Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Skola šodien

   Aktualitātes
  
Mēneša plāns
  
Pasākumi, foto
                    
2016./17.m.g.
                    
2015./16.m.g.
                    
2014./15.m.g.
                    
2013./14.m.g.
                     
2012./13.m.g.
                     2011./12.m.g.
                     2010./11.m.g.
                     2009./10.m.g.
                     
2008./09. m.g.
                     
2007./08.m.g.
                     
2006./07.m.g.
 
  Fotoattēli par skolu
 
  Skolas himna, karogs

 

          2008./09.māc. g.

   
jūnijā 12. klašu izlaidums Foto >>
jūnijā 9. klašu izlaidums Foto >>
29. maijā Pēdējā skolas diena Foto >>
27. maijā Sasniegumu vakars Foto >>
22. maijā Skolas zvana svētki Foto >>
21. maijā Ceļojošā balva „MAZĀ PŪCE” Salas vidusskolā >> Foto >>
7. maijā V šķiras Atzinības krusts skolotājai P. Stirnai >> Foto >>
25. aprīlī 12. klases Žetonu vakars  >> Foto >>
21. aprīlis 6. klase A.Brigaderes lugā "Maija un Paija" Foto >>
16. aprīlis 8.a klase mācās krustabu un vedību norisi Foto >>
20. martā Gatavojos absolvēt Salas vidusskolu >> Foto >>
25. februārī 7.-8.klašu skolēnu vecāku kopsapulce >> Foto >>
24. februārī 11.klases skolēnu ZPD aizstāvēšana >> Foto >>
19. februārī 10. klase - LU Cietvielu fizikas institūtā Rīgā  >> Foto >>
19. februārī 10. klase - Bērnu zinātnes centrā Rīgā  >> Foto >>
17. februārī Pieredzes apmaiņa Pļaviņu vidusskolā Foto >>
11., 12. febr. Popiela  Foto >>
februārī Vizuālās mākslas olimpiāde skolā Foto >>
16. janvārī Ekskursija uz izdevniecību "Zvaigzne ABC" >> Foto >>
19. decembrī Svētrīts Foto >>
18. decembrī Ziemassvētki 7.a klasē >> Foto >>
17. decembrī Ziemassvētku koncerts, skolēnu apbalvošana >> Foto >>
28. novembrī Skatuves runas konkurss 5.-12.klasēm >> Foto >>
27. novembrī Skatuves runas konkurss 1.-4.klasēm  >> Foto >>
27. novembrī Konkurss "Pilsonība" >> Foto >>
14. - 28. nov. Lasīšanas veicināšanas projekts - Bērnu žūrija >> Foto >>
19. - 23. nov. Starptautiskā Eiropas klubu konference Polijā  >> Foto >>
12. novembrī Izstāde  LATVIJAI - 90 Foto >>
12. novembrī Koncerts   LATVIJAI - 90 Foto >>
11. novembrī Lāčplēša diena - E.Ozoliņa piemiņas pasākumi >> Foto >>
10. novembrī Mārtiņdienas tirgus Foto >>
7. novembrī 10.klases skolēnu līgumu parakstīšana Foto >>
3. novembrī Rudens talka Foto >>
23. - 25. okt. Skolēni  un  skolotāji  Stoholmā Foto >>
17. oktobrī 10. klases iesvētības Foto >>
3. oktobrī Skolotāji ekskursijā - Alūksnes rajonā Foto >>
2. oktobrī Skolotāju  diena Foto >>
1. oktobrī Drošības diena Foto >>
22. - 26.sept. Eiropas valodu nedēļa Foto >>
24. septembrī 7.a un 7.b klases ekskursija Bauskas raj.  >> Foto >>
15. - 19.sept. 10.kl. skolēni pēta matemātikas vēsturi Foto >>
septembrī Rudens ziedu izstāde  >> Foto >>
1. septembrī Zinību diena Foto >>
5.,6. jūlijā Dziesmu  un Deju svētkos  >> Foto >>

 

 

 

 

 

 


 

 

 

                 Ceļojošā balva „MAZĀ PŪCE” Salas vidusskolā

2008./ 09.m.g. Salas vidusskolas kolektīvam bija sasniegumiem bagāts. Bijām pārsteigti, kas atskanēja zvans ar uzaicinājumu uz IZM , lai ierastos uz pasākumu, kurā notiks atjaunotās ceļojošās balvas LIELĀ PŪCE”, „MAZĀ PŪCE” pasniegšana. Šī balva pirmo reizi pasniegta 1988./89m.g. Sekoja garš pārtraukums, un pateicoties Rietumu bankas labdarības fonda atbalstam, Ata Kronvalda fonds var turpināt tās pasniegšanu skolām . Tā tiek pasniegta labākajiem skolu kolektīviem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātnisko darbu lasījumos un radošajās skatēs. Skolu kolektīvi atkarībā no skolēnu skaita 10.-12. klasēs tiek grupēti mazo un lielo skolu grupās. Par sasniegumiem tiek  skaitīti punkti. Mazo skolu grupā Salas vidusskolas kolektīvs ir ierindojies 3. vietā valstī. Bezgalīgi liela pateicība skolotājiem par darbu un administrācijai par  atbalstu  un Salas pašvaldībai par finansiālu atbalstu.

Foto šeit >>                                                                                   

Janīna Riška,

Salas vidusskolas direktore

 

uz sākumu


 

 

               V šķiras Atzinības krusts - skolotājai Pārslai Stirnai

Viena no katra pilsoņa svarīgākajām vērtībām ir viņa ieguldījums savas valsts un dzimtās vietas attīstībā. Katrs , kurš godprātīgi veic sev uzticētos pienākumus, ir pelnījis atzinīgus vārdus. Arī mūsu skolā ir daudz skolotāju, kurus skolēni vērtēs kā palīgus savas nākošās profesijas izvēlē. Ir patīkami, ka Ordeņu kapituls atbalstīja Salas vidusskolas iesniegumu par valsts apbalvojuma piešķiršanu bioloģijas skolotājai Pārslai Stirnai. 7. maijā valsts prezidents V. Zatlera kungs prezidenta pilī pasniedza skolotājai V šķiras Atzinības krustu. Apbalvojums nopelnīts par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, sasniegumiem valsts olimpiādēs, veikto darbu sava novada izpētē. Ir prieks, ka Salas vidusskolas skolotājas vārds izskan visā valstī.

