Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Skola šodien

   Aktualitātes
  
Mēneša plāns
  
Pasākumi, foto
                     
2016./17.m.g.
                     
2015./16.m.g.
                     
2014./15.m.g.
                     
2013./14.m.g.
                     
2012./13.m.g.
                     
2011./12.m.g.
                      2010./11.m.g.
                      2009./10.m.g.
                     
2008./09. m.g.
                      2007./08.m.g.
                     
2006./07.m.g.
 
  Fotoattēli par skolu
 
  Skolas himna, karogs

 

          2007./08.māc. g.

   
21. jūnijā 12. klases  izlaidums Foto >>
13. jūnijā 9. klašu  izlaidums Foto >>
4. jūnijā Mācību priekšmetu valsts olimpiāžu uzvarētāju, sporta čempionu, konkursu uzvarētāju apbalvošanas pasākums Foto >>
30. maijā Gada noslēguma līnija Foto >>
29. maijā Pasākums ar zemessardzes BUB piedalīšanos Foto >>
28. maijā Sporta diena Foto >>
23. maijā Pēdējais zvans >> Foto >>
16. maijā Gada sasniegumu vakars >> Foto >>
9. maijā Eiropas diena skolā  >> Foto >>
29. aprīlī 11. klases skolēnu ZPD prezentācija >> Foto >>
25. aprīlī Skaists koncerts KN - "Spēlē un dzied Salas vsk. skolēnu grupa & dejo Madara un Gvido" Foto >>
25. aprīlī Seminārs, debašu stundas Net-Safe projektā
"Internets
- Draugs  vai  Ienaidnieks" >>
Foto >>
7. aprīlī Beidzies COLGATE  konkurss ... >> Foto >>
4. aprīlī Salas vsk. skolēnu grupas koncerts >> Foto >>
8. - 17.marts Mūsu skolēni atkal Vācijā ...   >> Foto1 >>
Foto2 >>
15. martā Žetonu vakars Foto >>
3.-7. marts "Lasītprieka nedēļa"  1. - 6. klasēm >> Foto >>
7. martā "Gatavojos absolvēt Salas vidusskolu">> Foto >>
18.-22. febr. Mēs visi  - projektu nedēļā Foto >>
18.-22.febr. Kristīnes Guļajevskas projektā Foto >>
19. februārī Projektu nedēļā.   Ekskursija uz Rīgu >> Foto >>
9. februārī Rajona vizuālās mākslas olimpiādē Foto >>
februārī Skolas vizuālās mākslas olimpiādē Foto >>
31.janvārī Eksakto priekšmetu mēnesis -  Noslēguma pasākums - apbalvošana, diskotēka  >> Foto >>
29. janvārī Skolas izlases olimpiāde matemātikā 5.-12. klasēm  >> Foto >>
21.- 25. janv. 1.-6.klasēm „Zili, zaļi brīnumi”- fizikas eksperimentus rāda 9.-12.kl. skolēni >> Foto >>
15.,16. janvārī Konkurss "Erudīts"  5.-8.  un  9.-12. klasēm >> Foto >>
15. janvārī Tikšanās ar režisoru J.Streiču >> Foto >>
11. janvārī 7.a  klases ziemas prieki  Melnajā  silā Foto >>
10. -22. janv. Izstāde "Ja matemātika būtu dzīva būtne" Foto >>
21. decembrī Svētrīts.   Skolēnu apbalvošana >> Foto >>
20. decembrī Ziemassvētku koncerts >> Foto >>
19. decembrī Ziemassvētki  6.a klasē >> Foto >>
14. decembrī Skatuves runas konkurss 10. - 12. klasēm "Zvirbulis" >> Foto >>
12. decembrī Eiropas kluba „ES SVeiks” atklāšanas pasākums >> Foto >>
29. novembrī Skatuves runas konkurss 5. - 9. klasēm "Zvirbulis" >> Foto >>
27.,28. novembrī "Karlsons ir vislabākais klasē..." /A.Lindgrēna/, 1. - 4.kl. >> Foto >>
23. novembrī Skatuves runas konkurss 1. - 4. klasēm "Zvirbulis" Foto >>
14. novembrī Brīvprātīgie no Eiropas salas vidusskolā >> Foto >>
14. novembrī Koncerts  Latvijas  dzimšanas  dienai Foto >>
12. novembrī Skolas  jaunsargu  pasākums Foto >>
9. novembrī Mārtiņdienas  tirgus Foto >>
8. novembrī 8. un 9. klašu  basketbola  turnīrs Foto >>
8. novembrī Mārtiņdienas  ķekatu  gājiens 1. - 5. klasēm Foto >>
8. novembrī

"Viņi  balsoja  par Latvijas  neatkarību" -

tikšanās  ar  bijušo  politiķi  A. Felsu

Foto >>
2. novembrī 7.a klase  sadraudzības  vakarā  Aknīstē >> Foto >>
24. oktobrī Skolas jaunie biznesmeņi plāno Salas pagasta attīstību  >> Foto >>

10.klases uzņemšana vidusskolēnu pulkā:

19. oktobrī Uzņemšana vidusskolĒNu pulkā - IESVĒTĪBAS Foto >>
18. oktobrī Vizīte  rajona  padomē,  ekskursija  pilī Foto >>
17. oktobrī Karjeras  stunda Foto >>
16. oktobrī Pasākums  kopā  ar  vecākiem - līgumu parakstīšana Foto >>
15. oktobrī Iepazīsti un izvērtē sevi Foto >>
4. oktobris Skolotāju diena >> Foto >>
3. oktobris 7.a klases ekskursija siguldā >> Foto >>
28. septembris Miķeļdiena >> Foto >>
25. septembris 6.b klases ekskursija >> Foto >>
21. septembris 10. klase Siguldā un Līgatnē >> Foto >>
21. septembris Skolas kross Foto >>
20. septembris Dzejas dienu pasākums vidusskolēniem >> Foto >>
3. septembris Zinību diena >> Foto >>

 

 


 

                     Skolas zvana svētki Salas vidusskolā 2008.gada 23.maijā....

 

                                              ....tavai ikdienai

                                               Pavisam drīz pieaugs spārni....
 

Jā,  vēl tikai  jānokārto ieskaites, eksāmeni, jāuzvelk  greznais izlaiduma tērps....un....būsi izvēles priekšā....

        Bet 23.maijā pirmklasnieki Elīza un Oskars ieskandināja zvaniņu, kas aicināja uz pēdējo mācību stundu 9. un 12. – klasniekus!

Šo pasākumu varētu nosaukt par apsveikumu, veltījumu  un puķu balli...

8.- klasnieki  un 9.B klase veltījumus izteica atraktīvās dejās, 11.- tie lika iejusties pasaku tēlos, neizpalika arī prezentācija par 9. A  klases dzīvi. Jauks bija 12.klases veltījums skolai.

Skanēja arī skolas kolektīvu muzikālie priekšnesumi. Pēdējo reizi kopā dziedāja jauktais ansamblis. Žēl, bet nākošajā gadā sastāvs krietni mainīsies, jo nebūs Alīnas, Lienes, pietrūks Lāsmiņas smaidiņa, nebūs Sanitas un Kristapa...pietrūks Zanes solo balss . Pasākuma vadītāju lomā iejutās 11.klases skolēni Lauma un Matīss.

9. un 12.-tajiem par godu tika izdota skolas avīze, par ko parūpējās skolotāja I. Maurāne.

„Lai jums izdodas !” skanēja 1. – klasnieku un viņu audzinātājas M. Konstantinovas sagatavotajā priekšnesumā. Patiešām, lai izdodas veiksmīgi nokārtot ieskaites, eksāmenus un izvēlēties tālāk ejamo ceļu!

 

Foto šeit >>                                           Inta Kozlāne, dir. vietn. audz. darbā

                                                                                                   uz sākumu  


16. maijā                               Gada sasniegumu vakars

 

2008.gada 16.maijā pēcpusdienā Salas KN  pulcējās mūsu skolas skolotāji, skolēni, skolēnu vecāki, lai būtu kopā brīdī, kad atcerēsimies paveikto šajā mācību gadā.

Sasniegumu vakara ieskaņā visi kopā nodziedājām skolas dziesmu, ieklausījāmies 5. – 9. klašu kora ,rajona skates 1.vietas ieguvēja, Latgales novada 2.vietas ieguvēja un Dziesmu svētku dalībnieka, dziedājumā. Salas vidusskolā Emīlija Balode akadēmisko dziedāšanu bērniem māca jau kopš 1979.gada.

