Februārī noslēgušās Metodiskās padomes paplašinātās sēdes pa mācību jomām

Vija Rudzīte Uncategorized

Paldies direktores vietniecei Ingai Alužānei par procesa vadību!

Dalīties ar ierakstu