Bibliotēkas nedēļā paveiktais

Vija Rudzīte Uncategorized

Lūk, ieskats paveiktajā! No 4. līdz 7.aprīlim skolēni lasīja, izgatavoja, klausījās, stāstīja, meklēja! Paldies bibliotekārei Edīte Kakarānei!

Dalīties ar ierakstu