Lepojamies ar to, ka šogad uz Sasniegumu vakaru bija uzaicināti 84 skolēni. Esam piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, konkursos, sporta aktivitātēs, gūstot augstus sasniegumus. Prieks par to, ka Salas vidusskolas vārds izskan arī novada un  valsts līmenī ( olimpiādē bioloģijā – valstī sudraba, bronzas medaļas, matemātikā – valstī 2. vieta, novadā – 1.vieta, Latgales novada koru skatē – 2.vieta, vokālās mūzikas konkursā „Balsis” – 2.vieta, skatuves runas konkursā -2.vieta novadā u.c. )

Protams, šādi skolēnu sasniegumi nebūtu iespējami bez skolotāju darba  ikdienā, tāpēc teicām paldies visiem Salas vidusskolas pedagogiem.

Klātesošos sveica salas KN deju grupa, vadītāja Kristīne Negruca, skolas vokāli instrumentālais ansamblis, vadītājs Agris Grāmatnieks.

Finansiālo atbalstu balvu iegādei sniedza Salas pagasta padome, bet svētku galdu sarūpēja Sēlpils pagasta padome. Paldies!

Prieks par skolēniem, vecākiem un skolotājiem, kuri atrada laiku, lai apmeklētu šo pasākumu!

Foto šeit >>                                           Inta Kozlāne, dir. vietn. audz. darbā

                                                                                                   uz sākumu  


 

9.maijā                         Eiropas diena Salas vidusskolā
 

ELĪNA: Čau, nu ko labu dari, kas jauns?

TOMS: Īstenībā daudz jaunu lietu. Vari iedomāties, Latvija uzvarēja hokejā Slovēniju 3:0. Es skatījos hokeju un pie TV un iejutos īsta līdzjutēja ādā- ar visām ovācijām , dziesmām un tauru skaņām! Un šodien ir 9.maijs – Latvijai jāspēlē ar Somiju …

ELĪNA: Nu, TOM! Cik tu vari runāt par to sportu – te futbols, te basketbols un tad vēl tagad hokejs. Bet vai tu nevari iedomāties, kas ir šodien?!

TOMS: Hmm! Nē …

ELĪNA: Šodien ir EIROPAS DIENA! Vai vismaz vari pateikt pāris vārdos, kas tas ir?

TOMS: Labi, ka pajautāji, un kā vēl varu!

Katru gadu 9.maijā atzīmē Eiropas dienu, kas simbolizē Eiropas vienotību. Tās pirmsākumi ir 1950.gada 9..maijā, kad Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans aicināja Eiropas valstis ciešāk sadarboties. Gadu vēlāk sešas valstis - Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija - apvienoja ogļu un tērauda ražotnes nolūkā nodrošināt Eiropā mieru un uzlabot dzīves līmeni. Arī Latvijā valsts iestādes, ES institūciju pārstāvniecības un nevalstiskās organizācijas aicina piedalīties pasākumos par godu Eiropas dienai. Tādejādi, lai veicinātu zināšanas par ES un Latvijas dalību tajā katru gadu tiek rīkoti pasākumi … un šogad arī tepat ,pie mums – Salas vidusskolā.

Ar šādu uzrunu Salas kultūras namā 9.maijā skolēnus, skolotājus un viesus no Vācijas Eiropas dienai veltītajā pasākumā sagaidījām mēs, Eiropas klubiņa biedri, -10. klases skolēni Elīna Pusbarniece un Toms Kozlāns.

Tālāk izskanēja uzaicinājums visiem klātesošajiem doties ceļojumā pa ES valstīm.

Kur tik mēs nepaspējām pabūt salīdzinoši īsā laika posmā!!!

Ceļojums sākās ar makaronu zemi Itāliju, viesojāmies pie alžīriešu izcelsmes franču futbolista Zinedina Zidāna Francijā, tika dota iespēja iepazīties ar futbola jeb soccera dzimteni – Angliju.

8.a klase aizveda mūs uz Īriju, kura ir bagāta ar lielo viesstrādnieku skaitu no Latvijas.

Iegriezāmies Dānijā, kas ir ne tikai lego dzimtene, pazīstama ar Andersena pasakām un Nāriņu, bet arī ir viena no pirmajām valstīm, kas ieviesušas monētas ar caurumiņu pa vidu, lai aklie cilvēki valstī varētu bez grūtībām norēķināties.

Kopā ar 7.a klasi paviesojāmies saules un sirtaki dzimtenē Grieķijā., neaizmirstamus un emocijām bagātus mirkļus dāvāja viesošanās kopā ar 12. klasi  kādā Čehijas krodziņā pie slavenā Šveika. Un kur ir Šveiks, tur vienmēr jautrība un dziesmas... „Mīļa, ķeizars mani karā sauc...”

Savukārt 10. klase iepazīstināja ar nākamo  valsti - Somiju, kas  drīzumā, pateicoties slavenajiem „Lordiem”, uzņems Eirovīzijas fināla dalībniekus, slavena ar Ziemassvētku vecīti, muminu ģimeni, saviem ezeriem, Lapzemes sieru un, protams , Sibeliusa mūziku.

Jaunākais Volvo modelis ceļotājus aizvizināja ciemos pie Karlsona, Brālīša, Pepijas un Bokas jaunkundzes uz Zviedriju.

Tālāk ceļš veda uz siltākām zemēm – Spāniju, Bulgāriju un pie Drakulas uz Rumāniju.

Šis sava veida mācību ceļojums aicināja doties uz Beļģiju, kur atrodas NATO galvenā ēka un ir viena no dibinātājvalstīm.

- Welcome in our country, in our school. Nice to see you here. How are you?!

- We know you are from a very nice country. Would you like to come here and tell about your country?

 - Welcome!

Un, protams, - par Vāciju vislabāk prata stāstīt paši vācu viesi. Kopā nodziedājām sveicienu saulei, rītam un māmiņai gan latviski, gan vācu valodā.

Kā jau katrā kārtīgā ceļojumā skanēja dziesmas un joki.

Paldies mūsu ceļa biedriem.

Mūs gaida vēl citi piedzīvojumi, bet šis ceļojums ir beidzies, līdz nākamajai reizei. 

 Foto šeit >>                                           Elīna Pusbarniece, Toms Kozlāns,
10.kl. skolēni

uz sākumu


 


29.aprīlī                                  ZINĀTNISKI PĒTNIECISKIE DARBI

11.klase

 2007./2008.m.g.

  

Nr.p.k.

Uzvārds, vārds

Tēma

Darba vadītājs

1.

Grāviņš Kārlis

„Atkritumu apsaimniekošana Latvijā”

V.Kuzmovs

2.

Kļaviņš Gatis

„Mobilie telefoni”

A.Grāmatnieks

3.

Ločmelis Matīss

„Ģitāras restaurācija”

A.Grāmatnieks

Vališins Andris

„Ģitāras restaurācija”

A.Grāmatnieks

4.

Rozenštama Agita

„Fobijas”

D.Spuriņa

5.

Jablonska Inese

„Bankas un to piedāvātie pakalpojumi Jēkabpils rajonā”

I.Ozoliņa

6.

Dubkeviča Madara

„Pīrsingi un tetovējumi”

D.Sondore

7.

Mežgale Santa

„Varavīksnes”

V.Kuzmovs

8.

Platonova Ilze

„Dzimumlīdztiesība”

I.Ozoliņa

9.

Parage Lāsma

”Nauda Latvijā”

I.Ozoliņa

10.

Bušs Roberts

„Ģērbšanās stili un mūzika, kas ar tiem saistīta”

K.Guļajevska

11.

Novikovs Andrejs

„Cīņas māksla”

S.Varkale

12.

Smelovs Igors

„Sports Salas vidusskolā””

V.Drozdovs

13.

Maskava Anna

„Lauku tūrisma attīstība Latvijā”

I.Ozoliņa

14.

Millere Anita

„Netradicionālā medicīna”

P.Stirna

15.