Foto šeit >>                                                                                   

Janīna Riška,

Salas vidusskolas direktore

 

uz sākumu


 

                                               Žetonu vakars

 

       Klāt bija 4. aprīlis un mums 12tajiem-čirviļiem un mierviļiem, notika īsta izrādīšanās uz Salas k/n skatuves. To mēs pārvērtām par īstu miskasti un ar nelielu uztraukumiņu gājām atrādīt radiem , draugiem un skolotājiem ne tikai pēdējā mēnesī iegūtās aktierprasmes, bet arī paši sevi, mēs-topošie(?) absolventi, topošie studenti, dižķibeles jeb krīzes paaudze. Izrāde noteikti bija izdevusies, ne tikai tādēļ, ka mēs dabūjām ēst šprotes, bet tāpēc, ka skatītāji ķiķināja, smējās un rēca. J Pēc izrādes bija patīkama gandarījuma sajūta un žetons kabatā.

Anna Maskava,

12.klases skolniece

 

      Valdīja ļoti liels uztraukums pirms izrādes sākuma, bet laika gaitā iejutos lomā un nemaz tik traki nebija. Izrāde pat pašai patika, neskatoties uz to, ka bija apnikuši mēģinājumi, visu laiku viens un tas pats. Cilvēku arī izrādē bija daudz, negaidīti !
Kad viesojāmies Biržu kultūras namā, iepriecināja laipnā attieksme no kultūras nama vadītājas. Apmeklētāju bija ievērojami mazāk, bet atmosfēra bija pat brīvāka un pozitīvāka. Arī uztraukums bija nesalīdzināmi mazāks.
        Iespaidi, kurus guvu no izrādes un pieredze ir neaizmirstama!

       Elīna Balodīte,

12.klases skolniece

 

       Pēc vairāku mēnešu aktīvas sadarbības ar režisoru Agri Grāmatnieku, tika iestudēts absurds, sirreāls stāsts pēc H. Paukša lugu motīviem „Annijas dzimšanas diena jeb Zane grib gulēt”. Manuprāt, Žetonu vakars ir viens no skaistākajiem, bet arī atbildīgākajiem pasākumiem 12. klasē – ielūgumi, afišas, programmas, skatuves noformējums, tērpi.....teksts un, protams, emocijas,  – viss sintezējas kolektīvā uzvedumā! Esmu lepna par savu audzēkņu veikumu! Paldies visiem, kuri bija ar mums un par mums, īpaši - Agrim!!!

 

Foto šeit >>                                                                        Kristīne Guļajevska,

12.klases audzinātāja

 

uz sākumu

 


 

 

 

 

Gatavojos absolvēt Salas vidusskolu

 

Šī gada pirmās pavasara dienas- 20. marta - saulainā pēcpusdiena aicināja Salas vidusskolas 12. klases skolēnus, viņu vecākus, vidusskolniekus un skolotājus uz jau par tradīciju kļuvušo goda pasākumu „Gatavojos absolvēt Salas vidusskolu”.

Pasākumā tradicionāli piedalījās un deva savu svētību un veiksmes vārdus tālākajam ceļam mācītājs Ēvalds Bērziņš, kā arī Salas pagasta padomes priekšsēdētāja Irēna Sproģe.

Skola nākamajiem absolventiem dāvāja grāmatu- grāmatu- Bībeli. Lai Bībeli izlasītu, nepietiek tikai pazīt burtus, ir jāsāk pazīt pašu dzīvi, un jāmācās lasīt atkal no jauna. Cerot, ka nākamie absolventi savas dzīves laikā iemācīsieties to lasīt, Bībeli pasniegt tika aicināts mācītājs Ēvalds Bērziņš. Saņemot šo dāvanu, skolēni arī parakstījās Salas vidusskolas Goda Grāmatā.

Pasākumu kuplināja 5. klases skolnieku Madaras Briškas un Rūdolfa Studāna, 3. klases zēnu ansambļa skanīgās dziesmas, kas iestudētas mūzikas skolotājas Rutas Jakovļevas vadībā. Un, protams,- skolas vokāli instrumentālā ansambļa (paldies sk. Agrim Grāmatniekam) uzstāšanās noslēgumā, jo tajā visu tā pastāvēšanas laiku aktīvi darbojas 3 skolēni no 12. klases.

Neviltotu sajūsmu izpelnījās foto atskats kopā aizvadītajos gados no pat 1. klases- katrs atsevišķi un visi kopā tik jauki, dzīvespriecīgi, radoši, sabiedriski un aktīvi! Mūsu skolas 12.klase!

Un tad sekoja pats 12.-to atklāsmes brīdis, nopietni un ar humoru katram atskatoties uz aizvadīto laiku Salas vidusskolā un to izvērtējot. Jā, tas nenoliedzami bija grūti un prasīja nopietnu sagatavošanās darbu katram no skolēniem, jo kā to atzina paši- sevi vērtēt ir visgrūtāk. Bet tas izdevās! Paldies 12.-jiem par neviltota aizkustinājuma pilniem mirkļiem un daudzajiem „paldies” skolotājiem!

 „Ar savu ikdienas darbu- mācībām, ar piedalīšanos olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos, ar savu pārliecību un vienkārši ar to, ka tu esi šeit, tu liec skanēt Salas vidusskolas vārdam. Tu spodrini savas skolas vārdu, jo esi mūsējais, piederīgs Salas vidusskolai!”- izskanēja pamatots apgalvojums pasākuma nobeigumā.

 

Foto šeit >>                                                                                      I.Sauska,

 dir. vietn. audzināšanas darbā

 uz sākumu

 


 

7.-8.klašu skolēnu vecāku kopsapulce

Skola nav iedomājama bez skolēniem, savukārt veiksmīgs izglītošanas un audzināšanas darbs bez visu iesaistīto pušu veiksmīgas sadarbības. Vispirms jau tas attiecināms uz izpratni un sadarbību dialogā skola –vecāki, tāpēc mūsu skolā arvien tiek meklētas iespējas, lai šis process būtu veiksmīgāks.

