Informācija

Skola šodien

Skolotāji

Skolēni

Bibliotēka

Vēsture

Arhīvs

Pa jokam

Skola  šodien

   Aktualitātes
   Mēneša plāns
  
Pasākumi, foto
                     
2016./17.m.g.
                     
2015./16.m.g.
                     
2014./15.m.g.
                      2013./14.m.g.
                     
2012./13.m.g.
                      2011./12.m.g.
                      2010./11.m.g.
                     
2009./10.m.g.
                     
2008./09.m.g.
                     
2007./08.m.g.
                     
2006./07.m.g.
  
Fotoattēli par skolu
  
Skolas himna, karogs

 

 

          2010./11.māc. g.

     
17. jūlijā Sudraba medaļa ķīmijā Jānim Briškam >> Foto >>
31. maijā Pēdējā skolas diena Foto >>
30. maijā Radošās stundas - nodarbības Foto >>
25. maijā Gada sasniegumu vakars Foto >>
21. maijā 2.-4.kl. koru salidojums TAURIŅU BALSIS >> Foto >>
20. maijā Skolas zvana svētki Foto >>
19. maijā L. Ābolnieces grāmatas "Māja" atvēršana Foto >>
maijā Lielā talka Foto >>
maijā Pašdarbības kolektīvu sasniegumi 2011./12. m. g. PDF >>
16. aprīlī Salas vsk. absolventu salidojums 2011 >> Foto >>
30. martā POPIELA Foto >>
24. martā "Lasītprieks" 5.- 6. klašu skolēniem >> Foto >>
19. martā Žetonu vakars. Luga "Ronja - laupītāja meita" Foto >>
10. martā Pasākums "Gatavojos absolvēt Salas vidusskolu" Foto >>
9. martā Izbraukuma lekcija-nodarbība "Rožu purvs" Foto >>
14.-18. febr. Projektu nedēļa 6. klasē >>              Foto1 >> Foto2>>
17. februārī ZPD aizstāvēšana 11. klasē Foto >>
16. februārī 6.klase organizē konkursu "Erudīts" 2.klasei Foto >>
10. februārī Skatuves runas konkurss 1.-3.klasēm >> Foto >>
9. februārī Vizuālās mākslas olimpiāde >> Foto >>
3. februārī Skatuves runas konkurss 4.-12.klasēm >> Foto >>
29. decembrī Novada skolu apvienotā sēde Biržu pamatskolā Foto >>
23. decembrī Svētrīts Foto >>
23. decembrī Klašu noformēšanas konkurss >> Foto >>
22. decembrī Ziemassvētki 11.klasē Foto >>
16. decembrī Ziemassvētku koncerts >> Foto >>
15. decembrī Ziemassvētku tirdziņš Foto >>
22.  novembrī Ķīmijas stundā  12-tie strādā ar mobilo datorklasi Foto >>
17. novembrī Jauns spēļu laukums sākumskolā Foto >>
13. novembrī E.Ozoliņa vecāki saņem Viestura ordeni Foto >>
11. novembrī Klases vakars  6.klasē Foto >>
11. novembrī Gājiens uz Auzānu kapiem pie E.Ozoliņa kapa Foto >>
10. novembrī Latvijas dzimšanas dienu gaidot Foto >>
10. novembrī Mārtiņdienas tirgus Foto >>
9. novembrī Ierindas skate 5.-12. klasēm >> Foto >>
11.-22. okt. Adaptācijas pasākumi 10.klasei  Foto1 >>  Foto2 >> Foto3>>
21. oktobrī Skolēnu vecāku kopsapulce >> Foto >>
15. oktobrī 11.klase Cēsīs >> Foto >>
13. oktobrī 9.klašu ekskursija >> Foto >>
7. oktobrī Tikšanās ar Salas vsk. pensionētajiem skolotājiem Foto >>
1. oktobrī Skolotāju diena >> Foto >>
29. septembrī Skolotāju ekskursija >>             Foto1 >> Foto2 >>
septembrī Miķeļdienas izstāde Foto >>
17. septembrī Grāmatu svētki >> Foto >>
1. septembrī Zinību diena >> Foto >>
7.-11. jūlijā Dziesmu svētkos >> Foto >>

 

 


 

 

2011.gada 17.jūlijā Turcijas galvaspilsētā Ankarā noslēdzās 43.Starptautiskā Ķīmijas olimpiāde. Latvijas komanda, kuru palīdzēja sagatavot Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte, četru skolēnu sastāvā atgriezās ar trīs medaļām.

Latviju 43.Starptautiskajā Ķīmijas olimpiādē pārstāvēja četri vidusskolēni — Salas vidusskolas 11.klases skolnieks Jānis Briška, Rīgas 95.vidusskolas 10.klases skolnieks Georgijs Treņins, Rīgas 40.vidusskolas absolvents Dmitrijs Jevdokimovs un Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvents Rihards Aleksis. 17.jūlijā Tuvo Austrumu Tehniskajā universitātē sudraba medaļu saņēma Jānis Briška, savukārt Dmitrijs Jevdokimovs un Georgijs Treņins tika apbalvoti ar bronzas medaļām.

Praktiskajā daļā skolēni veica laboratorijas darbus, kuros noteica vielu maisījuma sastāvu, katalītiskā procesā ieguva ūdeņradi, hromatogrāfiski atdalīja sintēzes procesā radušos izomērus. Teorētiskās daļas uzdevumi ietvēra slāpekļa oksīdu rašanās kinētiku, šķidrā amonjaka izmantošanu par kurināmo, kvantu ķīmijas problēmas, iekšdedzes dzinēja bateriju, kas darbojas ar ūdeņradi, polislāpekļa savienojumu uzbūvi, alternatīvu zelta iegūšanas metodi, karbocukurus un "klik" ķīmiju.