Ziediņa Lauma

„Cilvēku tirdzniecība”

K.Guļajevska

 

uz sākumu

 


25.aprīlī                          Seminārs, debašu stundas
                           Internets
- Draugs  vai  Ienaidnieks
 

      Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts, Net-Safe projekta ietvaros mūsu skolā rīkoja izglītojošu semināru 8.-9. klašu skolēniem. To vadīja projekta vadītāja Liene Kalna. Seminārā un debatēs piedalījās arī Aknīstes vidusskolas un  Elkšņu pamatskolas skolēni.
      Semināra galvenie   jautājumi bija:
                     * galvenie riski un aktivitātes internetā,

                     * personas datu drošība, identitātes zādzības veidi un paņēmieni,

                     * interneta draudu piemēri.

     Runājot par identitātes zādzības veidiem un paņēmieniem, skolēni uzzināja, kas ir -  “Phishing”, “Spoofing”, „Sniffing”, “Sociālās inženierijas”.
      Skolēni noskatījās Latvijā un citur veidotus videoklipus par drošību internetā.

     Liene Kalna  parādīja interesantu prezentāciju,  par vispārēja un tehniska rakstura rekomendācijām sevis, savu tuvinieku drošības, mantas  un datu aizsardzībai.       

     Semināra otrajā daļā 2 jauktās skolēnu komandas - Interneta draugi un Interneta ienaidnieki piedalījās publiskajās debatēs, kurās vieni noraidīja, otri atbalstīja interneta nepieciešamību mācību procesā un sadzīvē.  Klausītāji balsoja par labāko, atraktīvāko komandu. Semināra nobeigumā  visi debašu dalībnieki saņēma piemiņas balvas -  krīzītes un atstarotājus ar projekta Net-Safe logo.

   Par drošību internetā var lasīt vairāk portālā
www.drossinternets.lv

www.netsafe.lv

Foto šeit >>                                                                                 Vija Rudzīte,
                                                                               dir. vietn. informātikas jaut. 

uz sākumu 



7.aprīlī                     Beidzies "COLGATE"  konkurss ...

          ...un interaktīvā tāfele aizceļoja uz Cieceres internātpamatskolu, kas no 288 kastītēm bija izveidojusi skaistu un lielu PŪĶI..
          Mūsu skolas konkursa darbs "Ceļojums uz jauno planētu COLGATE" novietots "pie lampām" skolas 1.stāva vestibilā un arī izskatās liels, apaļš - no aptuveni 200 kastītēm.
          Paldies visiem skolas skolēniem un vecākiem, kas atbalstīja skolu šajā konkursā. Sākumskolas skolēni visaktīvāk "tīrīja zobus". 1.klases skolēni savāca visvairāk Colgate kastītes.  Paldies skolotājām Kristīnei Guļajevskai un Solvitai Varkalei, skolēniem Diānai un Dainim Berģiem, kuri ziedoja laiku konkursa darba veidošanai.
         Cerēsim, ka mums visiem veiksies citā konkursā !
         Uzvarētāju darbus var apskatīt www.croco.lv

Mūsu darba foto šeit >>                                                           Vija Rudzīte,
dir. vietn. informātikas jaut. 

uz sākumu 


4.aprīlī                        Salā  jauna  vokāli  instrumentālā  grupa...

„Katrs mēs ejam cauri posmam no autiņiem līdz kapam, tomēr visspilgtāk atmiņā paliek bērnība un jaunība” - šādus vārdus mēs teicām mūsu pirmajā koncertā, kas notika 4.aprīlī vecās skolas zālē. Tas bija vokāli instrumentālais grupas koncerts. Grupa pulcēja cilvēkus, kuriem viens no izpausmes veidiem ir mūzika. Grupā spēlē Salas vidusskolas skolēni: Alīna- taustiņi, Andris- solo ģitāra, ritms, Anita- ritma ģitāra, Jānis- bungas, Matīs un Ieva – solo dziedātāji.

Šajā projektā skolotājs Agris Grāmatnieks realizēja senu ieceri – vokālās instrumentālas grupas atdzimšanu. Apsveikuma runā skolotāja Elita Briška minēja, ka mūsu skolas grupa ir viena no nedaudzajām, kas spēlē un dzied bez fonogrammas.

Šajā koncertā varēja dzirdēt daudzas mums pazīstamas dziesmas - „Spogulīt, spogulīt,” „Smilšu rausis,” „Vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16”, un citas. Taču publika visvairāk atsaucās uz dziesmām: „Glāze piena”, un „Mammu es gribu”.

Pēc koncerta daudzi skatītāji pacilāti nāca pie grupas dalībniekiem un teica labus vārdus un novēlējumus.

Tagad gaidām 25.aprlīli, kad notiks mūsu grupas 2. koncerts, kas būs interesantāks un aizraujošāks. Koncerts notiks Salas kultūras namā.  Visus ielūdzam

                       Ieva Šimansaka,
 grupas soliste 10.kl. skolniece

Foto šeit >>                                                                                   uz sākumu  



8. - 17. marts                  Mūsu skolēni atkal Vācijā

 

Jau otro gadu maija sākums Salas vidusskolas skolēniem un skolotājiem atnāk ar nelielu satraukuma noskaņu . Mēs savā skolā sagaidām īpašus viesus - no 7.līdz 18. maijam viesojas draugi no Vācijas. Pašlaik viņi dzīvo Salā savās draugu ģimenēs, bet mazliet gribas pakavēties atmiņās par pavasara brīvdienām, kad mēs, Salas vidusskolas skolēni, skolotājas Anita Zvirgzda un Dace Jēkabsone, pagasta padomes priekšsēdētāja Irēna Sproģe, devāmies apciemot savus vācu draugus.

Bija mazliet jocīgi pacelties Rīgas lidostā un nolūkoties uz mazajiem, brūnganajiem pleķīšiem aiz iluminatora. Piemirsās visa peņķe pie muitas ar: „Izkravājiet somu, novelciet zābakus!”, pat mazākais dzelzs izstrādājums tika konfiscēts, tiekot atņemts tūkstošiem nagu vīlīšu katru gadu, jo rokas bagāžā tādi izstrādājumi nedrīkst būt.

Tad sākās zila bezgalība ar pāris mākoņu gubiņām tīri dažādības pēc. Pēc nosēšanās, ko bagātināja braša turbulence, bija lieliski atkal nostāties uz cietas zemes. Jau iekāpjot lidmašīnā, ausīs skanēja vācu valoda, nu tā bija visapkārt, tāpēc vēl jo vairāk nācās novērtēt latviski runājošos līdzbraucējus.

 Šis laiks, ko pavadījām Vācijā, tiešām saliedēja mūs. Pēc mežonīgi auksta, lietaina pārgājiena līdz autobusu pieturai iekāpām siltā autobusā. Ceļš bija tik līdzens, ka varēja lasīt, rakstīt, darīt jebko, bet vairums no mums aizmiga vācu ziņģu pavadījumā. Gar logu brīžam pazibēja pāris „vēja fermas” ar baltajiem propelleriem.

   Sagaidīšana galapunktā bija ļoti siltas atmosfēras apvīta, sākumā visi mazliet baidījās kāpt laukā, tāds apmulsums – kā būs? Tomēr vīlies nebija neviens. Pa ceļam mājās iegriezāmies lielveikalā, kurā tika nopirkts milzum daudz dzeramā. Laikam krāna ūdeni lieto reti… Bija neparasti sākt katru dienas cēlienu ar maizīšu sagatavošanu turpmākajai dienai. Mēs paēdam skolā un viss, viņu ēdnīca vēl tikai tiek celta, tāpēc vai ik pēc stundas tiek notiesāta kāda maizīte. Latvietis paēd kārtīgi, un miers, ciemošanās beigās daudzi ar to jau bija apraduši.

 Skola ir milzīga, spēj uzņemt ap 600 skolēnu, arī apkārtējo uzmanības netrūka, jo mēs nebaidījāmies droši runāt latviski. Interesanta bija stundas traucētāju „apstrādāšanas” metode. Pēc trim brīdinājumiem skolēnu nosūta uz īpašu telpu ar dežūrskolotāju, kur skolēns pilda dienā paredzēto vielu patstāvīgi. Par smagākiem pārkāpumiem var izslēgt no skolas uz pāris dienām vai ilgāku laiku. Par skolēnu uzvedību skolā ir atbildīgi vecāki.

            Atbraucot mājās, tiek ēstas pusdienas, kuras mūsu ģimenē gatavoja pamatā tēvs ar mātes palīdzību, arī vakariņas bija „siltas” ar vienu izņēmumu visas nedēļas garumā. Herr un Frau (kungs un kundze) Fibiheri ir ļoti jauki un atsaucīgi cilvēki. Visu laiku mani pavadīja ģimeniskuma sajūta, arī cilvēki skolā bija atsaucīgi.

