Informācija

Skola šodien

Skolotāji

Skolēni

Bibliotēka

Vēsture

Arhīvs

Pa jokam

Skola  šodien

   Aktualitātes
   Mēneša plāns
  
Pasākumi, foto
                     
2016./17. m.g.
                     
2015./16. m.g.
                      2014./15. m.g.
                   
  2013./14. m.g.

                     
2012./13. m.g.
                     
2011./12. m.g.
                     
2010./11. m.g.
                     
2009./10. m.g.
                     
2008./09.  m.g.
                     
2007./08. m.g.
                     
2006./07. m.g.
  
Fotoattēli par skolu
  
Skolas himna, karogs

 

 

 

          2014./15.māc. g.


skolas notikumi un pasākumi bildēs

 

     
 3.jūnijā Gada sasniegumu pasākums foto >>
29.maijā Mācību gada noslēguma līnija foto >>
28.maijā Radošā diena foto >>
22.maijā Koncerts  "Ielūdz 1.klase"  foto >>
16.maijā Muzeju nakts foto >>
     maijā Skolēnu darbu pavasara izstāde foto >>
15.maijā Zvana svētki foto >>
2.maijā Salidojuma mirkļi foto >>
23.aprīlī Erudīts   8.-12.klasēm foto >>
22.aprīlī "Kristīgā misija"skolā - ar dāvaniņām skolēniem foto >>
16.aprīlī OECD pētījums 1999.g. dzim. skolēniem >> foto >>
15.aprīlī Seminārs novadu vēstures skolotājiem >> foto >>
13.aprīlī Karjeras stundā - policists Jānis Rumjancevs >> foto >>
marts/apr. E-prasmju 2015 nedēļa  >> foto >>
10.aprīlī Talkā 8. un 12.klašu skolēni strādā Sēlpils kapos foto >>
1.aprīlis Lieldienas klāt foto >>
30.martā Karjeras dienā viesojas Kultūras koledžas studenti foto >>
30.martā Radošā diena Leļļu tehnoloģijas >> foto >>
23.-24.martā Leonards Prudāns SUPERPUIKA 2015 finālā >> foto >>
februārī Māksla februārī >> foto >>
28.februārī Žetonu vakars foto >>
25.februārī ZPD-us aizstāv 11.klase foto >>
19.februārī Valentīndienas saldumiņš                           video >> foto >>
13.februārī Melnā piektdiena foto >>
9.februārī Projektu dienās 6.kl. skolēni nūjo foto >>
6.februārī Literārā kompozīcija BŪT CILVĒKAM foto >>
23.janvārī Skatuves runas konkurss >> foto >>
13.janvārī Barikāžu atceres pasākumā Zaķusalā foto >>
19.decembrī Logu noformējumi klasēs foto >>
19.decembrī Ziemassvētkos apbalvotie skolēni >> foto >>
18.decembrī Ziemassvētku ieskaņas koncerts               foto1>> foto >>
9.decembrī Radošā darbnīca skolotājiem foto >>
4.decembrī 6.kl. skolēni piedalās konkusos >>  
4.decembrī Leonards Prudāns- pusfinālā Superpuika 2015 >> foto >>
novembrī Latvijas Kultūras kanons >> foto >>
22.novembrī Sporta diena, stafetes >> foto >>
21.novembrī Ierindas skate foto >>
14.novembrī Svinīgs pasākums Esam lepni dzīvot Latvijā foto >>
13.novembrī Konkurss Vai tu mīli Latviju 3.-4.klasēm foto >>
12.novembrī Radošo darbu konkurss Ja mums būtu kamielis  >> foto >>
12.novembrī Piemiņas brīdis. Auzānu kapos. foto >>
11.novembrī Gaismas akcija ''Es atradu uguntiņu'' foto >>
10.novembrī Sveicam Irēnu Drivinieci jubilejā foto >>
6.novembrī Dommapmaiņas pēcpusdiena BRĪVS 7.-9.klasēm foto >>
5.novembrī Jauniešu centra atklāšana foto >>
5.novembrī 6.kl. projektā Esi sakarīgs. Neesi atkarīgs foto >>
20.oktobrī Šodienas stāsti Gaismas pilī   >> foto >>
17.oktobrī 10.kl. skolēnu līgumu parakstīšana        foto >>
13.-17.okt. 10.klases adaptācijas nedēļas pasākumi     foto1 >> foto2 >>
13.-17.okt. Rotaļļietas un multiplikāciju filmu varoņi 10.klasē foto >>
17.oktobrī Salas vidusskolas 40 gadu pasākumā foto >>
8.oktobrī 4.kl. skolēni nodarbībā Saldējums ar lielajiem foto >>
8.oktobrī 10.-12.kl. skolēni nodarbībā Kafija ar politiķiem foto >>
7.oktobrī Zasas skolēnu dzejas lasījums foto >>
7.oktobrī Vidusskolēni ekskursijā foto >>
3.oktobrī Skolotāji ekskursijā Cēsu pusē foto >>
2.oktobrī Skolotāji spēlē: GUDRS, vēl GUDRĀKS foto >>
2.oktobrī Mūsu SUPER skolotāji !!! foto >>
22.-26.sept. Eiropas valodu nedēļa. Hipiju diena foto >>
1.septembrī Zinību diena. Sporta zāles atklāšana foto >>