Komandu Turcijā atbalstīja divi mentori — Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks Juris Fotins un Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas laboratorijas vadītāja Skaidrīte Pakule. 43.Starptautiskā Ķīmijas olimpiāde norisinājās no 9. līdz 18.jūlijam, Latvijas komandas dalību finansiāli atbalstīja A/S

 


 

       

 2.-4. klašu koru salidojums TAURIŅU BALSIS

 

21.05.2011. Tukumā notika II Latvijas 2.-4. klašu koru salidojums TAURIŅU BALSIS, kurā piedalījās labākie Latvijas 2.-4. klašu kori. Šo svētku dalībnieki bija arī Salas vidusskolas 2.-4. klašu koris CĪRULĒNI. Par iespēju nokļūt Tukumā un dziedāt kopā ar bērniem no visas Latvijas, koris un diriģente saka lielu paldies gan atsaucīgajam skolas kolektīvam, gan vecākiem -  visiem, kas atbalstīja šo pasākumu. Īpašs paldies par atbalstu Salas novada domes  priekšsēdētājai I. Sproģei, skolotājām - I.Kozlānei, D. Tropai un S. Varkalei.

 

Foto šeit >>

Ilze Gaidele, kora diriģente

 

uz sākumu >>


 

 

Absolventiem un salidojuma viesiem

 

Salidojuma bildes  lejupielādēt šeit: http://www.failiem.lv/list.php?i=xrfzsu

 


 

 

„LASĪTPRIEKS”  5. – 6.KLAŠU  SKOLĒNIEM

 

Pēc divu gadu pārtraukuma šogad atkal notika lasīšanas pasākums „Lasītprieks”.  To pirms septiņiem gadiem 5.-6.klašu skolēniem sāka organizēt Jēkabpils rajona skolu bibliotekāri. Gadu gaitā konkurss kļuva par tradīciju skolēniem un bibliotekāriem. Katru gadu „Lasītpriekam” bija sava tēma – vajadzēja lasīt kāda rakstnieka grāmatas. Tika izlasītas H.K.Andersena, A.Lingrēnes, I.Ziedoņa, O.Vācieša, R.Blaumaņa, A.Sakses, latviešu folkloras grāmatas, sniegtas atbildes uz jautājumiem un iestudēti uzvedumi pēc grāmatu motīviem.

Šī mācību gada „Lasītprieka” rakstnieki bija J.Baltvilks, M.Cielēna un M.Rungulis. Viņu grāmatas (kopā 15), atkal tradicionāli, gan lasīja, gan atbildēja (atbildes vajadzēja iesniegt rokrakstā) uz neklātienes konkursa jautājumiem 5. un 6.klašu skolēni.  Vēl vajadzēja arī izpildīt uzdevumu – izveidot vienai no izlasītajām grāmatām anotāciju un reklāmu. Bet, neskatoties uz veicamā darba lielo apjomu, bija skolēni, kuri paspēja izlasīt grāmatas un iesniegt noformētas atbildes.

Labākos darbus vērtēja novadu un Jēkabpils skolu bibliotekāru komisija. Šo darbu autori tika uzaicināti uz „Lasītprieka” noslēguma pasākumu Jēkabpils Valsts ģimnāzijā 24.martā.

No mūsu skolas tās bija 6.klases skolnieces Linda Kalniņa, Samanta Martuženoka, Ieva Bekmane, Anastasija Muraško, Sintija Dambrāne un Egija Paslauska. Meitenes pasākumā, kopā ar citu skolu pārstāvjiem,  piedalījās citu konkursa dalībnieku reklāmu vērtēšanā, noklausījās Jēkabpils pamatskolas skolēnu koncertu un saņēma uzslavas rakstus un simboliskas piemiņas balvas.

 

Foto šeit >>

Edīte Kakarāne, skolas bibliotekāre

 

uz sākumu >>

 


 

 

 

9. februārī

“Neparastais  portrets.  Pārvērtības”
 

        2011. gada 9. februārī  Salas vidusskolā notika skolas olimpiāde vizuālajā mākslā. To organizēja Mākslu metodiskā komisija un vizuālās mākslas skolotāja Dace Tropa.  Olimpiādes mērķis : Rosināt izglītojamos pārveidot neparastu, amizantu, smieklīgu un vienreizēju portretu. Olimpiādē piedalījās 22 skolēni no 1.- 12.klasei. Skolēnu darbus vērtēja kompetenta žūrijas komisija – Dace Tropa, Inita Gādmane un Vaira Puida.  Ar rezultātiem varat iepazīties skolas mājas lapā. Darbi izdevās ļoti radoši un interesanti. Skolēni tos gleznoja ar lielu atbildības sajūtu. 

Šogad  atklātā Valsts vizuālās mākslas olimpiāde notiks Balvu Valsts ģimnāzijā 15. martā. Uz šo olimpiādi tika gatavotas sekojošas Salas vsk. audzēknes- Annija Kakarāne , Linda Muhamadijeva un Melita Rozentāle. Lai tiktu uz atklāto Valsts olimpiādi meitenēm vajadzēja gleznot darbus savā skolā. Olimpiādes tēma ‘’Ainava” sirreālisma stilā. Darbi tika nosūtīti, atliek tikai gaidīt ziņas no Balvu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes.

 

Nr.

Vārds  uzvārds

Atbilstība tēmai

Kvalitāte

Orģinalitāte

Punkti (kopā)

Vieta

 

 

15

15

15

45

 

1.

Ieva Dominouska

14,5

12,5

13,5

40,5

1.

2.

Gļebs Moldovans

13,5

10,5

11

35

 

3.

Kitija Grigorjeva

13,5

13

10,5

37

3.

4.

Tabita Tīna Lūka

13,5

12

12

37,5

2.

5.

Matīss Pūdāns

12,5

10,5

9,5

32,5

 

6.

Samanta Veļķile

14,5

11

11

36,5

atz.

7.

Elīza Rēķe

13,5

13

11

37,5

2.

8.

Ieva Streņģe

12,5

12,5

9

34

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Diāna Murāne

12

13

11

36

 

10.

Rūdis Upmalis

10,5

9,5

11,5

31,5

 

11.

Nelda Degle

12

11

11

34

 

12.

