Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Kontakti

  

 

 

     Lapas administrators:

           dir. vietn.

           informātikā

           VIJA RUDZĪTE

     VijaRudzite@salas.lv

     

 

     Lapas dizains:

           bij. skolnieks

           TOMS  RĒĶIS

   
Adrese:
 


Skolas iela 3
     Sala
Salas pagasts
 Salas novads
   LV-5230

Tālruņi:

Lietvede

Direktore
Dir. vietn. mācību darbā

Dir. vietn. audz. darbā

Dir. vietn. informātikas jaut.

Vecā skola
Tālrunis/fakss

 

Inita Eglīte
Sanita Madalāne

Inga Alužāne

Inta Kozlāne

Vija Rudzīte

 

 

65237780
65237781

65237782

65237785

65237786

65220360
65237781

 

E-pasts:

admin@salas.lv