iepazīstināsim ar citiem programmas novirzieniem.
Salas vidusskola ir neliela universāla lauku vidusskola, kura piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu ar 3 padziļināta satura mācību priekšmetu komplektiem. Salas vidusskolas absolventiem ir konkurētspējīgi centralizēto eksāmenu rezultāti. Skola uzrāda labus rezultātus Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā Lauku vidusskolu konkurencē, piem., Dabaszinātņu jomā (nominācijā “Dabaszinātnes” – 2011., 2015. un 2018.gadā (1.vieta)) un Valodu jomā (2011.gadā nominācijā “Latviešu valoda un literatūra”, 2018.gadā nominācijā “Angļu valoda”, 2019.gadā nominācijā “Latviešu valoda”(1.vieta)). Arī balstoties uz 2019./2020. m.g. centralizēto eksāmenu rezultātiem, Salas vidusskola ir Latvijas labāko Lauku vidusskolu divdesmitniekā – 18. vieta. Absolventi gandrīz 100% gadījumu sekmīgi uzsāk un turpina studijas augstākās izglītības iestādēs.

Dalīties ar ierakstu