Lai veidotos veiksmīga sadarbība ar vecākiem, mūsu skolā tiek meklētas darba formas, kas dotu iespēju vecākiem reāli darboties, izteikt savu viedokli, rosināt un pieņemt lēmumus. Viens no šādiem pasākumiem notika 25.februārī, kad uz skolu tika aicināti 7. -8. klašu skolēnu vecāki.

Pasākumu ievadīja šīs klašu grupas skolēnu un audzinātāju prezentācijas, kurās atspoguļots tas darbs, kas palīdz veidot kolektīvu, emocionālās saiknes gan starp skolēniem, gan audzinātāju. Paldies par ieguldīto darbu!

 Direktora vietniece izglītības jautājumos Inga Alužāne iepazīstināja vecākus ar skolēnu vispārējo zināšanu līmeni gan šajās klašu grupā, gan skolā vispār. Viņa stāstīja arī par to, kādas iespējas skolēniem tiek dotas papildināt savas zināšana kādā no priekšmetiem apmeklējot fakultatīvās nodarbības, kā aktīvāk iesaistīties skolas dzīvē, piedaloties pulciņu darbā. Diemžēl tieši šo klašu skolēni diezgan pasīvi izmanto skolas piedāvātās iespējās. Un tas zināmā mērā arī atspoguļojas viņu sekmēs un lietderīgā brīvā laika pavadīšanā. 

Skolas direktore Janīna Riška sniedza skatījumu uz tendencēm, kas vērojamas izglītības jomā, īpaši uzsverot tieši paša skolēna atbildību par savu mācību darbu.

Klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja Ingrīda Maurāne analizēja situāciju audzināšanas darbā, kāda tā ir skolotāju skatījumā. Tika atzīmēts gan pozitīvais sadarbībā ar vecākiem, gan problēmas. Izskanēja skolotāju izteiktie ierosinājumi veiksmīgākai sadarbībai.

Skolas psiholoģe Sarmīte Jaševa  aicināja vecākus paskatīties uz saviem bērniem, ņemot vērā pusaudžu vecuma īpatnības, sarunāties ar saviem bērniem, sniedzot tiem atbalstu un palīdzību. Viņa uzsvēra domu, cik svarīgi, ja bērns saņem ģimenes un vecāku atbalstu, bet tajā paša laikā nedrīkst aizmirst, ka pusaudzim jāizvirza noteiktas prasības un nedrīkst atstāt pašplūsmā  gan mācības, gan brīvā laika pavadīšanu.

Sanāksmes noslēgumā vecāki, darbojoties grupās, izteica savas domas, atsauksmes un ierosinājumus:

·        Vecāku dienas varētu piedāvāt skolēnu brīvdienās.

·        Papildināt skolas dienasgrāmatas sadaļas.

·        No vecākiem nepieciešama aktīvāka līdzdarbība, ieinteresētība.

·        Atbalstāma sapulču forma pa klašu grupām-informatīva, izglītojoša, uz pārdomām rosinoša.

Jāatceras, ka skola ir mans bērns! Vajag manam bērnam, nevis skolai! Protams, izglītības darbā nav gatavu un konkrētu recepšu.Ir tikai idejas –derīgās un nederīgās. Derīgās varam attīstīt tālāk, radot jaunas, bet nederīgās nolikt malā –varbūt kādreiz noderēs, rosinās jaunām idejām.

Atcerēsimies, ka cenšanās bērnam kaut ko iemācīt, vecākiem un skolai nesadarbojoties, līdzinās lapu grābšanai stipra vēja laikā.

Aicinām uz sadarbību un atbalstu. Tiekamies 12. martā - Vecāku dienā!

Gaidīsim Jūs Salas vidusskolā!

 

Foto šeit >>                                                                                I.Maurāne,

 dir. vietn. audzināšanas darbā

 uz sākumu


 

ZPD aizstāvēšana

Jau vairākus gadus mūsu skolā nozīmīga vieta ierādīta  skolēnu pētnieciskajai darbībai, zinātniski pētniecisko vai praktisko darbu izstrādei 10.-12.klasēs. Kam nepieciešams zinātniski pētnieciskais darbs? Lai iemācītos organizēt savu laiku (saplānot tā izstrādes gaitu), liktu apjaust savu dzīves aicinājumu, nākošo profesiju (iepazītu nozari, kura interesē), iemācītos novērtēt savas spējas, lai skolēni apgūtu prasmi mācīties.  Augstskolas pieprasa patstāvību,  pašiniciatīvu, prasmi integrēt zināšanas. Sagatavot skolēnus dzīvei-mūsdienu skolas galvenais uzdevums.

2009.gada 24.februārī mūsu skolā notika 11.klašu skolēnu pētniecisko darbu lasījumi. Interesantiem vērojumiem, aptauju un anketu kopsavilkumiem, hipotēžu pierādīšanai sekoja līdz 10.klases skolēni ar klases audzinātāju P.Stirnu un skolotāji, darbu vadītāji: D.Sondore, D.Jēkabsone, J.Riška, I.Maurāne, K.Guļajevska, E.Kakarāne, I.Ozoliņa, A.Grāmatnieks – darba vadītājs vienīgajam praktiskajam darbam „Pasākuma POPIELA organizēšana”, ko veica I.Šimanska.

Iepazīstieties ar skolēnu izvēlētajām tēmām 2008./2009.m.gadā:
 

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Tēma

Darba vadītājs

1.

Degle Ieva

Skaistumkopšana skolēnu vecumā.

D. Sondore

2.

Deikovskis Kārlis

Ceļi un tilti Sēlpils pagastā.

D. Sondore

3.

Jablonska Linda

Krāsu ietekme uz cilvēku.

D. Sondore

4.

Rubeniņa llze

Cukurs un mākslīgie saldinātāji.

D. Sondore

5.

Pusbarniece Elīna

Miegs.

D. Sondore

6.

Kleščevska Elīna

Ģimenes loma pusaudžu vecumposmā.

S. Jaševa

7.

Veigure Lelde

Vērtības pusaudžu vecumposmā.

S. Jaševa

8.

Kaņepa Sabīne

Fantāzija un īstenība Dž. Roulingas grāmatās par Hariju Poteru.

E. Kakarāne

9.

Kozlāns Toms

Pieprasījums un piedāvājums Salas pagasta darba tirgū.

I.Ozoliņa

10.