 

 

 

 

 


 

 

Karjeras stunda 9.-11.kl. skolēniem

 

Karjeras stundā viesojās Salas vidusskolas 2010.gada absolvents - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektors, leitnants Jānis Rumjancevs.

 

 

uz sākumu >>

 

 

 


 

 

Seminārrs vēstures skolotājiem
 

2015.g 14.aprīlī Salas vidusskolā notika Profesionālās kompetences pilnveides seminārs novadu un Jēkabpils pilsētas vēstures skolotājiem. 

Semināra darba kārtība:

  • Skolēnu sveiciens

  • Direktores uzruna

  • Vēstures izpētes kabineta apmeklējums

  • Pusdienas

  • Lekcija „Mūsu un jūsu kopējā vēsture”

  • Pieredze e_Twinning starptautiskajā seminārā- inovatīvas pieejas vēstures mācīšanā

Piecpadsmit skolotāji  iepazinās ar mūsu skolu un  vēstures izpētes muzeju, kas sk. P.Stirnas vadībā kļuvis par interesantu un pat unikālu vēstures liecību  krātuvi kā arī  motivē un rosina skolēnus  izzināt savas ģimenes un novada vēsturi.

Skolotāja V.Bandere dalījās gūtajā pieredzē starptautiskā  eTwinning  seminārā „Vēstures inovatīva mācīšana”,ko organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra programmas Erasmus+ ietvaros. Tas notika Rīgā  š.g. 5.-8. Martam. Seminārā piedalījās vēstures skolotāji no dažādām Eiropas valstīm- Vācijas, Polijas, Beļģijas, Francijas, Bulgārijas, Kipras, Maltas, Igaunijas u.c.

Ļoti aktuāls un sāpīgs jautājums vairums Eiropas valstu skolās un Latvijā  ir jautājums par jēgpilnas lasīšanas realizēšanu stundā. Tā ir nozīmīga un praktiski izmantojama pieeja, ko deva seminārs un kuru demonstrēja skolotāja saviem kolēģiem, lai stunda būtu produktīva. Šo pieeju iespējams izmantot arī citos mācību priekšmetos, kur nepieciešams darbs ar tekstu. 

V.Bandere pastāstīja arī  par seminārā gūtajām radošajām idejām un paņēmieniem, kā dažādot mācību procesu gan izmantojot IKT, gan to pašu realizējot papīra formātā, ja tas šķiet pieejamāks. Skolotāja rosināja kolēģus būt aktīviem un pievienoties portālam eTwinning  kas ir starptautiska e-vide skolotājiem, kas piedāvā plašas iespējas pedagoga profesionālās kompetences pilnveidei un iespējas iesaistīties kādā projektā vai veidot to pašam.

 

 

Vēstures skolotāja Valentīna Bandere

 

uz sākumu >>

 


 

 

 

 

OECD pētījums 1999.gadā dzim. skolēniem

 

16.aprīlī Salas vidusskolas 20 skolēni piedalās OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) starptautiskā skolēnu novērtēšanas programmas (SSNP) pētījumā.

SSNP 2015 ir sestais no SSNP pētījumiem, kuri notiek kopš 2000. gada un ietver vairāk par 70 dalībvalstīm.