Aija Drozdova

12

15

11,5

38,5

 

13.

Melita Rozentāle

14

12

14

40

atz.

14.

Madara Podniece

14

13

14

41

3.

15.

Ričards Turlais

14

12

15

41

3.

16.

Linda Muhamadijeva

15

15

15

45

1.

17.

Evija Paslauska

14

12

12

38

 

18.

Lauma Kalniņa

15

12,5

14

41,5

2.

 

 

 

 

 

 

 

19.

Rūta Balaša

15

14

13

42

3.

20.

Ance Ločmele

15

14,5

15

44,5

1.

21.

Māra Melančuka

15

12

14,5

41,5

atz.

22.

Annija Kakarāne

15

15

13

43

2.

 

Foto šeit >>

Solvita Varkale, mākslu MK vadītāja

Dace Tropa, vizuālās mākslas skolotāja

 

uz sākumu >>

 


 

 

 

14.-18. februāris

„Skolas auglis” 6.klasē

 

            Salas vidusskolas 1.-6.klases skolēni šajā mācību gadā iesaistījušies atbalsta programmā „Skolas auglis”. Janvārī un februārī ik dienu katram audzēknim papildus paredzēti 100 grami veselīgas pārtikas jeb viens ābols. Ābolus ēd visi, un nu jau nebrīnās par to, ka ir nepieciešams palielināt vitamīnu resursus un veicināt paradumu ēst augļus un dārzeņus regulāri.

            6. klase piedalījās īpašā klases stundā „Esi vesels” un, strādājot piecās grupās, vāca informāciju, zīmēja, meklēja interesantas ēdienu receptes, risināja krustvārdu mīklas un informēja klasesbiedrus par veikto darbu. Iepriekš skolēni izlozēja, par kuru augli vai dārzeni būs jāveido neliela prezentācija, tā radās grupas „Āboli”, „Burkāni”, „Ķirbji”’, „Bumbieri” un „Kāposti”. Ar padomu palīdzēja dabas zinību skolotāja Pārsla Stirna un ieteica izmantot brošūras: „Ēdīsim veselīgi”, „Izvēlies veselīgo”, „Augļus un dārzeņus uzturā”, „Veselības rokasgrāmata”. Stundas noslēgumā visi mielojās ar āboliem, bet starpbrīdī uzspēlēja dambreti. Tā kā aiz loga sprēgāja sals (-200 C), klases telpā bija silti un mājīgi. Žēl gan, ka neizdevās paslēpot, jo arī sports ir veselīga dzīvesveida sastāvdaļa.

            16.februārī norisinājās matemātikas konkurss „Erudīts”. 6.klase bija sagatavojusi interesantus uzdevumus 2.klasei, bet kā komandu atšķirības zīmi izmantoja augļu vai dārzeņu simbolus: ābols, upenes, ķirbji, gurķis, plūme, baklažāns. 2.klases audzinātāja Irēna Driviniece atgādināja par to, ka īpaši ziemā un vēl gripas laikā augļi un dārzeņi jāēd katru dienu. Konkursu vadīja Leo Salmiņš, bet pārējie veica katrs savu pienākumu: Linda Kalniņa fotografēja, Ligita Brūvere un Sintija Dambrāne gatavoja atšķirības zīmes; Maikals Belousovs, Samanta Martuženoka, Edvards Ločmelis, Karīna Kangro, Rihards Mežancis, Pēteris Vanags, Kristaps Siliņš vadīja konkursus. Mazos otrklasniekus kopā savāca un iedrošināja grupu vadītāji: Nelda Degle, Pēteris Apīnis, Anastasija Muraško, Kristaps Linde. Paldies, matemātikas skolotājai Vinetai Jakovelei, 2.klases audzinātājai Irēnai Driviniecei. Sadarbība ir sākusies, un varbūt atkal kāda jauka ideja savedīs kopā sākumskolas bērnus un pamatskolēnus.

 

Foto šeit >>

Valda Dubkeviča,

6.klases audzinātāja

 

uz sākumu >>

 

 


 

 

10.februārī

 

Skatuves runas konkursa rezultāti 1.-3.klasē
 

1.vieta

Emīls Buķis 1.klase

1.vieta

Linda Gruzniņa 3.klase

1.vieta

Sabīne Driviniece 1.klase

1.vieta

Markuss Renerts 3.klase

2.vieta

Tabita Lūka 2.klase

3.vieta

Pāvels Moldovans 3.klase

       1. vietas  ieguvēji piedalīsies  4.martā starpnovadu  skatuves runas konkursā.

Liene Petrovska,
sākumskolas MK vadītāja

 

uz sākumu >>

 


 

SKATUVES  RUNAS  KONKURSS  4.-12.klasēm

 

3.februārī mazās skolas zālē pulcējās 4.-12.klašu skolēni, lai rādītu savu priekšnesumu skatuves runas konkursā. Tas skolā, neskatoties uz dažādām pārmaiņām valstī, nemainīgi tiek organizēts katru gadu. Īpašs prieks, ka šogad atkal konkurss notiks Jēkabpils un novadu līmenī.

No 41 dalībnieka trijās klašu grupās (4.-6.kl., 7.-9.kl., 10.-12.kl.) žūrijai (skolotājiem Agrim Grāmatniekam un Lienai Petrovskai, Salas KN vadītājai Zanei Ozolai) vajadzēja izlemt, kurš ir ar skanīgāku balsi, pārliecinošāku uzstāšanos un piemērotāku repertuāru savam vecumam. Un tā – rezultāti. Pirmajā grupā 1.vieta Ralfam Libertam no 4.klases, 2.vieta Montai Bartkevičai arī no 4.klases, bet 3.vieta diviem skolēniem – Elīzai Rēķei no 4.klases un Linardam Stoleram no 5.klases. Otrajā grupā 1.vieta Valdim Vizulim (9.a klase), 2.vieta Madarai Briškai (7.klase), bet 3.vieta trim skolēniem – Diānai Kurlovičai no 7.klases, Evijai Burtinai un Lindai Matiko no 9.b klases. No vidusskolēniem 1.vietu ieguva Sintija Drozdova (10.klase), 2.vietu ieguva divi 12.klases skolēni – Elita Apīne un Raivis Liberts. 3.vietu žūrija piešķīra Zandai Strodei no 10.klases, Artūram Dņiļēvičam un Lienei Krūmiņai (abi no 11.klases). Visi citi dalībnieki saņēma uzslavas par piedalīšanos konkursā.