Jaškovs Jurijs

Jēkabpils un Salas ciemata sociālā infrastruktūra.

I.Ozoliņa

11.

Ukrijs Mārtiņš

Klimata pārmaiņas un fonoloģiskie novērojumi Latvijā, Jēkabpilī.

I.Ozoliņa

12.

Strods Oskars

Krāsu terapija.

K. Guļajevska

13.

Ginters Egīls

Tulkošanas veidi.

D.Jēkabsone

14.

Šķipars Egīls

Latviešu un vācu svētku tradīcijas un to salīdzinājums.

D.Jēkabsone

15.

Rumjancevs Jānis

Manas klases kolektīvs kā grupa.

I.. Maurāne

16.

Šimanska Ieva

Pasākuma  organizēšana.

A.Grāmatnieks

 

11.klases skolēni! Darbi iesniedzami darba vadītājam izvērtēšanai līdz 20.aprīlim.

 

Foto šeit >>                                                                                        Inga Alužāne,  

Salas vidusskolas dir. vietn. māc.darbā

                                                                                                       uz sākumu


 

10.klase ekskursija uz LU Cietvielu fizikas institūtu Rīgā

   
      Šī gada 19.februārī projektu nedēļas laikā matemātikas skolotāja Elita Briška organizēja braucienu 10.klasei uz LU Cietvielu fizikas institūtu, kas dibināts 1978. gadā uz Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Pusvadītāju fizikas (1962) un Segnetoelektriķu un pjezoelektriķu  fizikas laboratoriju (1968) bāzes.
Galvenie pētniecības virzieni

•   elektronisko un jonu procesu pētījumi platzonas materiālos ar dažādu struktūras sakārtotības pakāpi;
•   neorganisko materiālu - monokristālu, keramikas stiklu un to plāno kārtiņu, kā arī nanostrukturētu virsmu izstrāde optikai, elektronikai un enerģētikai;
•   funkcionālu organisko molekulu un polimēru struktūru izpēte fotonikai un organiskai elektronikai;
•   zinātnisko instrumentu un analītisko aparātu, sensoru izstrāde un ražošana vides monitoringam;
•   redzes zinātne, jaunu tehnoloģiju psiho-fizikālo pētījumu un redzes aprūpes tehnoloģiju attīstīšana.

         10.klases skolēni apskatīja 6 laboratorijas. Paši mēģināja piedalīties dažos pētījumos. Mārtiņš Lūķis izmēģināja gaismas emitējošās diodes ražošanas tehnoloģiju. Interesants bija automobilis, kura dzinējs darbojās no ūdeņraža iegūtās enerģijas. Lauris Beļinskis iejutās šofera lomā - auto pārvietojas bez skaņas. Skolēni uzzināja, kā tiek gatavotas Saules baterijas izmantojot arī aveņu sulu. Redzēja optikas iekārtas, kas pēta redzes korekcijas iespējas un apskatīja dažādus mikroskopus. 

            Skolēni, skolotājas Elita, Vija un Pārsla uzdeva jautājumus laboratoriju pētniekiem par iekārtām, pētījumu atklājumu ieviešanu tālākā praktiskā  ražošanā, kā arī interesējas par viņu karjeru un izglītību. Piecu mūsu apmeklēto laboratoriju pētnieki bija  LU Fizikas un matemātikas fakultātes absolventi, viens - RTU Ķīmijas fakultātes absolvents.  Interesanti bija tas, ka šajā institūtā strādā, pētījumos piedalās un tos vada arī jaunas, simpātiskas meitenes, kas beigušas LU Fizikas un matemātikas fakultāti, kā arī par laborantiem strādā studenti, kas vēl mācās.

            Institūts aicina skolēnus piedalīties konkursā "'Saules Kauss 2009", par kuru vairāk lasi: http://www.cfi.lv/resource/show/446

            Kā ciemakukuli pētnieki no Salas pagasta saņēma "Donas" maizi.

 

Foto šeit >>                                                                                        Vija Rudzīte,

direktora vietn. IT jautājumos
 

uz sākumu

 


     

10.klase ekskursija uz Bērnu zinātnes centru Rīgā

 

       Šī gada 19.bebruārī projektu nedēļas laikā matemātikas skolotāja Elita Briška organizēja braucienu 10.klasei uz Bērnu zinātnes centru. Bērnu zinātnes centra „Tehnoannas pagrabi” ir vieta, kur atdzīvojas rotaļlietas, darbojas modeļi un kur var iepazīt cilvēka maņu orgānu daudzveidīgo pasauli.

        Tas ir tikpat jautri, cik izglītojoši, kad ikdienišķas lietas atklāj daudz ko pārsteidzošu!

Mainīgas interaktīvas ekspozīcijas tiek veidotas no aizraujošām priekšmetu kolekcijām + zinātniski tehniskām spēlēm un objektiem, kas papildinās ikviena zināšanas un iepriecinās gan bērnus, gan pieaugušos.

Ekspozīciju tēmas:

  • Planetārijs

  • Optiskas ilūzijas

  • Radiovādami kuģi

  • Greizie spoguļi

  • Māja bez sienām

  • Kustīgas rotaļlietas

  • Kaleidoskopi

  • Skaņas ātrums

  • Dīvainas tualetes...

  • ...Sajūtas...

Ieskaties, ieklausies, pieskaries – atklāj! 

Izglītojošās spēlēs un rotaļās iesaistījās arī mūsu lielie 10.klases vidusskolēni, skolotājas Elita, Vija  un Pārsla - brīžiem jūtoties kā bērnudārzā...

Vairāk lasi: http://www.pagrabi.lv/

 

Foto šeit >>                                                                                           Vija Rudzīte,

direktora vietn. IT jautājumos
 

uz sākumu

 


 

 

Projekts Bērnu žūrijā ir finišējis! Ekskursija uz izdevniecību "Zvaigzne ABC"

 

            16.janvārī 23 Bērnu žūrijas dalībnieki devās ekskursijā uz apgādu "Zvaigzne ABC" un Rīgas Motormuzeju Rīgā. Šis bija noslēguma pasākums projektam skolā un bija kā balva čaklākajiem lasītājiem.