SSNP galvenās iezīmes ir:

· lielākais izglītības pētījums pasaulē;

· pētījuma dalībnieki ir aptuveni 15 gadus veci skolēni;

· tiek novērtēta skolēnu sagatavotība pieaugušo dzīvei;

· tiek mērīti skolēnu sasniegumi dabaszinātnēs, lasīšanā un matemātikā;

· tie iegūta kontekstuāla informācija par dalībvalstu izglītības sistēmām.

Piedalīšanās SSNP ir nozīmīga, jo pētījuma rezultāti var tikt izmantoti sekojošu mērķu sasniegšanai:

· noteikt, cik labi Latvijas skolēni ir sagatavoti tālākām mācībām pēc skolas beigšanas;

· skolām, izglītības sistēmām un valdībām noteikt turpmākos pilnveides virzienus;

· iegūt skolēnu sasniegumu un mācību vides salīdzinājumu dažādās valstīs.

 

 

Vija Rudzīte,
dir.v. informātikas jomā

 

 

uz sākumu >>

 


 

 

 

 

Radošā diena Leļļu tehnoloģijas

 

Pateicoties Salas pašvaldības piešķirtajam finansējumam, 18.martā 15 skolēniem no daudzbērnu un maznodrošināto ģimenēm tika noorganizēta ‘’Radošā diena’’ Salas vidusskolā. Dienas mērķis bija iepazīties ar leļļu tehnoloģijām. Skolēni ne tikai strādāja radoši mākslas klasē, bet devās izglītojošā ekskursijā uz Jēkabpils Mākslas skolu, pilsētas bērnudārzu ’’Zvaniņš’’ un Jēkabpils Tautas namu. Ar skolēniem darbojās mākslas skolotāja Dace Tropa un skolas asistente Ināra Beļauniece. Pirmajā daļā skolēni iemācījās gatavot kustīgas lelles no kartona detaļām. Lelles izveidoja skaistas, jo katra tika gatavota ar mīlestību. Pēc tam tapa cilvēku figūru detaļas no plastika, kuras savienoja ar koka irbulīšiem. Te bija nepieciešamas dažādas prasmes, visvairāk- pacietība. Kad visi bija dūšīgi pastrādājuši, tad baudīja gardās pusdienas, ko sagādāja kafejnīca’’ Anvona’’.

      Otrajā dienas daļā ar pagasta autobusu devāmies uz Jēkabpils Mākslas skolu, kur mūs sagaidīja pilsētas leļļu tehnoloģiju meistars Jurijs Abramenko. Viņš ne tikai pastāstīja par leļļu tapšanas metodēm, bet arī parādīja, kā tās gatavo. Pašās beigās notika fotosesija ar maskām un lellēm. Tālāk devāmies uz bērnudārzu, kur tikāmies ar tās vadītāju Silviju Bērziņu. Tur tika eksponēta izstāde ar ļoti skaistām lellēm, kuras darināja bērnudārza darbinieki. Varēja redzēt, ka darbs ieguldīts liels un tam visam klāt mīlestība, un galarezultātā bija sanākušas fantastiski skaistas lelles. Vadītāja pastāstīja par leļļu tapšanas procesu un to pielietojumu ikdienā. Protams, katrs skolēns izvēlējās sev mīļāko lelli un nofotografējās. Domāju, ka tādas lelles bērni redzēja pirmo reizi. Visi ar neaprakstāmām, pozitīvām emocijām devāmies uz noslēdzošo dienas pasākumu- filmu Jēkabpils Tautas namā ’’Divpadsmit mēneši’’.

    Protams, skolotājai jāpabeidz iesāktie darbi, lai tie nonāktu pie saviem īpašniekiem. Paldies bērniem un viņu vecākiem par to, ka atbalsta šādus pasākumus. Paldies, par finansiālo atbalstu Salas pašvaldībai. Liels paldies visiem, kuri izglītoja un iepriecināja bērnus, un, protams, vismīļākais paldies Inārai Beļauniecei, ka izpalīdzēja.

 

30.03.2015.

Salas vsk. mākslas skolotāja D.Tropa

 

uz sākumu >>

 

 


 

 

Mākslas aktivitātes februāra mēnesī


         Pēc latviešu tautas ticējumiem, 2. februārī svinama Sveču diena, Ziemas Māra, Svecaine jeb Grabenīca. Latvieši pat visu februāri izsenis dēvējuši par Sveču mēnesi. Sveču diena iezīmē ziemas vidu. Šajā dienā latvieši parasti lēja sveces no aitu taukiem vai vaska. Sveču dienā nemēdz strādāt un gulēt, sevišķi sievietes. Vāra cūkas galvu, pupas un miežu piestu. Savukārt Salas vidusskolas mākslas pulciņa bērni ’’ Raibie spārni’’ lēja vaska sveces un gatavoja tās no papīra.

