Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

                                           Projekti

  

 

 No 2010. gada 1. janvāra Salas novada pašvaldība Salas vidusskolā ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2009 /0117 /3DP /3.1.3.3.2 /09/IPIA /VIAA /013 „Salas vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar kustību traucējumiem”

Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.1.3.1.2/09/IPAI/VIAA/013.

Projekta mērķis-

Vispārējās izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšana izglītojamiem un citām personām ar funkcionāliem traucējumiem Salas novada Salas vidusskolā.

Plānotās projekta aktivitātes:  (iepirkuma uzvarētājs SIA Ošukalns celtniecība)

1.     Būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde.

2.     Ieejas mezgla rekonstrukcija un invalīdu uzbrauktuves izbūve.

3.     Iekšējo kāpņu pārbūve 1. stāvā  - lai nokļūtu no ieejas skolā līdz liftam, tiks pārbūvētas iekšējās kāpnes, izveidojot tajās invalīdu uzbrauktuvi  ar margām.

4.     Sanitārā mezgla izbūve 1. stāvā – esošā zēnu tualete 1. stāvā tiks pielāgota personu ar kustību traucējumiem prasībām, paplašinot ieejas durvis, norobežojot telpu, uzstādot klozetpodu un izlietni un nepieciešamo aprīkojumu.

5.     Durvju bloku nomaiņa – lai praktiski nodrošinātu visiem indivīdiem vienādas iespējas, visā skolā tiks nomainītas esošās kabinetu un palīgtelpu durvis atbilstoši personu ar kustību traucējumiem vajadzībām.

6.     Lifta konstrukcijas izbūve – lai personām ar kustību traucējumiem būtu nodrošināta iespēja nokļūt visās skolas telpās, tiks izbūvēts lifts no pagrabstāva, kurā atrodas garderobe, līdz 3. stāvam. 

 

Projekta kopējās  attiecināmās izmaksas sastāda  LVL 98392,00,un tās tiek finansētas no:

-         Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma- LVL83633,00, kas sastāda 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām,

-         Valsts budžeta dotācija pašvaldībām- LVL2952,00, kas sastāda 3% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām,

-         pašvaldības budžeta finansējums- LVL 11807,00, kas sastāda 12% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.

Projekta īstenošanas termiņš līdz 2010. gada 31.oktobrim.

 

Projekta vadītāja   Vēsma Poriete


 

     Līdz 2010.gada 31.jūlijam no plānotajām projekta aktivitātēm  tika veikti sekojoši darbi: 

  1. Sanitārā mezgla izbūve 1. stāvā – esošā zēnu tualete 1. stāvā tiek pielāgota personu ar kustību traucējumiem prasībām. Veikti sekojoši darbi:
         *) norobežota un izremontēta telpa,
         *) paplašināta durvju aile un nomainītas ieejas durvis.

  2. Durvju bloku nomaiņa – lai praktiski nodrošinātu visiem indivīdiem vienādas iespējas, visā skolā tika nomainītas esošās kabinetu un palīgtelpu durvis atbilstoši personu ar kustību traucējumiem vajadzībām. Tiek veikti nomainīto durvju aiļu apdares darbi.

2010. gada 31.jūlijā

 Foto šeit >>

Projekta vadītāja   Vēsma Poriete