            Apgādā "Zvaigzne ABC" visi iepazinās gan ar redakcijas darbu, gan arī varēja skatīties, kā noris darbs tipogrāfijā kā top grāmata. Redakcijā patīkams pārsteigums bija jaukā uzņemšana ar tēju, sulu un cepumiem. Te bērni arī tikās ar rakstnieci, vairāku grāmatu (piemēram, grāmatas „Eņģelītis”) autori Ievu Samausku.

            Ekskursija pa "Zvaigzni ABC" noslēdzās ar apgādā iznākušo daudzo grāmatu aplūkošanu un apgāda veikala apmeklējumu.

            Otrs apskates objekts bija Rīgas Motormuzejs, kur lielu interesi izraisīja daudzie gan vecie, gan ne tik vecie spēkrati. Par atmiņu šeit tapa arī daudzi fotouzņēmumi.

            Vakarā, atgriežoties mājās, visi bērni bija apmierināti ar redzēto un izteica domu, ka lasīt – tas ir labi.

 

Foto šeit >>                                                                 Edīte Kakarāne, Elita Briška

Salas vidusskolas bibliotekāres

 

uz sākumu


                               

 

 

7.a klases Ziemassvētki
 

       18.decembrī 7.a klases kolektīvs kopā ar vecākiem svinēja Ziemassvētkus. Tika iestudēts I.Bergmaņa lugas fragments ''Sniegbaltis un 7 rūķes'' jeb ''Laiks ir izgāzies no eņģēm''. Sniegbalta lomu atveidoja R.Turlajs, karaļa - V.Vizulis, spoguļa - Z.Taukule, guvernantes - J.Čamane, teicēja - R.Uzoliņš, 6 rūķes - L.Bogdanova, S.Siliņa, M.Ungure, M.Podniece, B.Ozoliņa, R.Polovkova un vecais rūķis - G.Laizāns.

        Rūķu skolā skolēni parādīja savus talantus - runāt dzeju un prozu, dejot. Vakara gaitā bija dziesmu duelis starp vecākiem un skolēniem.
 

 Foto šeit >>                                               Anita Zvirgzda, 7.a klases audzinātāja

                                                                                                                   
uz sākumu


                

 

                      

Salas vidusskolas skolēni, kuri apbalvoti 2008./2009.m.g.

1.semestrī par labām sekmēm mācībās:
 

Klase

Vārds, uzvārds

Vidējā

atzīme

Klase

Vārds, uzvārds

Vidējā

atzīme

1.

Una Gruzniņa

 

8.a

Rūta Balaša

8,0

1.

Linda Gruzniņa

 

8.a

Ieva Ozoliņa

7,7

1.

Roberts Vingris

 

8.a

Jana Ozoliņa

7,3

2.

Monta Bartkeviča

9

8.b

Madara Linde

7,9

2.

Elīza Rēķe

9

8.b

Ilva Jurgeviča

7,9

2.

Ieva Streņģe

9

8.b

Jurģis Grandāns

7,5

2.

Mārtiņš Frīdis Lūks

8,5

8.b

Sintija Drozdova

7,6

2.

Rolands Gvozdovs

8,0

9.a

Santa Borisāne

8,0

2.

Liāna Krievāne

8,5

9.a

Jānis Briška

7,7

2.

Nikola Baranova

8,0

9.a

Veronika Holodoviča

7,7

2.

Ralfs Liberts

8,5

9.a

Viktorija Holodoviča

7,7

2.

Ieva Vāvere

8,0

9.a

Edgars Kakarāns

7,8

3.

Linards Stolers

8,0

9.a

Kristaps Narels

8,0

3.

Madara Veļkile

8,5

9.b

Liene Krūmiņa

7,7

3.

Krišjānis Smilga

8,0

10.

Raivis Liberts

7,9

3.

Sintija Ungure

8,0

10.

Agnese Grandāne

7,7

4.

Linda Kalniņa

8,0

10.

Ieva Lazdiņa

7,6

4.

Samanta Martuženoka

9

10.

Lelde Stirna

7,5

4.

Anastasija Muraško

8,0

10.

Viktorija Pavlovska

7,1

4.

Egija Paslauska

8,6

10.

Lauris Podnieks

7,1

4.

Nelda Degle

7,6

10.

Annija Kakarāne

7,0

5.a

Madara Briška

8,2

10.

Ritvars Januškevičs

6,9

5.a

Aija Drozdova

7,8

11.

Ieva Degle

7,5

5.a

Dairis Jakubovskis

7,6

11.

Linda Jablonska

7,8

5.a

Liene Laizāne

7,6

11.

Kārlis Deikovskis

7,2

5.a

Rūdolfs Studāns

8,6

11.

Toms Kozlāns

7,5

5.a

Andra Uzoliņa

7,6

11.

Elīna Pusbarniece

6,9

5.b

Sindija Streņģe

7,4

11.

Ilze Rubeniņa

7,7

6.

Lāsma Balode

8,0

12.

Elīna Balodīte

8,1

6.

Signija Guļajevska

7,5

12.

Lāsma Paraģe

7,0

6.

Lauma Kalniņa

7,5

12.

Ilze Platonova

7,8

6.

Melita Rozentāle

7,9

12.

Andris Vališins

6,8

7.a

Valdis Vizulis

7,8

12.

Inese Jablonska

7,0

7.a

Ričards Turlajs

7,5

 

 

 

7.b

Evija Paslauska

7,4

 

 

 

7.b

Intars Cipruss

7,3

 

 

 


                                       Inga Alužāne,  Salas vidusskolas dir. vietn. māc.darbā

                                                                                                       uz sākumu


       

 

 

SKATUVES RUNAS KONKURSS 5.-12.kl. skolēniem

 

            28. novembrī skolā notika skatuves runas konkurss 5. – 12.klasēm. Skolēnu atsaucība bija liela – 44 dalībnieki. Visi tika vērtēti 3 grupās: 5.-6.klašu, 7.-9.klašu un 10.-12.klašu grupā. Žūrijā bija skolotāji Agris Grāmatnieks, Inga Alužāne, Iveta Martinsone, Anita Lejiņa un skolas bibliotekāre Edīte Kakarāne. Nebija viegli izvēlēties labākos no labākajiem. Bet, saskaitot iegūtos punktus, žūrija lēma par uzvarētājiem:

5.-6.klašu grupā 1.vietu ieguva Madara Briška (5.a klase), 2.vietā Rūdolfs Studāns (5.a klase), 3.vietā Signija Guļajevska (6.klase).

