ESF

Eiropas Savienības ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
(2019 – šobrīd)
(projekta vadītāja Ināra Beļauniece)

ESF projekts 8.3.2.1./16/I/002
,,Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana
izglītojamo talantu attīstībai”
(2019)
(iesaistītais pedagogs: sporta skolotājs Pēteris Krastiņš)

Video: https://www.youtube.com/watchv=yvBtzNhWqRw&feature=youtu.be&f
bclid=IwAR1XRVWuUdswkshffXb5hJS3NzLuwwocqwpwFLDtxPJDGcP6nzseU9NMHYY


ESF projekts 8.3.2.2/16/I/001
”Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai’’
(2016 – šobrīd)
(Projekta vadītāja Elita Briška)

Eiropas Savienības ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
(2016 – šobrīd)
(Projekta vadītāja Dace Ķiploka)

Lasi vairāk par karjeras izglītību 

 

Dalīties ar ierakstu