Jāpiemin, ka 1. un 2.vietas ieguvēji no visām vecuma grupām piedalīsies tālāk – Jēkabpils un novadu skatuves runa konkursā, kurš notiks 4.martā Salas kultūras namā.

Paldies skolotājām Anitai Zvirgzdai, Marijai Konstantinovai, Valdai Dubkevičai un Intai Kozlānei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

 

Edīte Kakarāne,
latviešu val. un literatūras MK vadītāja

Foto šeit >>
 

 uz sākumu >>


 

23.decembrī

 

Klašu noformēšanas konkurss ”Ai, bagāti Ziemassvētki”

 

Jau otro gadu Mākslu metodiskā komisija no 29. novembra līdz 10. decembrim organizēja skolas klašu noformēšanas konkursu ” Ai, bagāti Ziemassvētki”.

Konkursa mērķi un uzdevumi:

1.1.    veicināt skolēnos iztēles, fantāzijas, izdomas attīstības procesus;

1.2.    veicināt skolēnu sadarbību un pieredzes apmaiņu;

1.3.    iesaistīt 1.-12.klašu skolēnus klašu noformēšanas pasākumos „Ai, bagāti Ziemassvētki”.

Klašu noformējumus pa klašu grupām palīdzēja izvērtēt neatkarīgās ekspertes – 12.klases skolniece Annija Kakarāne un vizuālās mākslas skolotāja Dace Tropa.

 

Konkursa vērtēšanas rezultāti

Klase

Atbilstība tematam

Radošā pieeja

un oriģinalitāte

Izmantotie materiāli

Skolēnu darbs

Punkti (kopā)

Vieta

1.

9

8

9

8

34

2.

2.

8

8,5

8

7

31,5

 

3.

10

10

9,5

8

36,5

1.

4.

9

7

9

8,5

33,5

3.

5.

8

5,5

5

7

25,5

 

6.

9

9

8

9,5

35,5

2.

7.

9

10

8,5

9,5

37

1.

8.

7

7,5

7

6

27,5

 

9.A

7

6

7

9

29

3.

9.B

6

5

3,5

5

19,5

 

10.

8

7

6

7

28

3.

11.

10

9,5

10

9,5

39

1.

12.

9

7,5

9

9,5

35

2.

Apbalvošana notika 23.decembrī .

Paldies visiem klašu kolektīviem un viņu audzinātājām!


Solvita Varkale,

Mākslu metodiskās komisijas vadītāja

Foto šeit >>

uz sākumu >>

 


 

 

16.decembrī

       Reizēm liekas, ka tiešām es jūtu

Eņģeļa spārna pieskārienu...

 

Laikā, kad , neskatoties uz semestra noslēguma tuvošanos, mūsu prātos ir svētdienas rītu vai svētvakaru domas, Salas  vidusskolas skolēni dāvināja saviem vecākiem, skolotājiem, skolas biedriem un citiem interesentiem Ziemassvētku ieskaņas koncertu „Ar eņģeļa spārna pieskārienu...”. Patiesi un no sirds izskanēja 12.-klasnieku Elitas Apines un Laura Podnieka teiktais, kurā viņi aicināja iet pa gaismas ceļu ne tikai svētkos, bet arī ikdienā, ieklausīties sevī un atvērt savu sirsniņu labajam.

Man šķiet, ka, dziedot Ziemassvētku dziesmas, bērnu acīs ir tik daudz patiesa prieka, ko mēs, pieaugušie reti kurš izjūtam. To varēja just ikviens, ja ieklausījās 2.-4.klašu kora „Cīrulēni”, jauniešu jauktā  ansambļa,  zēnu ansambļa, 5.- 9.klašu kora, vokāli instrumentālās grupas un Salas KN ansambļa „Stīga” dziedājumā ( vadītājas Ilze Gaidele,  Ruta Jakovļeva , Agris Grāmatnieks)

Solistes ar skanīgajām balsīm Madara Briška un Liene Krūmiņa  izpildītajā dziesmā  aicināja iekārt baltu eņģeli logā...

Tautas deju kolektīvs „Dūmiņš ”( vadītāja Ingrīda Kauranena), dejotprieka grupa ( vadītāja Liena Petrovska), sporta deju kluba „Alianse ”(vadītāja Ina Vāvere) dejotāji dāvāja šajā vakarā klātesošajiem prieku un aicināja ļauties svētku izjūtai.

Īpaši silti skatītāji uztvēra 1.-klasnieku uzstāšanos. Viņi šogad bija pārvērtušies par mīļiem rūķiem.

Ar Jēkabpils Arvīda Žilinska mūzikas skolu mums jau ir izveidojusies cieša sadarbība . Kā gan citādi? Šajā skolā mācās tik daudz Salas vidusskolas bērnu .Arī šajā koncertā gan  flautas, gan čella, saksofona un vijoles   smeldzīgā spēle radīja īpašu noskaņu. Klavieru pavadījumus spēlēja Inga Bartkeviča.

Koncertā izskanēja vārdi, ka mums katram blakus ir eņģeļi jeb cilvēki, kas palīdz, atbalsta, samīļo, palutina, iepriecina, dod spēku, uzmundrina neizlēmības brīdī. Eņģelis ir draugs, kolēģis, mamma, tētis, skolotājs....Jebkurš cilvēks, kuram tu tici, uz kuru tu paļaujies. Tā ir paļaušanās.Un, ja tas ir patiesi, tieši tādā brīdī tu sajūti eņģeļa spārna pieskārienu....