Kādu pēcpusdienu devāmies uz milzu cietoksni, Vācu stūri (vietu, kur Reina saplūst kopā vienotā straumē ar kādu citu upi, dodoties uz jūru), kurā slējās milzu monuments vairāku desmitu metru augstumā par godu Vāczemes apvienotājam.

 Bijām Frankfurtes zoodārzā, kas izcēlās ar grandioziem izmēriem un dzīvnieku daudzveidību, īpaši interesanti bija primātu mājā. Grūti iedomāties, cik daudz līdzību ar mums var atrast šajos dzīvniekos.

 Mums gan vienmēr bija līdzi skolotāja, kas biežāk gan bija vairāk kā tulks, nemaz tik tekoši vēl nerunājam vāciski, katrs izlīdzas kā spēj. Frankfurtes lidosta, kurā bijām ekskursijā, izcēlās ar plašo teritoriju, tā bija apmēram pašreizējās Jēkabpils pilsētas lielumā (!), un to plānots paplašināt. Mūs viesmīlīgi un parasti arī ar cienastu uzņēma it visur, arī Mengerkirhenas domē, kur kopīgo sadarbību uzteica Salas pagasta vadītāja Irēna Sproģe un apvidus vadītājs birģermeistars. Tur tapa raksts par mūsu ciemošanos vietējai avīzei (līdzīgi kā mūsu Daugaviņā), arī firmu „Roka” atstājām ar suvenīriem azotē.

Pavasaris, kā jau dienvidos,  tur bija iestājies agrāk, aprīļa sākums nāca ar ziedošiem ķiršiem, māllēpēm, magnolijām, bet ciemojās arī sniegs.

            Iepirkšanās centri likās plašāki, saulaināki, vilinošāki kaut vai tāpēc, ka eiro ir vairāk kā iemainīto latu. Tāpēc varēja brīvi tērēties, jo mainīt naudu atpakaļ būtu neizdevīgi.

   Atvadīšanās bija emocionāla. Izbraucām nakts vidū, atsveicinājāmies, vēl uzmetām visiem pēdējo skatienu un devāmies uz lidostu. Nu vairs iespiešanās lidmašīnas sēdeklī pacelšanās laikā nebija tik biedējoša, uzspēlējām kārtis, un drīz bijām mājās. Atkal latviešu mēle, hroniski latviskais, nelīdzenais un bedrainais ceļš… jau bija aizmirsies, kā izskatās „ielāpiņš uz ielāpa”. Mēs zinājām, ka būsim atkal kopā. Pārējās raizes „kā būs?” paliek vecāku ziņā, lai gan plāns turpmākajam laikam jau ir sastādīts, arī mēs paši daudz ko jaunu redzēsim no tā, ko piedāvā pašu dzimtene.
 
Foto1 >>                                                                           Agnese Grandāne,
Foto2 >>                                                    Salas vidusskolas 9.klases skolniece



uz sākumu  


 

7. martā                     Jūtos piederīgs savai skolai...
 

2008.gada 7.marts Salas vidusskolā  bija īpaša diena- notika pasākums  „Gatavojos absolvēt Salas vidusskolu”. Ar šo pasākumu aizsākās arī jauna tradīcija – nedēļu pirms Žetonu vakara 12.- klasnieki kavējās atmiņās par skolas gadiem: ikdienu, piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un citās aktivitātēs.

Šajā pēcpusdienā skolā viesojās mācītājs Ēvalds Bērziņš. Ar viņu esam tikušies jau pagājušā gada svētrītā. Mācītājs uzrunāja klātesošos, aicinot padomāt par savu dzīves ceļu, kuru katrs no mums ir izvēlējies iet. Viņš atzinīgi novērtēja to, ka visi kopā tik skanīgi protam nodziedāt savas skolas dziesmu ( to jubilejā dāvināja mūsu absolvente Gita Auziņa- Muižniece ), ka arī skolas karogam  ir goda vieta ( to mācītājs skolas jubilejā iesvētīja ).

Katrs divpadsmitklasnieks un viņu klases audzinātāja Valda Dubkeviča dāvanā saņēma grāmatu grāmatu – Bībeli. Mēs ceram, ka to jaunieši savas dzīves laikā iemācīsies lasīt un ka tā atgādinās par Salas vidusskolu.

Šajā pasākumā vērām vaļā arī skolas Goda grāmatu. Turpmāk tā  glabās atmiņas par  mūsu skolas vēsturi, cilvēkiem, kas te ir mācījušies un strādājuši. Glabās atmiņas par cilvēkiem, kuri ir spodrinājuši savas skolas vārdu, likuši tam skanēt ...

Daudz patiesu un no sirds teiktu vārdu skanēja šajā pēcpusdienā 12. – klasnieku  uzstāšanās laikā. Paldies  skolotājiem par pacietību, sapratni, sava amata prasmi, mīļi vārdi jaukajiem klases un skolas biedriem, atmiņas par pirmajām skolotājām...pirmā mīlestība, vilšanās...raibā skolas ikdiena...arī atvainošanās vārdi  - to visu teica jaunieši.           Atmiņas spilgtināja arī fotoreportāža, kurā varējām vērot viņus no maziem pirmklasniekiem līdz pat brīdim, kad pašiem   1.septembrī  pie rokas turējās šī gada pirmklasnieki. Daudz jauku brīžu pa skolas gadiem ir bijis kopā. Par to sirsnīgi pateicības vārdi klases audzinātājai Valdai Dubkevičai.

Salas pagasta priekšsēdētāja Irēna Sproģe bija patiesi aizkustināta par jauniešu teikto, ka viņi lepojas ar piederību Salas vidusskolai.

Esam lepni par šī gada 12. – klasniekiem –radošu, jauku, domājošu, zinātkāru, dzīvespriecīgu klasi. Jūs esat mūsējie- piederīgi Salas vidusskolai!
 

Foto šeit >>                                           Inta Kozlāne, dir. vietn. audz. darbā

                                                                                                   uz sākumu  


3. -7. marts                                 LASĪTPRIEKA  NEDĒĻA

No 3. līdz 7.martam 1.-6.klasēm notika LASĪTPRIEKA nedēļa, veltīta Ojāra Vācieša 75., Imanta Ziedoņa 75., Rūdolfa Blaumaņa 145. dzimšanas dienai.

Visu nedēļu skolas bibliotēkā varēja apskatīt 5.-6.klašu skolēnu iesniegtos darbus „Blēņas, joki, nerātnības O.Vācieša, I.Ziedoņa, R.Blaumaņa bērnu grāmatās”. 1.-4.klasēm 4. un 6.martā notika tematiskās bibliotekārās stundas. Bet 5.martā 5.-6.klašu komandas pulcējās skolas bibliotēkā uz konkursu „Velniņi, astoņi kustoņi un citi”, kur 10 dažādos konkursos rādīja, cik daudz zina par autoriem un viņu grāmatām.

Bija arī pārsteigumi – tika pa klasēm apbalvoti čaklākie skolas bibliotēkas lasītāji, kā arī piešķirta nominācija „Skolas bibliotēkas lasītāju lasītājs”. Šīs nominācijas ieguvēja bija 3.klases skolniece Sintija Dambrāne.

Foto šeit  >>                                                                    Edīte Kakarāne,
skolas bibliotekāre

uz sākumu  


 

19.februārī                          Ekskursija uz Rīgu

Projektu nedēļas laikā 19.02. divas grupas mājturības skolotājas Solvitas Varkales un vizuālās mākslas skolotājas Kristīnes Guļajevskas vadībā devās uz Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju Rīgā.

Gide Agrita Pore pastāstīja par muzeja vēsturi, zīmēm un simboliem, to nozīmi cilvēku dzīvē. Uzzinājām, ka mākslas darbi jāaplūko no dažādiem skatu punktiem, katrs mākslas darbs skatītājam stāsta savu stāstu... pirmo reizi stikla darbus apskatījām izmantojot kabatas lukturīšus.

Restauratore pastāstīja par restauratora profesiju, kā notiek vecu un bojātu lietu atjaunošana.

Strādājām praktiski vilnas velšanas un un stikla kausēšanas darbnīcā.

