Darja Andronova 4. martā piedalās Zemgales reģiona skolēnu ZPD konferencē un iegūst 2.pakāpes diplomu

Vija Rudzīte Uncategorized

12.klases skolniece Darja Andronova Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē – konkursā ieguva 2.pakāpes diplomu. Lepojamies ar sasniegumiem!

ESF projekta 8.3.2.1./16/I/002 “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros 4.martā notiek Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference – konkurss, sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Salas vidusskolu dabaszinātņu nozarē pārstāv 12.klases skolniece Darja Andronova ar pētījumu “Zero waste jeb beziepakojuma kustības pozitīvās un negatīvās tendences.” Darja ir plašāk pārstāvētās dabaszinātņu nodaļas viena no 71 konkursa dalībniecēm ar aktuālu tēmas prezentāciju. Darba vadītāja ir bioloģijas un ķīmijas skolotāja Daina Sondore.Skolēniem nākošais solis – iespēja piedalīties Latvijas skolēnu 46.zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Veiksmi Darjai!

Pateicība darba vadītājai – bioloģijas skolotājai Dainai Sondorei.

Dalīties ar ierakstu