         Ticējumi:

o   Ja Sveču diena ir skaidra un saulaina, tad būs vēl daudz sniega. Ja Sveču dienā snieg vai putina, tad gaidāma silta un lietaina vasara, ja skaidrs – sausa.

o   Ja Sveču dienā ir apmācies laiks, tad būs slikta vasara.
 

Februāra mēnesis ir masku mēnesis, Salas vidusskolas skolēni aktīvi darbojās masku gatavošanā. Labas maskas pagatavošanai nepieciešams ilgs laiks, tāpēc laicīgi jādomā, ko un no kā pagatavot. Tās tika gatavotas gan tēlniecības tehnikā papier- mache, gan no parasta papīra, tika pat apgleznotas sejas ar speciālām krāsām. Radošie darbi ne tikai radīja pozitīvas emocijas, gandarījumu, bet zināšanas par daudzveidīgām masku tapšanas metodēm. Paldies visiem skolēniem, kuri aktīvi darbojās un atbalstīja viens otru.

 

Salas vidusskolas mākslas
skolotāja D.Tropa

2015. gada februārī

 

 

uz sākumu >>

 


 

 

 

SKATUVES  RUNAS  KONKURSS SKOLĀ

 

22. janvārī Salas vidusskolas mazās skolas zālē notika skatuves runa. Tajā piedalījās 70 skolēni no 1. līdz 11.klasei. Klausījās un vērtēja kompetenta žūrija: Agris Grāmatnieks, Jolanta Grandāne un Vaira Puida.

1.vietu un iespēju piedalīties starpnovadu skatuves runas konkursā (16.februārī Salas kultūras namā) ieguva Francis Kristofers Alužāns un Natālija Krasovska no 1.klases, Linda Popova no 2.klases, Undīne Marija Voino no 3.klases, Evelīna Taškāne no 4.b klases, Linda Gruzniņa no 7.a klases un Egija Paslauska no 10.klases.

2.vietu un arī iespēju piedalīties starpnovadu skatuves runas konkursā ieguva Emīls Buķis no 5.klases, Elīza Rēķe no 8.klases un Anastasija Muraško no 10.klases. 2.vietu ieguva arī Lauma Kalniņa no 1.klases, Diāna Roza  un Mārtiņš Pūdāns  no 2.klases.

3.vietu ieguva Reičela Soroka no 1.klases, Kristīna Raģe un Samanta Grigorjeva no 2.klases, Ivo Siliņš no 6.klases, Toms Trofimovičs no 8.klases un Pēteris Saulītis no 11.klases.

Skolēniem palīdzēja sagatavoties skolotājas I.Martinsone, I.Sauska, I.Driviniece, I.Kozlāne, L.Petrovska, Z.Baumeistere, I.Alužāne, A.Zvirgzda, I.Riška un V.Dubkeviča.

Pasākumā uzstājās arī skolēni, kuriem priekšnesums bija kādā no svešvalodām (angļu, vācu vai krievu). Skolotājas I.Sauska, I.Maurāne un D.Jēkabsone palīdzēja un iedrošināja viņus.  

Visus dalībniekus vērtēja arī „neatkarīgā žūrija” – vecāki S.Dominovska, I.Brasle un S.Pelše.

 

Edīte Kakarāne

konkursa rīkotāja

 

 

 

uz sākumu >>

 

 

 


Salas vidusskolas skolēni, kuri apbalvoti
par optimāliem sasniegumiem mācībās
2014./2015.m.g. 1.semestris

Nr.p.k.

Klase

Vārds, uzvārds

Vid.
atzīme

1.

1.

Rihards Krastiņš

 

2.

1.

Reičela Soroka

 

3.

1.

Agnese Zvaigzne-Elksnīte

 

4.

1.

Elizabete Bruka

 

5.

1.

Lauma Kalniņa

 

6.

1.

Francis Kristofers Alužāns

 

7.

2.

Nikola Beinaroviča

9

8.

2.

Samanta Grigorjeva

9

9.

2.