Ekskursija noslēdzās atpūtas centrā „Lido”.

Foto šeit >>                                                                            
Solvita Varkale,

 8.a klases audzinātāja


uz sākumu


10. - 31.janvāris      Eksakto priekšmetu mēnesis Salas vidusskolā

 No 9. janvāra līdz 16. februārim skolā notika eksakto priekšmetu mēnesis, kura moto šogad bija: „ Viss sarežģītais ir vienkāršāks par vienkāršu.” Mēneša laikā matemātikas, fizikas un informātikas skolotāji piedāvāja skolēniem dažādus interesantus pasākumus.

No 9. līdz 18. janvārim bija skatāma 5. klases un vidusskolas klašu radošo darbu izstāde : „ Ja matemātika būtu dzīva būtne” .                           Foto šeit >>

29. janvārī notika skolas izlases olimpiāde matemātikā 5. – 12. klasēm. Olimpiādē piedalījās 45 skolēni, godalgotas vietas ieguva:                Foto šeit  >>
 

Klase

1.vieta

2. vieta

3. vieta

5.

Emīls Feldmanis

Signija Guļajevska

Lāsma Balode

6.ab

-

Baiba – Dace Ozoliņa

Ričards Turlajs

Ēvalds Rubeniņš

7.ab

Artūrs Feldmanis

Ieva Kozlovska

Madara Linde

8.ab

Jānis Purens

Jānis Briška

Liene Krūmiņa

9.ab

Jānis Smilga

Diāna Staka

-

10.

-

Elīna Pusbarniece

EgīlsŠķipars

11.

Kārlis Grāviņš

Ilze Platonova

Elīna Balodīte

12.

Diāna Berģe

Artūrs Dauģis

Dainis Berģis

 

Informātikas stundās 4. – 12. klašu skolēni spēlēja galvas rēķinu spēli: „Ko vien vari galvā dari!”

Spēlē piedalījās 219 skolēni, apbalvots tika viens labākā rezultāta ieguvējs katrā klašu grupā. Laureāti:

Klase

Labākais rezultāts

Klase

Labākais rezultāts

4.

Madara Briška

5.

Melita Rozentāle

6.

Intars Cipruss

7.

Jana Ozoliņa

8.

Kristaps Narels

9.

Diāna Staka

10.

Ilze Rubeniņa

11.

Andris Vališins

12.

Artūrs Dauģis

 

 

 

Fizikas stundās 8. – 12. klašu skolēni  sākumskolas skolēniem demonstrēja fizikas pielietojumu ikdienā pasākumā „ Zili zaļi brīnumi”.
Foto šeit >>

31. janvārī noslēguma  pasākumā „ Lai dzīvo mūsu varoņi un viņu līdzjutēji” tika apbalvoti visi godalgoto vietu ieguvēji un savu sniegumu plašākai publikai  demonstrēja elektronikas pulciņa dalībnieki.

Foto šeit >>                                                                                 Elita Briška,
                                           tehnoloģiju zinātņu metodiskās komisijas vadītāja

uz sākumu


15.,16. janvārī      "Erudīts"  5.-8.  un  9.-12. klašu grupās

Šī gada 15. un 16. janvārī mūsu skolā norisinājās Salas vidusskolas senas tradīcijas atdzimšana. Pirms vairākiem gadiem notikušos Erudīcijas konkursus rīkoja mūsu skolas skolotāji. Tēmas bija visdažādākās, un arī saistītās uz mācību priekšmetiem.

Šoreiz skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki piedāvāja skolas biedriem savu „Erudīcijas konkursu”. Jautājumi bija par Latviju: - gan par dabu, kultūru un vēsturi, gan par sportu, kā arī citi vispārīgi jautājumi Mūsuprāt, jautājumi bija pārlieku viegli, jo atbildēti tika ļoti ātri un pārliecinoši. Ļoti reti gadījās, ka jautājumu nācās atdot nākošajai komandai. Bet tas tikai pierāda, ka mūsu skolas skolēni ir ļoti erudīti J.

5.-8. klašu grupā erudītākā klase bija 6.a klase. Godpilno otro vietu ieguva 7.a klases komanda. Un trešo vietu ieguva 7.b klases komanda.

9.-12. klašu grupā jautājumi jau bija nopietnāki, bet erudīti tika galā bez problēmām. Par erudītāko klasi tika atzīta 12.klase. Otro vietu ieguva 11.klase, un trešo vietu – 10.klases komanda.

Atjaunojot šo tradīciju, mēs ceram, ka Erudīcijas konkursi  tiks pilnveidoti un notiks un  arī turpmākajos gados! J
 

Sanita Svederska,

līdzpārvaldes priekšsēdētāja

Foto šeit >>                                                                                 uz sākumu


15. janvārī              Tikšanās ar režisoru J.Streiču

„Mazā Latvija – tā nesakiet nekad!”  Ar šādiem vārdiem 7a un 7b klases audzēkņus uzrunāja populārais kinorežisors J.Streičs, kurš pie skolēniem viesojās, lai stāstītu par filmas „Cilvēka bērns” tapšanu. Skolēni uzzināja par režisora sadarbību ar rakstnieku J.Klīdzēju, par aktieriem, kas piedalījās filmā, par atsevišķiem filmas tapšanas brīžiem, ko skatītājs neredz. Skolēni bija atvērti sarunai un pēc tikšanās 7b klases audzēkņi noskatījās arī filmu „Cilvēka bērns”.

                                                                                    J.Riška, skolas direktore

Foto šeit >>                                                                          uz sākumu


21.decembrī            Svētrīts.  Skolēnu apbalvošana

            Jau 13.gadu pēc kārtas pēdējā skolas dienā pirms ziemas brīvdienām pulcējamies visi, lai pabūtu kopā.

Šogad tikāmies ar Aknīstes Luterāņu draudzes mācītāju Andi Lenču un viņa dzīvesbiedri Gunu Lenču. Ieklausījāmies dzīves patiesībās, kāpēc svinam Ziemassvētkus, par ko mums visiem būtu jābūt pateicīgiem, kas ir galvenās un svarīgākās vērtības dzīvē.     Bet šo sarunu jau iesāka sākumskolēni, kuri apmeklē kristīgās mācības nodarbības ( sk.A. Cīrule ), uzstājoties ar nelielu uzvedumu – „Es pateicos tev, dievs!”. Īpašu noskaņu radīja kopīgi dziedātā dziesma – „Klusa nakts, svēta nakts! ”

Skolēni, kuri šajā semestrī bija īpaši centušies mācībās, saņēma uzslavas rakstus un nelielas dāvanas, kuru tapšanā šogad jāpateicas skolotājai S. Varkalei , mūsu skolas skolēniem K. Maurānam, L. Vītoliņai, S. Svederskai, A. Ločmelei, S. Āriņai,E. Burtinai, S. Vilmanei, Z. Leskovičai un strādniekam A. Skudram.

Pateicības par labiem sasniegumiem mācībās saņēma  85 skolēni no 1. līdz 12. klasei! Prieks par to!

Pasākuma noslēgumā darbojās brīvais mikrofons. Katrs varēja dziedāt, runāt dzeju vai pateikt Ziemassvētku novēlējumu. Atsaucība bija pārsteidzoši liela, atklājās arī daži līdz šim nezināmi talanti!

Mīļus Ziemassvētkus un veiksmīgu 2008.gadu!

Foto šeit >>                               Inta Kozlāne, dir. vietn. audz. darbā

                                                                                              uz sākumu

 


 

20. decembrī                           Ziemassvētku koncerts

 

Ziemassvētki ir ugunskurs ziemas vidū... Tas sasilda, iededz sirdīs labestības un sapratnes liesmiņu.

 Tieši ar tādu  domu tika veidota Ziemassvētku  koncerta programma.  Ir kļuvis par tradīciju uz  Ziemassvētku koncertu aicināt arī skolēnu vecākus, tāpēc tam gatavojamies īpaši, iekļaujot programmā visu kolektīvu priekšnesumus.

Ziemassvētku koncertā 1.reizi uz skatuves kāpj 1. – klasnieku koris. Arī šogad tas tika sagaidīts ar skaļiem aplausiem.

Koncerta apmeklētājus iepriecināja gan daudzie dziedošie kolektīvi, gan solisti, gan dueti ( vad. R. Jakovļeva, E. Balode ). Vērojām dejotprieka ( vad. L. Petrovska ) meiteņu priekšnesumu. Bija uzaicināta deju grupa no Salas KN      ( vadītāja Kristīne ).