Es ceru, ka klausītāju sirdis nepalika vienaldzīgas un mūsu Ziemassvētku dāvana, koncerts, tika pieņemta ar pateicību un mīļumu. Paldies visiem par kopā būšanu laikā, kad mēs visi esam brīnišķīgā notikuma-Ziemassvētku- gaidās!

 

Salas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Inta Kozlāne

 

                                                                                                  uz sākumu >>

 


 

 

9.novembrī 

               Latvijas svētku nedēļā Salas vidusskolā dzimst jauna tradīcija

 

Viens, divi, kreiso....šādus vārdus jau kādu laiku varējām dzirdēt gan Salas vidusskolas  sporta zālē, gan skolas gaiteņos, pat  Salas Kultūras nama zālē . Mūzikas kabineta sienas pieskandināja dziesmas, kuras dziedot, veicas soļošana. Jā, Salas vidusskolas 5.- 9.klašu skolēni gatavojās ierindas skatei.

Šogad pēc ilgiem ( vismaz 15) gadiem , sadarbojoties skolas Jaunsargu organizācijas vadītājam N. Pastaram, sporta skolotājam P. Krastiņam un direktora vietniecei audzināšanas darbā I. Kozlānei, tapa  ideja par ierindas skates organizēšanu.

Ne mazums skeptisku piezīmju gan no kolēģiem, gan vecāko klašu skolēniem nācās uzklausīt sagatavošanās posmā, kad klašu kolektīvi iepazinās ar pasākuma nolikumu.

Centos to visu nedzirdēt, jo biju pārliecināta , ka pasākums izdosies, jo to loloju jau no 2007.gada rudens.

Skatē piedalījās 9 klašu komandas. Bērni kopā ar klašu audzinātājiem bija padomājuši gan par  vizuālo noformējumu, gan izvēlējušies komandai nosaukumu, gan trenējušies soļot, pagriezties, sasveicināties , iziet no ierindas...Prasmes vērtēja neitrāla un kompetenta žūrija: Normunds Pastars ( Jaunsargu organizācijas vadītājs), Irēna Sproģe ( Salas novada priekšsēdētāja), Diāna Stivriņa un Inga Fiļova( Valsts policijas pārstāves), Janīna Riška ( Salas vidusskolas direktore), Pēteris Krastiņš ( Salas vidusskolas sporta skolotājs). Žūrijas sastāvā bija arī Goda viesis- cilvēks, kura dzimtas saknes cieši savijušās ar mūsu valsts vēsturi, Jānis Vasarietis. Viņš nedaudz atgādināja klātesošajiem vēsturi, pauda savu skatījumi uz notikumiem, kas saistīti ar Lāčplēša dienu.

Visas komandas saņēma pateicības un diplomus, bet par uzvarētājiem  kļuva 6. un 12.klases komandas.  Paši labākie, 6.klases komanda, ieguva ceļojošo kausu. Novada priekšsēdētājas sarūpētās balvas saņēma arī labākie komandieri Lauris Podnieks un Egija Paslavska.

Gaisotne zālē bija svinīga un ļoti labvēlīga. Līdzjutēju tribīnes lepojās ar plakātiem, skanēja mūzika un komandu dziedājumu kuplināja bungu skaņas.

Īpaši pacilāta atmosfēra valdīja tad, kad  pasākuma sākumā visas komandas uzrunāja skolas direktore Janīna Riška tieši tad , manuprāt, sasveicināšanās skanēja īpaši- braši un lepni.

 Ko mēs guvām? Skolēni varēja demonstrēt savas prasmes soļot, izjust komandas garu. Pieaugušie , manuprāt, atcerējās savus skolas laikus, kad gan militārā mācība, gan ierindas skates bija ierasta lieta.. Visi kopā- izbaudījām to īpašo  sajūtu, kas valda pasākumos, kuros esam visi kopā...

 

Ierindas skates rezultāti
 

Klase

Komandas nosaukums

Iegūtā vieta

5.klase

Dzimtenes sargi

Pateicība

6.klase

Pīrādziņi

1.vieta

7.klase

Hameleoni

Pateicība

8.klase

8..rota

3.vieta

9.Aklase

Leņķīši

2.vieta

9.B klase

Čiekuri

Pateicība

10.klase

Tīģeri

3.vieta

11.klase

PPK

2.vieta

12.klase

Piekūni

1.vieta

 

Foto šeit >>

I. Kozlāne,

direktora vietniece audzināšanas darbā

 

uz sākumu >>

 


 

Skolēnu vecāku kopsapulce Salas vidusskolā

 

21.oktobra vakarā Salas vidusskolas mazās skolas zālītē, kā ikkatra mācību gada sākumā, gaidījām Salas vidusskolas skolēnu vecākus .

Skolas direktore Janīna Riška iepazīstināja klātesošos ar prioritārajiem virzieniem skolā 2010./2011.mācību gadā. Analizējot iepriekšējā mācību gada darbu, direktore uzsvēra, ka ļoti svarīgs notikums bija skolas akreditācija. Un mūs priecē tas, ka gandrīz visās jomās esam saņēmuši vērtējumu-ļoti labi. Direktore aicināja vecākus mudināt savus bērnus izmantot pagarinātās dienas grupu pamatskolas klasēs, informēja par ēdināšanas sistēmu skolā, par iespējām izmantot logopēda un psihologa konsultācijas.

Skolas padomes priekšsēdētāja Ilona Studāne runāja par jautājumiem, kuri iepriekšējā mācību gadā bija aktuāli vecāku padomes sēdēs. I.Studāne vēlēja lielu uzņēmību un darbasparu nākošajam vecāku padomes priekšsēdētājam, jo viņa savu darbu beidza.

Svarīgākais skolā ir mācību darbs. Ar visām tā niansēm klātesošos iepazīstināja direktore vietniece izglītības jomā.

Liels jauninājums skolā ir tas, ka šajā mācību gadā visas klases strādā ar e- žurnālu. Par IT iespējām, darbojoties e- klasē, runāja direktora vietniece Vija Rudzīte.