Linda Popova

9

10.

2.

Kristīne Raģe

9

11.

2.

Daniela Skrabe

8

12.

2.

Anna Gabriela Kuzmova

8,5

13.

2.

Sandis Balulis

8,5

14.

2.

Lienīte Kļaviņa

8

15.

3.

Atis Rinalds Balodis

8,7

16.

3.

Amanda Bazajeva

9,7

17.

3.

Artūrs Čakstiņš

9,3

18.

3.

Daniela Čamane

9

19.

3.

Daniela Krasovska

9,3

20.

3.

Evita Vindule

9

21.

3.

Undīne Marija Voino

9

22.

3.

Kristers Valeskalns

8,3

23.

3.

Amanda Kalva

8,3

24.

3.

Jūlija Jeršova

8,3

25.

4.a

Patriks Golubovs

7,4

26.

4.a

Eva Grāviņa

7,8

27.

4.a

Kristīne Kozuliņa

8,4

28.

4.a

Ieva Rasa Ķestere

8,0

29.

4.a

Monika Lielkoka

7,8

30.

4.b

Katrīna Mihailova

8,1

31.

4.b

Evelīna Taškāne

8,2

32.

4.b

Adriāna Turlaja

8,7

33.

4.b

Santa Zaķēna

8,2

34.

5.

Arta Alksne

8,2

35.

5.

Darja Andronova

8,1

36.

5.

Linda Boļšaka

7,7

37.

5.

Ieva Dominovska

8,1

38.

5.

Jānis Mukāns

7,8

39.

5.

Elvis Savickis

7,5

40.

6.

Kitija Grigorjeva

8,6

41.

6.

Emīlija Elizabete Gruzniņa

7,5

42.

6.

Tabita Tīna Lūka

8,8

43.

6.

Zane Pivare

7,6

44.

6.

Leonards Prudāns

8,1

45.

6.

Rodrigo Tučs

7,4

46.

7.a

Una Gruzniņa

7,7

47.

7.a

Ieva Jegermane

7,4

48.

7.b

Sabīne Zaiceva

8,3

49.

8.

Nikola Baranova

7,4

50.

8.

Liāna Krievāne

8,0

51.

8.

Elīza Rēķe

8,3

52.

9.

Diāna Lana Grjaznova

7,3

53.

9.

Elīna Voitiņa

7,7

54.

10.

Mārtiņš Feldmanis

6,9

55.

10.

Samanta Martuženoka

8,3

56.

10.

Egija Paslauska

7,6

57.

11.

Aija Drozdova

7,5

 

 

Direktora vietniece mācību jomā I.Alužāne

 

                                                         uz sākumu >>

 


 

 

6.kl. skolēni piedalās konkursos

 

     6.klases skolēni šogad piedalās vairākos konkursos un projektos. Vecais gads tiek pavadītslabā noskaņojumā, jo rezultāti priecē visus – gan pašus, gan vecākus, gan skolotājus un skolasbiedrus.

     Novembrī visi klases skolēni piedalījās projektā „Esi sakarīgs, neesi atkarīgs, kura ietvaros viņi noskatījās videolekciju par atkarībām un izteica savas domas, rakstot domrakstu.

     6.klases komanda, kuras sastāvā ir Tabita, Kitija, Leonards, Renārs un Rodrigo, veiksmīgi startēja konkursā „Gribu būt mobils”, kurā tiek pārbaudītas satiksmes noteikumu zināšanas. Savā reģionā esam tikuši desmit labāko vidū, tādēļ nākamā gada 3.februārī komanda dosies uz Ogri, kur noritēs konkursa pusfināls.

 

6.klases audzinātāja Dace Jēkabsone

 

 

uz sākumu >>

 

 


 

 

SUPERPUIKA 2015

 

Konkurss "Superpuika" ir ikgadējs, tradicionāls Latvijas notikums, kas atgādina sabiedrībai par tām jaunās paaudzes vērtībām un kvalitātēm, kas palīdzēs zēniem ikdienas sarežģīto situāciju risināšanā, profesionālajā un personīgajā izaugsmē. Konkursu organizē Tehniskās jaunrades nams "Annas 2", un šī ir jau divdesmit ceturtā norises reize.