Īpaši silti un skaļi aplausi  skanēja jaunizveidotajai grupai ( ģitāras – A. Vališins, A. Millere, bungas- J. Briška, taustiņi – A. Kaņepa, balss- M. Dubkeviča, M. Ločmelis , grupas vadītājs un konsultants – A. Grāmatnieks ) . Debija  bija veiksmīga!

Paldies kolektīvu vadītājiem, visiem, kas rūpējās par skanīgumu un koncerta iemūžināšanu!

Ceru, ka koncerts patiešām, līdzīgi kā ugunskurs ziemas vidū, klātesošo sirdīs radīja Ziemassvētku noskaņu!

 

Foto šeit >>                                                                         Inta Kozlāne,

dir. vietn. audz. darbā

                                                                                                    uz sākumu

 

 


 

19. decembrī                             Ziemassvētki  6.a klasē

 

19. decembrī notika 6.a klases klasesvakars kopā ar vecākiem. Gatavojoties Ziemassvētkiem, 2 skolēnu grupas iestudēja humoristiskus uzvedumus- „Matemātikas stunda” un „Mūsu ģimene”. 3 grupa gatavoja konkursu skolēniem un vecākiem „Vai esi gudrāks par sestklasnieku?”

Vakara gaitā ieradās pilsētas un lauku žurkas un policists, kurš no Rīgā aizturētā Ziemassvētku vecīša atnesa dāvanas skolēniem un audzinātājai, taču pirms dāvanas saņemšanas, tupot uz zirņiem, bija jādod zvērests - saglabāt mūžīgu bērnību savā sirdī.

                                                A.Zvirgzda, 6.a klases audzinātāja

Foto šeit >>                                                                                      uz sākumu


14. decembrī 

Skatuves runas konkurss 10. - 12. klasēm  

14.decembrī vecās skolas zālē notika skatuves runas konkurss 10. – 12.klašu skolēniem. Vecās skolas zālē valdīja patīkama gaisotne, jo ir taču Adventes laiks, bet to vēl patīkamāku darīja vidusskolēnu runātā dzeja un proza. Konkursā piedalījās 15 skolēni.

Patīkami ir tas, ka blakus jau ikgadējiem un pieredzējušiem konkursa dalībniekiem, šogad bija vidusskolēni, kuri šādā konkursā piedalījās pirmo reizi.

Skolēnu priekšnesumus vērtēja žūrija (A. Grāmatnieks, E. Kakarāne, Z. Ozola – Salas KN direktore, R. Sirmoviča – Elkšņu pamatskolas latviešu valodas skolotāja). Katru no žūrijas iepriecināja un uzrunāja ikviens dalībnieks, bet, kā jau konkursā tam ir jābūt, tika piešķirtas vietas un ieteikumi, kuriem skolēniem ir jāpiedalās rajona kārtā, kas notiks 10. janvārī.

Lai veicas rajona konkursā!
 

10.klase

1. vieta

Toms Kozlāns

sk. Dubkeviča
2. vieta Ieva Šimanska sk. Dubkeviča
3. vieta

Lelde Veigure

sk. Dubkeviča

11.klase

2. vieta Matīss Ločmelis sk. Kozlāne
2. vieta Roberts Bušs sk. Kozlāne
3. vieta Lauma Ziediņa sk. Kozlāne

12.klase

 

1. vieta Lāsma Vjatere sk. Dubkeviča
1. vieta Sanita Svederska sk. Dubkeviča

2. vieta

Laine Vītoliņa sk. Dubkeviča

 

Foto šeit >>                                           Inta Kozlāne, dir. vietn. audz. darbā

                                                                                                   uz sākumu  

 


  

12. decembrī           Eiropas kluba „ES SVeiks” atklāšanas pasākums

 

2007.gada 12.decembrī notika Salas vidusskolā Eiropas kluba „ES SVeiks” atklāšanas pasākums. Visi kluba biedri bija gatavojušies: tika pieaicināti ciemiņi, saklāti galdi,  sagatavotas prezentācijas par savu komiteju. Pasākumu atklāja kluba prezidents T. Kozlāns un viceprezidente E. Pusberniece. Skolas direktore tika uzaicināta pārgriezt kluba logo lentu. Tādā veidā simboliski tika atklāta kluba darbība.

            Kluba konsultante skolotāja I. Sauska piedāvāja kluba biedriem un viesiem dalīties novēlējumos un idejās, papildinot mūsu „kluba māju” ar kādu zīmējumu un vēlējumu.

Pasākuma laikā visiem bija iespēja atcerēties kluba pasākumus tā darbības pirmajos mēnešos, noskatoties video un foto attēlus. Visiem ļoti patika politiķu komitejas sagatavotais priekšnesums- breika parodija.

Kluba svinības noritēja neformālā atmiņu gaisotnē, izskanot jaunām idejām par tā tālāko darbību.

 

Sandis Sauskis un Armīns Dauģis, kluba „ES SVeiks” biedri

 

Foto šeit >>                                                                      uz sākumu


                                   Skatuves runas konkursa

1. - 9.klasēm "Zvirbulis" rezultāti

1.- 4.klašu

grupā

1. vieta

Marita Taškāne

Rūdolfs Studāns

Andra Uzoliņa

 1. klase

 4. klase

4. klase

2. vieta

Rūdis Upmalis

Ralfs Liberts

Madara Briška

2. klase

1. klase

4. klase

3. vieta

Monta Bartkeviča
Dāvis Zaikovskis
Artis Pastars

1. klase

2. klase

2. klase

5.- 9.klašu
grupā

1. vieta

Andris Grīnvalds

Elita Apīne

Valdis Vizulis

9.b klase

9.b klase

6.a klase

2. vieta

Ričards Turlajs

Artūrs Daņiļevičs

Evija Paslavska

6.a klase

8.b klase

6.b klase

3. vieta

Zanda Strode
Signija Guļajevska
Santa Borisāne

7.a klase

5. klase

8.a klase

 

Inta Kozlāne, dir. vietn. audz. darbā

uz sākumu


A.Lindgrēnes 100.dzimšānas dienai veltītais pasākums

27. un 28.novembrī vecās skolas zālē pulcējās sākumskolas skolēni pasākumam „Karlsons ir labākais skolēns …”, kas bija veltīts rakstnieces Astrīdas Lindgrēnes 100.dzimšanas dienai. Pasākuma sākumā skolēni kopīgi iekārtoja grāmatu izstādi un noklausījās skolas bibliotekāres stāstījumu par A.Lindgrēni. Atbildot uz jautājumiem par izlasītajām grāmatām un to varoņiem, skolēni varēja demonstrēt savas zināšanas un saņemt balvas. Vēl visi kopā noklausījās Ziemeļu Ministru padomes izvēlēto fragmentu lasījumus no grāmatām „Ronja laupītāja meita” un „Pepija Garzeķe”. Taču vislielāko interesi izraisīja 6.b klases meiteņu rādītie fragmenti no grāmatām „Trokšņu ciema bērni” un „Pepija Garzeķe”.

 Foto šeit >>                                         Edīte Kakarāne, skolas bibliotekāre

uz sākumu 

 


14.novembrī   

Brīvprātīgie no Eiropas viesojas Salas vidusskolā

 

Salas vidusskolas Eiropas kluba „ES Sveiks” 14. novembrī viesojās brīvprātīgie no Eiropas Savienības valstīm – Marco no Itālijas, Ilija no Maķedonijas un Aleksandra no Vācijas. Viņi vadīja nodarbības vidusskolas klasēs un informēja par brīvprātīgo kustību Eiropā un citām iespējām, ko jauniešiem sniedz Eiropas Savienība. Nodarbības notika angļu valodā, bet jaunieši bija ļoti atraktīvi, un viņu sniegtā informācija bija viegli uztverama.

Eiropas kluba dalībnieki kopā ar ārvalstu jauniešiem pavadīja gandrīz visu dienu, iepazīstot vienu otru un iepazīstinot ar Salas vidusskolu. Tā bija lieliska iespēja izmantot mūsu zināšanas angļu, vācu un krievu valodās, jo Aleksandra zināja arī krievu valodu.

Mūs visus iepriecināja skolas koncerts kultūras namā par godu Latvijas svētkiem . Koncerta laikā mums bija iespēja apsveikt arī savus viesus.

