Aicinām pievienoties Salas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmas “Humanitāro un sociālo zinātņu” novirzienam!

Vija Rudzīte Uncategorized

Aicinām pievienoties Salas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmas “Humanitāro un sociālo zinātņu” novirzienam! Šodien iepazīstinām jūs ar dažu mūsu absolventu domām. Mēs lepojamies, ka viņi izvēlējušies sabiedrībai tik nozīmīgas profesijas! Paldies skolotājiem par iedvesmu un atbalstu!
Salas vidusskola ir neliela universāla lauku vidusskola, kura piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu ar 3 padziļināta satura mācību priekšmetu komplektiem. Salas vidusskolas absolventiem ir konkurētspējīgi centralizēto eksāmenu rezultāti. Skola uzrāda labus rezultātus Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā Lauku vidusskolu konkurencē, piem., Dabaszinātņu jomā (nominācijā “Dabaszinātnes” – 2011., 2015. un 2018.gadā (1.vieta)) un Valodu jomā (2011.gadā nominācijā “Latviešu valoda un literatūra”, 2018.gadā nominācijā “Angļu valoda”, 2019.gadā nominācijā “Latviešu valoda”(1.vieta)). Arī balstoties uz 2019./2020. m.g. centralizēto eksāmenu rezultātiem, Salas vidusskola ir Latvijas labāko Lauku vidusskolu divdesmitniekā – 18. vieta. Absolventi gandrīz 100% gadījumu sekmīgi uzsāk un turpina studijas augstākās izglītības iestādēs.

Dalīties ar ierakstu