            7.-9.klašu grupā 1.vietu ieguva Jānis Briška (9.a klase), 2.vietā Zanda Strode (8.a klase), 3.vietā Ričards Turlajs (7.aklase) un Liene Krūmiņa (9.b klase).

            10.-12.klašu grupā 1.vieta Ievai Šimanskai, 2.vieta Lindai Jablonskai un 3.vieta Kārlim Deikovskim (visi skolēni no 11.klases).

            Liels paldies latviešu valodas un literatūras skolotājām, kuras palīdzēja skolēniem sagatavoties konkursam – Valdai Dubkevičai, Anitai Zvirgzdai, Irēnai Driviniecei, Anitai Lejiņai un Janīnai Riškai!

 

Foto šeit >>                         Edīte Kakarāne,  Salas vidusskolas bibliotekāre

uz sākumu

 


        

 

 

Skatuves runas konkurss 1.-4.kl. skolēniem

 

27. novembrī vecās skolas zālē notika valodas svētki - skatuves runas konkurss. Šogad konkursā piedalījās 18 sākumskolas skolēni.

Skolēnus konkursam gatavoja sākumskolas skolotājas : L. Petrovska, M. Konstantinova, I. Martinsone, I. Driviniece. Skolēnus vērtēja : Inese Sauska, Edīte Kakarāne un Elīna Buša.

 

1. vietu konkursā ieguva Rūdis Upmalis no 3. klases , viņš pārstāvēs Salas vidusskolu rajona konkursā 16. decembrī.

 

2. vietas ieguva  :

Evija Žagare (3.klase) – brauks uz rajona konkursu.

Ralfs Liberts (2. klase) – brauks uz rajona konkursu.
 

3. vietu ieguva :

Dāvis Zaikovskis  (3.klase) – brauks uz rajona konkursu.

Imants Šatohins  (3. klase)

Edvards Ločmelis  (4. klase)

 

Paldies visiem, kas piedalījās! Veiksmi rajona konkursā!


Foto šeit >>                                               L. Petrovska, 2.klases audzinātāja

uz sākumu
 


                              

 

Konkurss "Pilsonība"

 

27.11. skolā notika konkurss „Pilsonība”. Konkursa mērķis – jauniešu pilsoniskā izglītošana un patriotiskā audzināšana, arī priekšstata par Latvijas pilsonības jautājumiem sniegšana. Pirms konkursa, kurā piedalījās 9.a un 9.b klases, tika pasniegts NP DRN Atzinības raksts skolotājai Anitai Zvirgzdai un 10. klases skolniecei Agnesei Grandānei par veiksmīgu startu eseju konkursā pat tēmu „LR pilsonis”.

Konkursu organizēja Ilze Onzule – NP DRN Informācijas centra vecākā referente, piedalījās neatkarīgie eksperti T.Dementjeva – NP Pilsonības lietu daļas Pilsonības iegūšanas sektora vadītāja, J.Bružiks – NP DRN vadītājs, Dace Circene – NP DRN Jēkabpils filiāles vadītāja, J.Rutkovskis _ NPDRN vadītāja vietnieks. Pēc konkursa rezultātu apkopošanas skolēni tika apbalvoti ar interesantām balvām.

Foto šeit >>                                                                        Janīna Riška, direktore

                                                                                                                    uz sākumu


                                            

 

 

BĒRNU  ŽŪRIJA  SKOLĀ

 

            Šis gads ir pirmais, kad mūsu skolas čaklākie lasītāji piedalās Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras programmas „Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammas „Bērnu žūrija” norisē. 1.-9.klašu skolēniem projekta ietvaros ir jāizlasa un jānovērtē 5 grāmatas. Tās ir 2008.gadā izdotas gan latviešu, gan ārzemju autoru bērnu un jauniešu grāmatas.

            Jau septembrī, uzsākot mācības, skolas bibliotēkā skolēni varēja aplūkot šī gada Bērnu žūrijas piedāvātās grāmatas. Ar grāmatām un ar Bērnu žūrijas norises kārtību skolas bibliotekāres iepazīstināja skolēnus gan klašu stundās, gan literatūras stundās, gan informatīvi pa skolas radio.

            Tie bērni, kuri vēlējās piedalīties Bērnu žūrijas norisē, slēdza līgumus par grāmatu savlaicīgu izlasīšanu un nobalsošanu par savām mīļākajām grāmatām. Taču, kaut arī interese par šo projektu bija liela, ne visi bija gatavi slēgt līgumu.

            Pirmā lasītāja, kura izlasīja visas piecas savam vecumposmam adresētās grāmatas un arī aizpildīja anketu par paveikto (tas bija 30.septembrī), bija 4.klases skolniece Sintija Dambrāne. Arī citi šīs klases skolēni (kopā 10) ir iesaistījušies Bērnu žūrijā. Bet kopā projektā piedalās trīsdesmit skolēnu no 2. līdz 9.klasei.

            Tiklīdz no klases vairāki bērni bija izlasījuši visas piecas grāmatas, tika organizētas pārrunas un diskusijas par izlasīto. Saviem klases biedriem Bērnu žūrijas dalībnieki stāstīja un rādīja par viņuprāt interesantāko. Lai diskusijas noritētu raiti, tās palīdzēja vadīt skolas bibliotekāres Edīte Kakarāne un Elita Briška.  Latviešu valodas un literatūras skolotāja Anita Zvirgzda vadīja diskusiju 7.a klasē.

            Pateicībā par paveikto, Bērnu žūrijas dalībnieki saņēma atstarotājus un nozīmītes ar Žūrijas simboliku.

            Projekts skolā turpināsies līdz pat janvārim.