Lai arī diena bija informācijas, satraukuma un nejaušību pilna, mums, kluba biedriem, vairāk komunicēties palīdzēja visgaidītākā dienas daļa – neformāls pasākums kopā ar mūsu viesiem, kuru bagātināja dažādas spēles un jauno reperu uzstāšanās.

Mēs ļoti priecājāmies redzot neviltotu prieku mūsu viesu sejās, un esam lepni par viņu pozitīvajām atziņām par mūsu klubiņu un mūsu skolu. Tas mums dod gandarījuma sajūtu un apņemšanos turpināt aktīvu Eiropas kluba darbību.

Bet mūsu darbs turpinās... Šī gada 12. decembrī plkst. 15.mūsu klubs rīko atklāšanas svētkus, kuros piedalīsies ne tikai kluba dalībnieki, bet mūsu aicinātie viesi.

 

Jānis Smilga, 9.kl.skolnieks,

 Eiropas kluba "ES Sveiks'' dalībnieks

 

Foto šeit >>                                                                                    uz sākumu   


 

3.septembrī                  2007./2008. mācību gads ir sācies...

 

Dzidros rītos balts ceļš uz skolu ved... 2007./2008.mācību gads mūsu skolā sākās 3.septembrī. Rīts sākās ar saules pielietu laukumu, tas vien jau radīja jauku noskaņojumu – pēc stiprajām lietus gāzēm beidzot saule!

Salas vidusskolas direktores Janīnas Riškas uzruna sākās ar klusuma brīdi, jo jūnijā šķīrāmies no mūsu kolēģa, talantīga teātru un pasākumu  režisora Jāņa Kliesta.

Šajā mācību gadā mācības uzsāka 30........skolēni. Sirsnīgi sveicām 26 pirmklasniekus, kuri dāvanā saņēma skolēnu apliecību un īpašu dienasgrāmatu – Salas vidusskolas dienasgrāmatu.

Sveicām arī tos citu klašu bērnus, kuri turpmāk Salas vidusskolu sauks par savējo skolu. Jauki bija tas, ka šiem skolēniem klašu audzinātāji kopā ar klases biedriem bija sarūpējuši ziedus. Lai izdodas iejusties skolā un klases kolektīvos!

Prieks, ka atkal Salas vidusskolā ir atgriezusies matemātikas skolotāja Elita Briška, bet direktora vietnieka mācību darbā  pienākumus veiks Ēriks Spuriņš .

Svinīgajā pasākumā apsveikuma vārdus teica Salas pagasta deputāte Rita Audriņa.

Skolas karogs šogad bija uzticēts 12.klases skolēnam Artūram Dauģim.

Skolas zvana, kuru ieskandināja  12.klases skolniece , skolēnu līdzpārvaldes priekšsēdētāja Sanita Svederska, aicināti uz 1. stundu 2007./2008.mācību gadā devās pirmklasnieki, ar kuriem tradicionāli kopā bija 12. – klasnieki un ar ī citu klašu skolēni.

Veiksmīgu, radošu un gandarījuma pilnu mācību gadu!

 Inta Kozlāne, dir. vietn. audz. darbā

Foto šeit >>                                                                   uz sākumu   

 


20.septembrī                   Dzejas dienas

13. septembrī mūsu skolā notika dzejas stunda, kurā piedalījās dzejniece Ligita Ābolniece un mūsu skolas skolnieces Laine Vītoliņa un Sanita Svederska, kā arī bijusī Salas vidusskolas skolniece Gundega Provais.

Pirmā dzejas diena notika 1965. gadā Rīgā, par godu Raiņa simtgadei. Savukārt, pie mums norisēja dzejas diena, lai iepazīstinātu skolniekus ar saviem dzejniekiem.

Ligita Ābolniece iepazīstināja mūs ar savām 6 grāmatām, no kurām pirmā ir „Ar iedegtu sirdi” , savukārt, pēdējā jeb jaunākā no visām ir „Salas pagasts laiku lokos”. Grāmatā par Salas pagastu ir apkopotas gan pašas dzejnieces, gan citu pazīstamu cilvēku atmiņas par Salas vidusskolas un pagasts vēsturi.

Dzejas stundu turpināja jaunās dzejnieces, no kurām pirmā bija Gundega Provais. Interesants ir fakts, ka Gundega laika posmā no septembra līdz decembrim sarakstījusi veselus 40 dzejoļus, kas viņai pašai šķitis izbrīnās vērts.

Klases biedri saka, ka viņa ir filozofiska, sapņaina meitene. Salas vidusskola ir viņas lepnums. Viņai pašai labpatīk domāt vairāk par to, kas patīk pašai, nevis citiem. Viņa ļoti mīl savu ģimeni, un mamma ir viņas labākā draudzene. Viņas vaļasprieks ir dažādu kulinārijas brīnumu radīšana ar savu otro pusīti. Patīk dzīvi saplānot. Nākotnes plāni saistās ar RTU tulku fakultāti. Savus dzejoļus viņa raksta spontāni, labākās idejas rodas klausoties mūziku, ejot pa ielu, sarunājoties un guļot. Tieši tāda ir Laine Vītoliņa, kas turpina dzejas stundu.

Laine mūs iepazīstināja ar saviem mīļākajiem dzejoļiem. Pirmais bija par viņas mīļāko gadalaiku – ziemu. Otrais, kas arī mums pašām šķita ļoti patīkams, sirsnīgs un jūtu pilns, bija par mīlestību. Bet pēdējais, nedaudz skumīgs, bet ļoti emocionāls, dzejolis par cilvēku, kura vairs nav, bet kurš ir izveidojis Laines talantu, kāds tas ir šobrīd.

Nākošā mūsu ausis priecēja Sanita Svederska. Sanita ir līdzpārvaldes priekšsēdētāja, viņa ir arī viena no mums, kas veido Skolas avīzi, viņa dzied jauniešu jauktajā ansamblī, vien vārdu sakot, ļoti aktīva meitene. Varbūt tieši tāpēc viņas klases biedri saka, ka viņa var visu. Bet aiz tā visa slēpjas maiga dvēsele, kas raksta dzeju. Nākotnes plāni tāpat kā Lainei saistās ar tulku profesiju, ko studēs Ventspils augstskolā. Kā arī darbs Briselē vai Anglijā. Arī viņa mūs iepazīstināja ar 3 saviem dzejoļiem, kas tapuši dažādos laika posmos. Pirmais nenopietns, Sanitai patīk atgriezties bērnībā, kad drīkst būt nenopietns. Otrais par to, ka nekas nekad nav labi, pubertātes pesimisms. Par mīlestību raksta reti, ļoti reti un tad arī viens no tiem retajiem sekoja kā trešais un arī pēdējais.

Tad Lāsma Vjatere uzdeva meitenēm pāris jautājumus. Uz jautājumu: „ Kādas ir īpašības, ko viņas otrā cilvēkā vērtē visaugstāk?” Laine viennozīmīgi atbild, ka tā ir uzticība, Sanita teica, ka tā noteikti ir drosme būt godīgam, savukārt Gundegai tā ir visa iekšējā pasaule, personība.

Un par ģimenes lomu meiteņu dzīvēs, visas vienbalsīgi atbild, ka tai ir vislielākā loma viņu dzīvēs!

 

Foto šeit >>                                     Ilze un Lauma, 11.klases skolnieces

 

uz sākumu   


 

21. septembrī                        10. klase Līgatnē un Siguldā

 

21.septembrī Salas vidusskolas 10. klase atklāja mācību ekskursiju sezonu jaunajā mācību gadā. Devāmies apgūt zināšanas astronomijā par Saules sistēmu. Šo iespēju piedāvāja Mobilā observatorija. Tas bija lieliski – lekcija, eksperimenti un launagā- pica!!!

Izbaudījām asas izjūtas rodeļu trasē, Siguldu rudenī.

Pabijām Līgatnes rehabilitācijas centra pazemē izvietotajos evakuācijas bunkuros, kas bija paredzēti valdības vīriem. Īsta vēsture.

Mājās atgriezāmies, ka jau bija solīts, 23.00.Noguruši, bet izbaudījuši Latvijas rudeni.

