8.kl. skolēni piedalās Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā

Vija Rudzīte Uncategorized

8.klases skolēni 28.maijā piedalās Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā. Skolēnu viedoklis par politiskiem un sociāliem jautājumiem, aktivitātēm skolā un ārpus skolas, Eiropas skolēnu aptauja dod iespēju paust savu viedokli, prasmi pamatot, secināt. Pētījums notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.6.2./17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros.

Izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā!

Vija Rudzīte Uncategorized

Izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā! Nr.6896 Jēkabpils–Sala. Autobuss no pieturas Sala darbadienās izbrauks plkst.15.20 un no Jēkabpils autoostas – plkst.17.55. Nr.5497 Jēkabpils–Sunākste. Autobuss no Jēkabpils autoostas darbadienās izbrauks plkst.6.45 un 16.05, bet no pieturas Sunākste – plkst.7.40 un 17.00. · Autobuss, kas no Jēkabpils autoostas piektdienās izbrauc plkst.8.20 un no pieturas Sunākste – plkst.9.20, pasažieru pārvadājumus nenodrošinās.