Atbalsta personāls

INETA MILLERE

logopēde
e-pasts: ineta.millere@edu.jekabpils.lv

SARMĪTE JAŠEVA

psiholoģe
e-pasts: sarmite.jaseva@edu.jekabpils.lv

ALISE VERBICKA

speciālā pedagoģe, pedagoga palīdze
e-pasts: alise.verbicka@edu.jekabpils.lv

EDĪTE KAKARĀNE

bibliotekāre
e-pasts: edite.kakarane@edu.jekabpils.lv

INĀRA BEĻAUNIECE

pedagoga palīdze, ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS koordinatore

epasts: inara.belauniece@edu.jekabpils.lv

RUTA ŠKIPARE

medmāsa
e-pasts: rutaskipare@inbox.lv

Dalīties ar ierakstu