Ne mazāk svarīgi blakus mācībām bērnam ir izvēlēties interešu izglītības jomu. Ar interešu izglītības piedāvājumu visus iepazīstināja direktora vietniece Inta Kozlāne. Nedaudz tika runāts par Iekšējās kārtības noteikumiem Salas vidusskolā. No atbildēm varēja spriest, ka skolēnu vecāki ļoti labi ir iepazīstināti ar šo svarīgo dokumentu.

Inta Kozlāne aicināja vecākus aktīvāk atbalstīt skolā rīkotos pasākumus.

Visiem ir skaidrs, ka liela nozīme mūsu veselībā ir sporta aktivitātēm. Par iespējām apmeklēt sporta nodarbības runāja sporta skolotājs Pēteris Krastiņš. Viņš stāstīja par unikālo iespēju skolēniem no 1. līdz pat 12.klasei apmeklēt koriģējošo vingrošanu.

Sapulces noslēgumā skolas psiholoģe Sarmīte Jaševa centās rast atbildi uz jautājumu- kā ekonomiskās krīzes laikā, kad daudzās ģimenēs materiālie apstākļi ir sarežģīti, radīt mājās labvēlīgu vidi.

Skolēnu vecāki sapulces laikā saņēma atbildes uz vairākiem uzdotajiem jautājumiem.

Atmosfēra sapulces laikā bija ļoti pozitīva un labvēlīga. Vienīgi žēl, ka uz mūsu aicinājumu ierasties skolā uz sanāksmi atsaucās tik nedaudzu skolēnu vecāki.

Ceram uz sadarbību nākotnē, bet jau 30 novembrī atkal aicināsim uz vecāku dienu Salas vidusskolā.

 

Foto šeit >>

I. Kozlāne,

direktora vietniece audzināšanas darbā

 

uz sākumu >>

 


 

11. klase Cēsīs
 

     15.oktobrī 11. klases audzēkņi kopā ar audzinātāju devās ceļā uz vienu no vecākajām un skaistākajām viduslaiku pilsētām Latvijā – Cēsīm.

Šeit tika piedāvāta iespēja iepazīt Cēsis netradicionālā veidā patstāvīgi veicot izzinošu ekskursiju – pastaigu pa vecpilsētu. Grupa tika sadalīta vairākās komandās, saņēma uzdevumu komplektu, kuru risinājums atrodams maršrutā. Jautājumi bija ar vēstures, literatūras, mākslas, matemātikas, atjautības un uzmanības koncentrēšanas garšu. Starts bija pilsētas centrā, bet finišs – Cēsu pilī. Laikā, kad tika apkopoti rezultāti, mēs apskatījām pils torni un pagrabus. Saņēmām arī piemiņas diplomus.

Tālāk mūsu ceļš veda uz tēlnieku Jansonu dzimtas memoriālo māju – muzeju „Siļķes”.

     Šajā mājā tēlniecības vilinājums turpinās jau trešajā paaudzē. Mājas pagalmā apskatāma brīvdabas skulptūru ekspozīcija. Tēlnieka Kārļa Jansona piemiņas ekspozīcija, tēlnieku Kārļa Jansona, Andreja Jansona, Maijas Baltiņas un Matiasa Jansona skulptūras. Informāciju par tēlnieka darbu un skulptūru radīšanu, kā arī par Cēsu apkaimes vēsturi mēs guvām no tēlnieka Matiasa Jansona atraktīvā stāstījuma.

Piedzīvojumu parkā Supervāvere bija iespēja izmēģināt vairākas atrakcijas –

augstu un zemu kokos izvietoti dažādi virvju ceļi, pārejas un šķēršļi, kā arī ierīkoti nobraucieni pa trosēm. Laižoties pa garākajiem šāda veida nobraucieniem Latvijā gar ausīm svilpoja vējš un acīm pavērās lielisks skats uz Gaujas senlejas koku galotnēm.

     Rakšu ZOO apciemojām divkupru kamieļus, Andu lamas, kā arī radniecīgās alpakas.

     Lai gan āra temperatūra mūs nelutināja, ekskursija bija lieliska – guvām jaunu informāciju un pozitīvu enerģiju.

 

Solvita Varkale, Salas vidusskolas

11. klases audzinātāja

Foto šeit >>

                                                                                           uz sākumu >>

 


 

Edīte Kakarāne, skolas bibliotekāre  9.klašu ekskursija

 

13.oktobrī 9.a un 9.b klases un audzinātājas devās ekskursijā uz Daugavpili. Ekskursija bija sen gaidīta – kā nekā jau no 5.klases katru rudeni klases ir devušās tuvākā vai tālākā braucienā.

Daugavpilī vispirms bija ekskursija pa Daugavpils cietoksni. Gids pastāstīja par cietokšņa vēsturi un to, ka, pateicoties ES finansējumam, līdz 2013.gadam cietoksnī ir paredzēti vērienīgi atjaunošanas darbi. Tātad, pēc 3 gadiem šo objektu vajadzētu apmeklēt vēlreiz.

Pēc cietokšņa sekoja apskata ekskursija pa pilsētas centru. Pēc tam – Daugavpils zooloģiskā dārza apmeklējums. Lai gan tas nav ne tuvu tik liels kā Rīgā, arī šeit varēja uzzināt kaut ko jaunu. Piemēram, kā izturas briesmu brīžos hameleoni un, kā tie maina krāsu.

Protams, ekskursijas „nagla” bija Daugavpils ledus halle. Te nu veselu stundu varēja gan pilnveidot savu slidošanas prasmi, gan spert pirmos soļus ar slidām, gan vienkārši fiziski aktīvi atpūsties.

Mājās atgriezās visi apmierināti, ar vēlmi atkal jau tuvākajā laikā braukt kādā ekskursijā.