2014.gada 8.oktobrī norisinājās konkursa “Superpuika 2015 1.kārta, kurai dalību bija pieteikuši 117 zēni no visas Latvijas, starp viņiem –Leonards no 6.klases. Puiši tika galā ar fizisko trasi, praktisko, radošo un erudīcijas uzdevumu, kā arī ar trases automodeļu vadīšanu. Ir gūta laba pieredze un ierosme turpmākai sevis pilnveidošanai, bet vēl svarīgāk – iespēja piedalīties konkursa 2.kārtā

2014.gada 4.decembrī norisinājās konkursa „SUPERPUIKA 2015” II kārta, kurā dalībniekiem bija jāpierāda sevi 4 uzdevumos – fiziskajā trasē, amatniecībā, foto snaiperu disciplīnā, kā arī galdniecības uzdevumā.

Konkursa II kārtā piedalījās 35 dalībnieki, no kuriem finālā vietas izcīnīja 10, kas 2015.gada martā sacentīsies par titulu „Superpuika 2015”.

Esam sajūsmā, jo starp finālistiem ir arī Leonards. Turēsim par viņu īkšķus finālā un cerēsim, ka būs iespēja redzēt finālsacensības klātienē.

Paldies Leonardam un viņa vecākiem par vēlmi piedalīties un atbalstu. Leonarda veiksmīgais starts konkursā varbūt dos drosmi nākamgad startēt kādam 5. vai 6.klases.puisim no mūsu skolas.

6.klases audzinātāja Dace Jēkabsone

 

 

uz sākumu >>

 


 

 

 

Veselīgam dzīvesveidam – jā!

 

Balstoties uz Salas vidusskolas šī mācību gada prioritāti “Veselīga dzīvesveida un cilvēkdrošības jautājumu popularizēšana”, 22.novembrī, piedaloties Biržu pamatskolas 1.-9.kl.skolēniem, Salas renovētajā sporta zālē papildus mācību stundām notika sporta aktivitātes – stafetes.

Tas bija lielisks veids, kā valdot jautrībai un sacensību garam parādīt ko kurš māk un apgūt arī ko jaunu, jo veselīga vide skolā ir pamats aktīvam mācību procesam. Veselīga dzīvesveida pamatfaktors ir fiziskās aktivitātes ikdienā, kustībām un sportam ir būtiska nozīme ikviena cilvēka veselības saglabāšanā, tie nodrošina normālu organisma attīstību, pasargā to no daudzām slimībām un priekšlaicīgas novecošanās, kā arī dod možumu un paaugstina darba spēja, efektīvs veids, kā saglabāt savu veselību, jo sniedz enerģiju, uzlabo muskuļu spēku un izturību.

 Dažāda veida komandu stafetēs piedāvāja iesaistīties Salas vidusskolas sporta skolotāji Pēteris un Verners, vērtējot un piepalīdzot 11.-12.kl.skolēniem, kuri centās apgūt sporta programmas teorētisko daļu. Sākumskolas skolotājas brīvajā laikā aicināja izmēģināt grīdas spēles „Riču-raču”, „Cirks”, „Domino”. Matemātikas skolotāja Ilze Titova mācīja šaha spēli, angļu valodas skolotāja Inese Sauska ar skolēniem jaunos vārdiņus apguva „Roku-kāju” spēlē,  bet skolas bibliotekāre Edīte Kakarāne organizēja dambretes turnīru. Skolēniem bija iespēja apmeklēt nesen atvērto jauniešu centru, izmēģinot ko īpašāku, viņu interesēm piemērotu.

Stafešu dienas rezultāti:

2.- 4.kl.grupā 6 komandu konkurencē 1.vieta Salas vidusskolas 4.kl., 2.vieta Salas vidusskolas 3.kl., 3.vieta Biržu pamatskolas 3.kl.

5.- 7.kl.grupā 6 komandu konkurencē 1.vieta Salas vidusskolas 6.kl., 2.vieta Biržu pamatskolas 7.kl., 3.vieta Salas vidusskolas 7.kl.

8.- 10.kl.grupā 4 komandu konkurencē (ar 1 punkta pārsvaru)1.vieta Salas vidusskolas 10.kl., 2.vieta Biržu pamatskolas 9.kl., 3.vieta Salas vidusskolas 9.kl.

Veselīgs dzīvesveids nav mīts, pierādīja skolu komandas!

Paldies sporta skolotājiem Pēterim Krastiņam, Verneram Grandānam, Imantam Beķerim pasākuma organizēšanā un klašu audzinātājiem par atbalstu!

