Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

                                          Projekti

  

 


 

No 2010. gada 1. janvāra Salas novada pašvaldība Salas vidusskolā ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2009 /0090 /3DP /3.1.3.1.0 /08/IPIA /VIAA/111, „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanai Salas vidusskolā”.

Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPAI/VIAA/111.

          Projekta mērķis-

Kvalitatīvai vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes modernizēšana Salas novada Salas  vidusskolā.

Laika posmā no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. martam ir īstenotas šādas projekta aktivitātes-

 

1. Uzsākta materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana Salas vidusskolai pēc IZM izveidotā saraksta centralizētajam iepirkumam:

1.1. 2011.gada martā SIA „Lielvārds”, saskaņā ar veikto pasūtījumu, piegādāja Salas vidusskolā ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājumu eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai fizikā: ierīču komplektu optikas demonstrējumiem, ierīču komplektu elektrībai un magnētismam, ierīču komplektu mehānikā, ierīču komplektu šķidrumu virsmas spraiguma demonstrējumiem, stroboskopu, teleskopu u.c. ierīces;

1.2. saskaņā ar veikto pasūtījumu, piegādāja arī ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājumu eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā: DNS modeli, asinsspiediena mērītājus, mikroskopus, spirometru un iemušu komplektu, binokulāru, ierīču komplektus mikropreperātu sagatavošanai un eksperimentiem un mulāžu „Cilvēka torss”.

          Lai veiksmīgi varētu noritēt pētnieciskie darbi arī ķīmijā, tad atliek vien sagaidīt SIA „Adrona” pasūtītās ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājumu eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai ķīmijā.

 

Projekta īstenošanas termiņš līdz 2011. gada 30.aprīlim.

 

Foto šeit >>

                                          Projekta vadītāja          Vēsma Poriete


No 2010. gada 1. janvāra Salas novada pašvaldība Salas vidusskolā ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2009 /0090 /3DP /3.1.3.1.0 /08/IPIA /VIAA/111, „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanai Salas vidusskolā”.

Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPAI/VIAA/111.

          Projekta mērķis -

Kvalitatīvai vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes modernizēšana Salas novada Salas  vidusskolā.

Laika posmā no 2010. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim ir īstenotas šādas projekta aktivitātes:

1.    Veikta telpu renovācija matemātikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas kabinetos (darbus veica SIA LC Būve).

2.    Iegādātas un uzstādītas šādas iekārtas, piederumi, aprīkojums un tehnoloģijas augšminētajos mācību priekšmetos:

-      izveidots dabaszinību un matemātikas kabinetu apakštīkls ar savu serveri, kurā darbojas mobilā datorklase ar 20 portatīvajiem datoriem, četri portatīvie datori dabaszinību un matemātikas skolotājiem un multifunkcionāls printeris;

-      matemātikas un fizikas kabinetos iegādātas un uzstādītas interaktīvās tāfeles komplektā ar projektoriem, bioloģijas un ķīmijas kabinetos uzstādīti ekrāni ar projektoriem;

-      četriem dabaszinību un matemātikas kabinetiem iegādātas dokumentu kameras;

-      iegādātas un uzstādītas mēbeles 4 kabinetiem. Projekta ietvaros tika iegādātas jaunas mēbeles dabaszinātņu un matemātikas kabinetiem, kuras ir piemērotas mūsdienu prasībām, atbilstošas visiem normatīviem un nodrošinās mācību procesam labvēlīgus apstākļus (mēbeļu izgatavotājs -  SIA Tīna Mēbeles).

Projekta īstenošanas termiņš līdz 2011. gada 30.aprīlim.

 

Foto šeit >>

Projekta vadītāja     Vēsma Poriete


No 2010. gada 1. janvāra Salas novada pašvaldība Salas vidusskolā ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2009 /0090 /3DP /3.1.3.1.0 /08/IPIA /VIAA/111, „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanai Salas vidusskolā”.

Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPAI/VIAA/111.

          Projekta mērķis-

Kvalitatīvai vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes modernizēšana Salas novada Salas  vidusskolā.

Plānotās projekta aktivitātes:

1.     Telpu renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde.

2.     Telpu renovācija (matemātikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas kabineti) (iepirkuma uzvarētājs SIA LC Būve).

3.     Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana augšminētajos mācību priekšmetos:

-         20 darbavietu darbam ar datoru prioritārajos priekšmetos izveidošana;

-         Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana Salas vidusskolai pēc IZM izveidotā saraksta (centralizētais iepirkums);

-         Mēbeļu iegāde 4 kabinetiem. Projekta ietvaros tiks iegādātas jaunas mēbeles dabaszinātņu un matemātikas kabinetiem, kuras ir piemērotas mūsdienu prasībām, atbilstošas visiem normatīviem un nodrošinās mācību procesam labvēlīgus apstākļus (iepirkuma uzvarētājs SIA Tīna Mēbeles).

4.     Projekta administrēšana un informācijas pasākumi.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda  LVL 98392,00,un tās tiek finansētas no:

-         Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma- LVL83633,00, kas sastāda 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām;

-         Valsts budžeta dotācija pašvaldībām- LVL2952,00, kas sastāda 3% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām;

-         pašvaldības budžeta finansējums- LVL 11807,00, kas sastāda 12% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.

Projekta īstenošanas termiņš līdz 2010. gada 31.decembrim.

 

Foto šeit  >>

 

Projekta vadītāja     Vēsma Poriete