Neformālā izglītība

Kad epidemioloģiskā situācija valstī to ļaus, mēs atkal gaidīsim jūs uz šādām pieaugušo neformālās izglītības aktivitātēm Salas vidusskolas skolēnu un absolventu vecākiem, skolotājiem un citiem ar skolu saistītiem novada iedzīvotājiem, kuras piedāvā skolas pedagoģiskais personāls bez maksas:

  • Angļu valodas nodarbības „English for you” (Vada direktore Sanita Madalāne).
  • Radošā darbnīca „Horizonts” (Vada vizuālās mākslas skolotāja Dace Ķiploka).
  • Koriģējošās vingrošanas nodarbības (Vada sporta skolotājs Pēteris Krastiņš).

Visi interesenti tiek aicināti pievienoties B kategorijas autovadītāju apmācības grupai, kura notiek Salas vidusskolas telpās.

Dalīties ar ierakstu