Foto šeit >>                                    Edīte Kakarāne
, Salas vidusskolas bibliotekāre

uz sākumu

 


                  

 

 Starptautiskā Eiropas klubu konference Polijā

 

Jau septembra beigās skolas Eiropas klubs „ES, Sveiks!” saņēma lielisku ziņu- konkursā tika izcīnīta iespēja pārstāvēt un prezentēt Latvijas EK un kopā ar Vecumnieku vidusskolas un Gulbenes Valsts ģimnāzijas EK doties uz Poliju, uz ļoti gleznainu vietu netālu no kalnu pilsētas Zakopanes, nelielā kalnu ieskautā tūristu ciematā Koščelisko- villā „Cztery Pory Roku„, kas tulkojumā nozīmē „četri gadalaiki” un  kas atrodas Tatru kalnos. Šeit no 19.-23. novembrim notika 4. Starptautiskā Eiropas klubu konference, kas tika veltīta imigrācijas tēmai. To rīkoja Polijas EK kustības organizatori, jo Polija ir tā valsts, kurā vienā no pirmajām izveidojās pirmie klubi un arī tagad šī kustība ir ļoti aktīva. Projektu atbalstīja un sponsorēja Roberta Šūmana fonds Polijā. Līdz ar to tika aizvadīta neaizmirstamu iespaidu, jaunas un noderīgas informācijas pilna nedēļa, iegūstot daudzus draugus un iespēju pielietot savas svešvalodu zināšanas praksē, jo tikāmies ar apmēram 100 dalībniekiem no 12 valstīm. Mūsu skolas EK pārstāvēja 12. klases skolnieces Lauma Ziediņa, Ilze Platonova un skolotāja Inese Sauska.

            Katra diena tika īpaši saplānota, lai pēc iespējas vairāk dalībnieki spētu kontaktēties viens ar otru, dalītos pieredzē, prezentējot savu valsti, savu novadu, skolu un EK, tādējādi spētu iepazīt citu valstu kultūru un arī nodibinātu sakarus ar EK tālākai sadarbībai.

            Savdabīgi interesanta un emocionāla bija simulācijas spēle „Bēgļi”, kad visi dalībnieki pēc izlozes principa izveidoja savas „ ģimenes” un devās viņiem nezināmās bēgļu gaitās uz „svešām zemēm”, nezinot, kas viņus sagaida tālāk. Tā bija iespēja mums visiem kaut vai daļēji izjust tās emocijas, kas pavada migrantus viņu ceļā.

            Starp radošu un saspringtu darba posmu, protams, bija arī dažādas izklaides, kā arī iespēja iepazīt šo tiešām burvīgo, sniegotu kalnu virsotņu ieskauto apkārtni, arī pašu Zakopani ar tās piemīlīgo amatnieku tirdziņu, iespēju doties vēl augstāk kalnos un sastapt Ziemassvētkus...
 

Foto šeit >>              Inese Sauska, Eiropas kluba "ES, SVeiks" konsultante
 

uz sākumu


                                     

 

 Eseja E. Ozoliņa piemiņai

 

Vai militāra misija ir viena laba vīra dzīvības vērta? Šādu jautājumu uzdod 2008.g. 11. augustā Meimenes pilsētā Afganistānā notikusī traģēdija. Rodas šaubas, vai vispār izdosies atbildēt uz šo jautājumu, ja saista vienīgi absolvētā skola – Salas vidusskola. Vai par cilvēku var pastāstīt, ja tas jau pametis šo pasauli? Vai var iepazīt? Var. Es ceru. Jo katrs cilvēks atstāj paliekošas pēdas pēc aiziešanas nebūtībā.

Edgars Ozoliņš – Latvijas Republikas dižkareivis, dzimis 1985.gadā. Ar savu dzīvību viņš samaksāja par Latvijas sniegto atbalstu svelmainajā konfliktu mocītajā Afganistānā. Pēc improvizēta spridzekļa sprādziena vienā no trim konvoja automašīnām lielākus un mazākus miesas bojājumus guva četri kareivji. Vissmagāk ievainotais Edgars mira ceļā uz Vācijas kontingenta hospitāli. Eksplozijā cietušie brauca Mercedes Benz apvidus auto, kas pielāgots armijas vajadzībām, bet diemžēl nebija aizsargāts ar bruņuplāksnēm.

Katra vecāka sirds notrīs bailēs kad bērns dodas lielajā pasaulē, pretī briesmām. Edgara vecākiem neizdevās atrunāt savu dēlu. No sapņiem atrunāt nevar, tie pārkāpj visas iespējamības un riska robežas. Armijā viņš nonāca 2005.gada sākumā, 2007.gada martā pieteicās profesionālajā dienestā.

   Tieši tāpēc es vēlos iepazīt un pastāstīt par šo cilvēku, kas par savu sapni maksāja ar visaugstāko cenu – savu dzīvību. Vai līdzjūtības avīžu lappusēs ir vienīgais, kas palicis? Nē, tā nebūtu jābūt. Vai visas Latvijas izteikta līdzjūtība nozīmē, ka bojā aizgājušais ir bijis godājams cilvēks?

Vai es būtu gatava nest šādu upuri Latvijas vārdā? Vai jūs būtu?

Edgars Salas vidusskolā mācības uzsāka pamatskolā un nebūt nebija no „spicajiem” puišiem. Viņa kādreizējā klases audzinātāja raksturoja viņu kā nosvērtu un mierīgas dabas puisi. Sekmes mācībās bija viduvējas, pietrūcis gribasspēka augstākam novērtējumam. Bet bijis apveltīts ar izteiktu loģisko domāšanu un esot bijušas daudzpusīgas intereses, lai gan pietrūcis sistemātiska darba.. Tolaik vēl nākotnes nodomi bija neskaidri. Miglā tītā nākotne nes tikai sapņu iespējamo piepildījumu… Puisis labprāt aizstāvējis klases godu konkursos un bijis aktīvs dažādās dzīves norisēs. Varbūt to varētu uzskatīt kā Edgaram svarīga goda uzturēšanas iedīgli? Klases gods tiek turēts skolas, rajona līmenī, bet valsts gods tiek iznests plašajā pasaulē. Jauneklis bijis sirsnīgs, izpalīdzīgs pret vienaudžiem, viņā dzirksteļojusi humora dzirksts, taču esot bijusi vajadzīga autoritāte, kuras vadībā rīkoties. Anketās, kurām man bija izdevība piekļūt, Edgars ir lakonisks un ar tipiskajām pusaudžu grūtībām vai nevēlēšanos tā īsti atklāties vai veltīt vairāk laika „kārtējai anketai”. Ģimenē un ārpus skolas viņš juties droši. Viņš izsaka prieku par savu dzīvi un jūtas laimīgs kad par to domā.Ar vārdu „vardarbība” viņam asociējās „izvarošana”, „slepkavība”, „nogalināšana” (liktenim ir tik nelāga humora izjūta…).Vai Edgars kādreiz nojauta, ka viņa sapnis aizvedīs pretī bojāejai. Vecākiem tādos brīžos palikt ir grūti. Pat sakausējot visas iepriekšminētās īpašības atklājas tikai daļa kādreizējā Edgara. Pieaugot viņš kļuva nopietnāks un guva rūdījumu militārajā apmācībā. Tajā liktenīgajā dienā, kā izrādās, viņam nemaz nevajadzēja būt mašīnā. Edgars brauca kāda cita vietā. Lai gan viņu sargāja bruņu veste, sprādziena šķemba ieurbās viņa krūtīs tieši tās vārīgajā vietā, kur tā pogājās ciet zem kakla.