 

Foto šeit >>                                                                        Edīte Kakarāne,

9.b klases audzinātāja

 

uz sākumu >>

 


 

 

Skolotāju dienā

 

Skolotāju dienas svinības skolā. Šie svētki vienmēr tiek gaidīti ar satraukumu un ziņkāri – kādu pārsteigumu 12.klase būs sagatavojusi? Arī šogad notika dažādi minējumi, jo skolotāji jau vairākas nedēļas iepriekš tika  intervēti un fotografēti.

1.oktobrī. 12.klases zēnu pavadīti, skolotāji devās uz Salas kultūras namu. Kad visi bija sasēdušies pie galdiņiem, sākās Skolotāju dienai veltīts koncerts. Konferansjē lomā iejutās Lauris un Elita, bet pie prezentāciju demonstrāciju pults - Raivis. Aplausiem, smiekliem un pārsteiguma izsaucieniem skanot, skolotāji beidzot uzzināja savu vārdu skaidrojumu un atklāja arī citiem, par ko vēlējušies kļūt bērnībā. Skolotāji saņēma ziedus un apliecinājumu – kolāžu par sapņu profesijas piepildījumu.

Koncertā iepriecināja un pārsteidza gan dziesmas un dejas, gan meiteņu sagatavotā tērpu kolekcija „Nākotnes skolotājs”. Pasākums beidzās ar dziesmu 12.klases apvienotā kora izpildījumā. Skanēja vareni. Paldies divpadsmitajiem par sagādāto pārsteigumu un svētku sajūtas radīšanu!

 

Edīte Kakarāne, skolas bibliotekāre 

Foto šeit >>

 

uz sākumu >>

 


 

Skolotāju ekskursija

 

29.septembis – Skolotāju dienas ekskursija. Salas novada autobuss skolotājus aizvizināja uz Ormaņkalnu, Jāņa Jaunsudrabiņa „Riekstiņiem”, Skaistkalni, Vecumniekiem, Ērberģi. Tika uzzināts, kas ir „Kafeja Alīda”, kādas izskatās Skaistkalnes karsta kritenes un vienkārši baudīta rudens saule. Ērberģē Mazzalves pamatskolā (skola atrodas Ērbeģes muižas ēkā) skolotāji līdz pat vēlam vakaram klausījās daudzos nostāstos un leģendās par šo pusi. Paldies skolotājām Ingai Ozoliņai un Solvitai Varkalei par ekskursijas organizēšanu, arī ēdināšanas firmas „ARRIVAL” saimniecēm par garšīgo cienastu! Bet jo īpaši paldies Salas novada pašvaldībai, kura finansēja visus transporta izdevumus!

                                                

Edīte Kakarāne, skolas bibliotekāre 

Foto1  šeit >>                                           

Foto2 šeit >>

uz sākumu >>


 

Grāmatu svētkos

 

17.septembrī mūsu skolas 9.-12.klašu skolēni un latviešu valodas un literatūras skolotājas apmeklēja Jēkabpils un novadu 9.grāmatu svētkus Krustpils novada Sūnu pamatskolā.

Diena bija saulaina un rudenīgi silta. Pasākuma programma bija plaša. Visi interesenti, sadalījušie pa vecuma grupām, varēja apmeklēt vairākas nodarbības un tikties ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Pieaugušie varēja tikties sarunai gan ar 10.Saeimas deputātu kandidātiem, gan ar rakstnieci un publicisti Marinu Kostaņecku, gan ar grāmatu autoriem Daci Zvirbuli un Jāni Arvīdu Plaudi, gan ar vienkārši ļoti interesantu cilvēku Inesi Ziņģīti. Skolēni savas domas varēja izteikt diskusijā „Etniskā tolerance – kas tas ir?”, klausīties uzņēmēju un literātu Gundaru Kalvi, apskatīt un aptaustīt Latvijas armijas formastērpus un ieročus, kā arī vērot zirgu jāšanas paraugdemonstrējumus.

No redzētā un dzirdētā visvairāk skolotājām patika tikšanās ar erudīto grāmatu autoru, savvaļas augu pazinēju, grafologu un ekstrasensu Jāni Arvīdu Plaudi. Bet skolēniem vairāk atmiņā palika armijas formastērpu un ieroču, kā arī zirgu paraugdemonstrējumi. Prieku sagādāja arī iespēja iegādāties daudzo izdevniecību grāmatas komercizstādē.

Priecājamies, ka varējām apmeklēt Grāmatu svētkus, izmantojot Salas novada autobusu.

 

Foto šeit >>                                                                    Edīte Kakarāne,

                                                                                      skolas bibliotekāre 

 

 

uz sākumu >>

 


 

1.septembrī                        Jauno mācību gadu uzsākot

 

Rudens piedāvā savu dāsnumu dabas veltēs, bet skolas gaiteņos un klasēs septembrī atkal atskan skolēnu soļi... Sveika, mana skola!

 Salas vidusskolā šajā mācību gadā 1. klasē mācības uzsākuši 29 skolēni, viņu audzinātāja ir I. Martinsone. 10.klasē ir 16 vidusskolēni. Skolā šogad mācās 293 bērni. Protams, žēl, ka skolēni kopā ar vecākiem dodas uz ārzemēm. Darbu Salas vidusskolā uzsākuši divi jauni skolotāji. Sportu 1.-4. klasei māca skolotāja Jolanta Grugule, vizuālo mākslu - skolotāja Dace Tropa.

Skolā ir realizēti divi ERAF atbalstītie projekti - „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” un „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem”. Mūsdienīgi ir kļuvuši dabaszinību kabineti – izremontētas un ar jaunām mēbelēm iekārtotas telpas, tiks uzstādītas 2 interaktīvās tāfeles, 2 multimēdiju komplekti, sagādāti moderni mācību līdzekļi. Skolēni fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas praktisko un laboratorijas darbu veikšanai varēs izmantot mobilo datorklasi - 20 portatīvos datorus, šo kabinetu skolotāji arī saņems jaunus portatīvos datorus un dokumentu kameras. Skola pielāgota skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem (lifts, nobrauktuves, nomainītas durvis). Precīzi un akurāti darbu veica darbu SIA „LC Būve”, SIA „Ošukalns-celtniecība” , SIA „Tīna Mēbeles”. Paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem par tīrības uzturēšanā skolā, sadarbojoties ar remontstrādniekiem.