 

Foto šeit >>                                            I.Maurāne, 10.klases audzinātāja

 

uz sākumu


 

25.septembris                  6.A un 6.b klases ekskursijā Gaiziņā

 

Pirmais pieturpunkts bija R.Blaumaņa muzejs „Braki”. Tur mēs apskatījām Braku dzīvojamo un saimniecības ēkas. Ļoti skaists bija arī zibens šķeltais akmens.

Vēlāk mēs braucām uz „Stikliņiem”, kur vizinājāmies ar zirgiem. Daudzi bērni jāja 2 un pat 3 reizes. Tas bija interesanti, jo daudzi to darīja pirmo reizi.

Un pēdējais pieturpunkts bija Gaiziņkalna dabasparks. Tur visiem sagādāja prieku vizināšanās ar pacēlājkrēsliņu.

 Foto šeit >>                                E.Paslauska un L.Matiko, 6.b kl. skolnieces

 


 

28.septembrī                                       Miķeldiena

 

Lai saskatītu pasauli, acis jātur vaļā. Pasaule ir raiba un priecīga.

Neko nevar palaist garām!

              1.-4. klašu skolēni un viņu vecāki prot saskatīt rudenī „raibo un priecīgo”, jo no ķirbjiem top vasaras mājas, gurķis pārvērties samā, laivā peld zīļu meitene un zēns…

            Paldies par interesantajām kompozīcijām!

 

Foto šeit >>                                              I.Martinsone, 2.klases audzinātāja

 

uz sākumu

 


 

3.oktobrī                         7.a klases ekskursija Siguldā

 

Ir atkal sācies skolas laiks. Mūsu klases skolēni visu septembri plānoja ekskursijas maršrutu, līdz beidzot vienojāmies doties uz Siguldas pusi, apmeklēt slaveno atrakciju parku „Mežakaķis”. Pienāca īstā diena, un laukā līst lietus, bet mēs, 7.a klases skolēni, nenobijāmies un kopā ar skolotāju devāmies ceļā. Kā pirmo mēs izvēlējāmies rodeļu trasi, kur bezbailīgi traucāmies lejā lielā ātrumā. Tad apmeklējām Gaujas senleju. Mūsu ekskursijas „nagla” bija atrakciju parks „Mežakaķis”. Jaunais instruktors mūs iepazīstināja ar spēles noteikumiem, izmēģinājām iesācēju trasi un devāmies uz zaļo, zilo, sarkano un melno trasi. Pēc stundas visi jau bijām izbaudījuši gan bailes, gan satraukumu un spēki bija jau izsīkuši, bet daži vēl apņēmības pilni laidās lejā pa virvi. Pēc divām stundām laimīgi un pārguruši devāmies mājup.

Foto šeit >>                               D.Zalāne-Upeniece, 7.a klases audzinātāja

uz sākumu  

 


 

4.oktobrī                                  Skolotāju diena

 

Šodien saule lec citādi-

Ar vēja šalku, ar kļavlapu sārtu,

Ar citu skaņu,

Sējot mīlestību.

Šodien smaids atviz citādi,

Pavadot dzērvju kāsi,

Un sējot mīlestību…

Tā mēs, Salas vidusskolas topošie absolventi - 12. klase, uz Skolotāju dienas svinībām 4. oktobrī aicināja savus skolotājus un PII “Ābelīte” pedagogus.

Lai skolotājiem patiešām ļautu izbaudīt svētku noskaņu, bijām sagatavojuši īpašu programmu- ļāvām iejusties skolēnu lomās un pavadīt 12. klases vadībā vienu netradicionālu mācību stundu.Tā deva iespēju relaksēties pēc saspringta darba cēliena un ielūkoties Austrumu piedāvātajā relaksācijas dažādībā. Par skolotāju veselību parūpējās apzinīgā 12.klases medmāsiņa Zane. Visi skolotāji saņēma  viņu novājinātājai  imūnsistēmai nepieciešamo vitamīnu devu.Uz klases stundu ieradās arī modrais kārtības sargs Kaspars. Viņš atgādināja, ka jebkurā vecumā un situācijā jāievēro sabiedriskās kārtības normas. Izrādās, ka dažiem skolotājiem  to ievērošana “sagādā grūtības”.  Par laimi šoreiz viņi  tika sveikā tikai ar mutisku aizrādījumu.

Pēc "grūtās darba dienas" mūsu pieaugušajiem skolēniem tika piedāvāts koncerts, kura laikā bija iespēja relaksēties, baudīt kafiju un našķus. Vienkārši izbaudīt pēcpusdienu - klausīties Ērika Gruzniņa dziedājumu, kora “Nelaimīgie bērni”, kurš sastāvēja tikai no pedagogu bērniem, priekšnesumu un Jēkabpils mūzikas skolas skolotāju apsveikumu. Koncertā izskanēja arī pirmatskaņojums jauno ģitāristu sniegumā. 12.klases puiši arī izdancināja mūsu 13.klases skolnieces, cik vien labi un galanti spēja un prata.
Jūtamies gandarīti par paveikto, jo arī skolotāju sejās neizdzisa smaidiņi :)
Paldies mūsu atsaucīgajiem skolotājiem par palīdzību ikdienā!

Īpašs paldies no 12.klases skolotājai Valdai Dubkevičai, kura ar savu padomu palīdzēja mums organizēt šos svētkus! Paldies Salas pagasta domei par atbalstu!
Esam priecīgi, ka arī jums, skolotāji, svētki bija izdevušies!

 

Sanita Svederska, 12. klases skolniece

 

Foto šeit >>                                                                                 uz sākumu 

 


 

24.oktobris   Jaunie biznesmeņi plāno Salas pagasta attīstību

 

Latvijas Jauno zemnieku klubs sadarbībā ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi organizēja  konkursu skolu jaunatnei - „Lauki – manas mājas”

Konkursā drīkstēja piedalīties jaunieši no 7.-12. klasei, kuri apvienojušies četru cilvēku komandā. No katras skolas varēja izvirzīt tikai vienu komandu, kas pārstāv savu pagastu.

Komandai bija jāizgatavo vizuāls uzskates materiāls – instalācija, kas atspoguļo:

· kādas vientuļas vietas attīstību savā pagastā, kura tiek atdzīvināta ar pilnīgi jaunu izcelšanās stāstu.

· jaunu uzņēmējdarbības ideju, kas vecinātu pagasta vai ciemata attīstību.

Autoriem ar lomu spēli (kā topošajiem uzņēmējiem, pašvaldības darbiniekiem...) bija jānodemonstrē savu ideju, kā tā iekļaujas pagasta esošajā situācijā, uzsverot savu lomu tā turpmākajā attīstībā. Prezentācijā bija svarīgi arī iekļaut sava piedāvājuma ekonomisko pusi: cik tas maksātu, lai varētu uzbūvēt, atjaunot vai iekārtot. Kur būtu iespējams dabūt šādu finansējumu?

Konkursa 1. kārta noritēja 24.oktobrī Jelgavā. Mūsu skolu pārstāvēja jaunie 12. klases biznesmeņi Diāna un Dainis Berģi, Marina Tarasova un Kristaps Maurāns. Darbu koordinēja skolotāja Inga Ozoliņa.

Darbs guva augstu atzinību.

1. novembrī uzņēmīgie jaunieši savu projektu prezentēs Salas pagasta padomē. Ceram, ka viņu ideja tiks atbalstīta, un pagastā būs vēl par vienu sakoptāku stūrīti vairāk.
Lai viņiem veicas un izdodas realizēt iecerēto.

 

Foto šeit >>                                                       Inga Ozoliņa, BEP skolotāja

                                                                                

                                                                                                          uz sākumu

 


 

2. novembrī            7.a klase  sadraudzības  vakarā  Aknīstē

 

Kādu dienu mēs, Salas vidusskolas 7a klase, saņēmām ielūgumu no Aknīstes 7. klases skolēniem. Vienojušies par pasākuma dienu un laiku, kopā ar vecākiem, 2 novembrī devāmies ceļā. Vispirms mums izrādīja pagasta muzeju un nedaudz pastāstīja par Aknīstes vēsturi. Vēlāk apskatījām arī Aknīstes ievērojamākās vietas. Protams, pats galvenais bija pasākums skolā – iepazīšanās, kopējās atrakcijas un dejas tumsā.

Pasākums bija izdevies un mums ļoti patika.

Paldies vecākiem, kas mums palīdzēja nokļūt Aknīstē.

 

Foto šeit >>                               Daina Upeniece-Zalāne, 7.a kl. audzinātāja

 

uz sākumu