Mēs visi uzņemamies risku, izejot no mājas uz ielas, iekāpjot liftā, braucot transportlīdzekļos, lidojot ar lidmašīnām, pat spēlējoties ar suni. Ar ko mēs riskējam? Ar vienīgo, kas mums patiesi pieder – ar mūsu dzīvībām. Varbūt kādam tas liksies netaisni un ačgārni, ka mūsu valsts iedzīvotājs maksā par konfliktu kaut kur tur, tālu kaut kādā pasaules nostūrī, kur ārdās neprātīgi separātisti, teroristi, vandāļi. Bet Latvija kā valsts sniedza atbalstu citai valstij kā starptautiskās organizācijas locekle. Un Latvijai palīdzēs. Jācer, ka palīdzību nevajadzēs, bet cik lietu mēs zinām pilnīgi droši?

Doties bīstamās misijās Latvijas vārdā nebūt nav vienīgais veids kā apliecināt savu uzticību, tas ir viens no nesavtīgākajiem. Edgars bija nesavtīgs, un daudzējādā ziņā viņš bija viens no labākajiem Latvijas pilsoņiem. Ne tāpēc, ka viņš mira, bet tāpēc, ka viņš uzņēmās visacīmredzamāko risku. Risku zaudēt dzīvību, sāpinot sev vistuvākos cilvēkus. Mēs vairs nevarēsim pajautāt, vai tas bija tā vērts, bet varam pajautāt vien paši sev.


Foto šeit >>                                                   Madara Grandāne, 10.klases skolniece

uz sākumu

 


                         

 

 7.a un 7.b klases rudens ekskursija

 

Rudens ir pats jaukākais laiks, kad doties ekskursijās un ceļojumos. Arī mēs – 7.a un 7.b klases 24.septembrī devāmies ekskursijā uz Iecavu un Bausku.

Pirmais pieturas punkts bija SIA Iecavnieks – eļļas spiestuve. Tur mums pastāstīja, kā  ražo gan nerafinētu, gan rafinētu eļļu. Mēs redzējām pieņemšanas punktu, laboratoriju, ražošanas cehu un noliktavu. Tas bija interesanti.

Tālāk mēs devāmies uz atpūtas kompleksu „Labirinti”. Tur pabijām divas stundas – lecām uz batuta, braucām ar velokartiem un izmantojām vēl daudzas citas atrakcijas.

Bauskas pilsdrupās apskatījām senās pils drupas un visi kopā nofotografējāmies. 7 kilometrus aiz Bauskas atrodas Ribbes vējdzirnavas. Tajās gide mums pastāstīja par dzirnavu darbību. Šeit mēs varējām arī cept kliņģerus. Bija garšīgi!

Pēdējais pieturas punkts bija V.Plūdoņa muzejs „Lejnieki”. Muzejā gan netikām, jo bija beidzies darba laiks. Taču mēs izstaigājām māju pagalmu, aizgājām pie zaķīšu pirtiņas un nofotografējāmies pie zaķu skulptūrām.

Vakarā apmierināti atgriezāmies mājās. Ekskursija bija izdevusies.

 

Foto šeit >>                                               Linda Matiko, 7.b klases skolniece

 

uz sākumu


                                  

Rudens  dārzs  ienāk  skolā
 

Pa vasaru acis jau pieradušas pie puķu krāšņuma. Taču paliek skumji, iedomājoties, ka pavisam drīz šo krāšņumu nokodīs rudens salnas un sapluinīs rudens vējš…

Skolotāja Elita Briška uzaicināja visus skolēnus un skolotājus pēdējo rudens skaistumu atnest uz skolu, lai vēl visi kopā varētu atcerēties vasaru, sauli, siltumu. Un tapa rudens ziedu kompozīciju izstāde.

 

Foto šeit >>                           Edīte Kakarāne, Salas vidusskolas bibliotekāre

uz sākumu
 


            

                            

 

MĒS  DZIESMU  SVĒTKOS
 

     Šajā vasarā 5. un 6.jūlijā mūsu skolas 5.-9.klašu koris piedalījās XXIV vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos. Lai gan tā bija tikai divas dienas, Dziesmu svētku gaisotne bija izjūtama. Jau 5.jūlijā, aizbraucot uz Rīgu, no rīta līdz pusdienlaikam bija mēģinājums lielajā estrādē Mežaparkā. Bet tās pašas dienas vakarā notika Dziesmu svētku atklāšanas koncerta ģenerālmēģinājums. Uz šo koncertu bija atbraukuši arī daudzu bērnu vecāki un radinieki.

       6.jūlijā notika Dziesmu svētku gājiens, kura laikā mūsu skolas koris tika sveikts ar lielu labvēlību no skatītājiem. Tas palīdzēja aizmirst nogurumu pēc īsā naktsmiera iepriekšējā naktī  un ilgās gaidīšanas (3 – 4 stundas) pirms gājiena. Vakarā, atklāšanas koncertā, kad koris nodziedāja paredzētās dziesmas, visi devāmies uz autobusu, lai jau tūlīt pēc pusnakts laimīgi nokļūtu mājās.
      
Šīs divas dienas daudzos koristos radīja vēlmi piedalīties vēl kādos Dziesmu svētkos. Lai šī vēlēšanās piepildās!

Foto šeit >>                           Edīte Kakarāne, Salas vidusskolas bibliotekāre
 

uz sākumu