Šajā mācību gadā elektronisko žurnālu „E-klase” izmanto jau visi 1.-12.klašu skolēni un vecāki, kam pieejams internets.

Esam gandarīti, ka 5.-9. klašu skolēnu koris izcīnīja tiesības un vasarā piedalījās skolēnu Dziesmu svētkos, lielu darbu repertuāra apgūšanā ieguldīja skolotāja I. Gaidele, paldies par atsaucību skolotājām S Varkalei, E. Briškai, I. Maurānei .

Esam lepni, ka mūsu vidusskolēns Jānis Briška šovasar, piedaloties pasaules ķīmijas olimpiādē, Salas vidusskolas vārdam lika skanēt tālajā Japānā. Viņa ķīmijas skolotāja ir Daina Sondore.

Veiksmēm bagātu jauno mācību gadu skolotājiem, veicot ikdienas darbu un popularizējot skolas tēlu valstī.

 

Janīna Riška, Salas vidusskolas direktore

 

Foto šeit >>                                                                                 uz sākumu >>

 


 

7.-11. jūlijā

 

Salas vidusskolas 5.-9.klašu koris

X Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

 

2010.g. 7.-11.07. Rīgā norisinājās X Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki, kuros piedalījās arī mūsu meitenes un viens puisis - Salas vidusskolas 5.-9.klašu koris. Šīs dažas dienas paskrēja ar vēja spārniem un noteikti ilgi jo ilgi paliks atmiņā.

7.07. - vakarā ierodamies Rīgas 25. vidusskolā, kas turpmākās trīs dienas būs mūsu mājvieta. Ar skolotāju - Ingrīdas Maurānes, Solvitas Varkales un Elitas Briškas palīdzību iekārtojamies mums atvēlētajās telpās. Tad vēl tikai laiks vakariņām, un tad - pie miera!

8.07. - agrs rīts, acis pilnas ar miegu, bet jādodas uz Mežaparku, kur virsdiriģentu vadībā plānots pirmais mēģinājums. Kā par nelaimi, sākas lietus, kas pāraug pamatīgā lietusgāzē. No pilnīgas un galīgas samirkšanas mūs glābj tikai mammu sagādātie lietusmēteļi. Taču, gandrīz ar pirmajām dziedāto dziesmu taktīm, mākoņi pašķiras un mūs visus sasilda saulīte.

9.07. - estrādē saulīte silda arvien vairāk! Mēģinājums ir garš un nogurdinošs, karstums dziedātājus pamatīgi nogurdina, taču jāiztur, jo vakarā paredzēts ģenerālmēģinājums un nākamajā dienā  - koncerts.

Pēcpusdienā sapošamies, kāpjam autobusā un dodamies uz ģenerālmēģinājumu - koncertu, taču notiek neparedzētais -  ceļā plīst autobusa riepa! Pateicoties skolotājas Elitas ātrai un noteiktai rīcībai, uz ielas nepaliekam un koncertu nenokavējam: savā autobusā mūs uzņem koris no Saldus. Paldies viņiem!

Pēc ģenerālmēģinājuma paliekam estrādē gandrīz paši pēdējie - autobuss vēl tiek remontēts. Izmantojam laiku fotografējoties, un tad dodamies Zooloģiskā dārza virzienā, kur ar atvieglojumu sagaidām mūsu šoferīti un saremontēto autobusu.

10.07. - pati svarīgākā un skaistākā diena! No rīta - gājiens. Jau agri pie mums ierodas mūsu skolas direktore Janīna Riška, līdzi atvedot brīnišķīgus ziedu pušķus. Tad dodamies uz 11. novembra krastmalu, no kuras sākas gājiens. Ar prieku un lepnumu dziedot ejam pa Rīgas ielām, apzinoties - esam šos svētkus nopelnījuši ar savu rūpīgo darbu. Skatītājos redzam draugus un paziņas, kas uzgavilē mums, sastopam arī skolotāju Ivetu Martinsoni...

Pēc gājiena rodas ideja - jābrauc uz jūru atvēsināties! Šajā karstajā laikā tā gribas kaut vai pabradāt pa ūdeni... Tā arī izdarām!

Vakarā - koru koncerts MANA ZEME - ZEMĪTE JAUKĀ! Emocijas, kuras jūt dziedātājs, atrodoties Mežaparka estrādē un dziedot kādu no daudzajām brīnišķīgajām dziesmām, piemēram, R. Kaupera MANU DZIESMU, nav iespējams aprakstīt, tas jājūt pašam! Šķiet, varētu dziedāt vēl un vēl. Beidzoties koncertam, prom doties vēl negribas, un sākas koru sadziedāšanās. Nu jau dzied visi - gan koristi, gan skatītāji!

Nogurums liek sevi manīt - dodamies uz autobusu un sākas mājupceļš. Dziesmu svētki ir galā.

Kora un savā vārdā gribu teikt lielu paldies Salas novada pašvaldībai un priekšsēdētājai, Salas vidusskolas direktorei un visam Salas vidusskolas pedagogu kolektīvam par sniegto atbalstu gatavojoties svētkiem un to laikā. Tāpat liels paldies Zanei Ozolai par atbalstu un palīdzību svētku laikā. Paldies vēlamies teikt arī bijušajai Salas vidusskolas skolotājai Emīlijai Balodei par profesionāli un godprātīgi veikto darbu. Paldies šuvējai par kora blūzēm, paldies mūsu šoferītim, pateicoties kuram visur nokļuvām laikā un ar kuru mums bija patiešām laba sadarbība. Liels jo liels paldies mūsu vecākiem par sapratni un atbalstu.

Dziesmu svētki ir beigušies - tagad jāgatavojas nākamajiem!

 

Ilze Gaidele, mūzikas skolotāja

 

Foto šeit >>                                                                    uz sākumu >>