 

 

 

Direktora vietniece mācību jomā I.Alužāne

 

 

uz sākumu >>

 


 

 

LATVIJAS KULTŪRAS KANONS VIDUSSKOLĒNU DARBOS

 

                       Oktobra mēnesī vidusskolas vecuma posmā aizsākās projekts par Latvijas Kultūras kanonu.

Projekta autores ir Salas vidusskolas bibliotekāre Edīte Kakarāne un kulturoloģijas skolotāja Dace Tropa. Galvenais mērķis- veicināt skolēnos interesi par Latvijas Kultūras kanonā iekļautajām un neiekļautajām tradīcijām un vērtībām. Skolēnu galvenie uzdevumi bija jauniešu vidū diskutēt par Latvijas kultūras mantojumu un tā dzīvotspēju, izpētīt portālu ‘’letonika lv.’’, veicināt skolēnu radošumu, veidojot plakātus un aprakstus par Kultūras kanonu.

                   Oktobrī kulturoloģijas stundās skolotājas skolēnus iepazīstināja ar viņiem jaunu jēdzienu- kanons. Tika demonstrētas prezentācijas, lai vieglāk izprastu mērķi un uzdevumus.

                   11.novembrī, Lāčplēša dienā, skolotājas eksponēja skolēnu darbus skolas vestibilā. Jebkuram skolēnam un skolotājam bija iespēja aplūkot plakātus un lasīt skolēnu aprakstus par kanonu. Noslēgumā tika veikts balsojums par labāko plakātu. Un tā autors ir 10. klases skolēns Kristaps Linde ar savu zīmēto mopēdu ‘’RĪGA 12’’.

Kopumā mērķis tika sasniegts. Ar lepnumu varu teikt, ka jeb kurš iesaistītais skolēns ir iepazinis un izpētījis, ko nozīmē Latvijas Kultūras kanons.

Lielu paldies vēlos teikt darbu autoriem, kuri katrs saņems goda rakstus. Paldies bibliotekārei Edītei Kakarānei par projekta organizēšanu un vadīšanu, kā arī paldies literatūras skolotājai Valdai Dubkevičai par aprakstu rediģēšanu. Un, protams, visiem citiem, kas palīdzēja ar savām idejām un padomiem.

Tas ir tikai pirmais solis uz vēl nezināmo...

 

2014.gada novembrī

                                                                                                

   Salas vidusskolas kulturoloģijas skolotāja Dace Tropa

 

uz sākumu >>

 

 


 

 

RADOŠO DARBU KONKURSS “JA MUMS BŪTU KAMIELIS ..."

 

Finanšu nozares uzņēmums “4finance” zīmols “SMScredit.lv” izsludināja radošo darbu konkursu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

Grupai vai klasei  skolotāju vadībā bija jāsagatavo zīmējums, stāsts, kolāža vai kāds cits radošs darbs, kas attēlotu situāciju, kā viņi pavadītu laiku, ja viņiem būtu kamielis.

Konkursā piedalījās desmit bērni no mākslas pulciņa ’’Raibie spārni’’. No  2.klases Grigorjeva Samanta, Kozlovska Diāna, Roščenkova Linda, Raģe Kristīne, no 3.klases Vindule Evita, Voino Undīne Marija, Daniela Čamane, Amanda Bazajeva un no 4.klases Katrīna Mihailova, Taškāne Evelīna.

Konkursā atsaucība bija ļoti liela, un kopumā konkursam tika iesniegti 68 projekti.

Galvenās balvas ieguvējs ir: Jēkabpils 3.vidusskolas 1.a klase

Veicināšanas balvas iegūst: Salas vidusskolas Mākslas pulciņš ‘’Raibie spārni’’

 

Darbu autori saņēma ielūgumus Rīgas Zooloģiskā dārza apmeklējumam un gardās ‘’Laimas’’ konfektes.

 

APSVEICU!

 

 

2014.gada novembrī

Salas vsk. mākslas skolotāja Dace Tropa

 

 

uz sākumu >>


 

 

 

Šodienas stāsti Gaismas pilī

 

      4. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika 9. Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde „Šodienas stāsti”. Izstāde tika veltīta komunikācijai mūsdienu pasaulē, saziņai starp cilvēkiem caur mūziku, literatūru, mākslu. Šī sazināšanās var izpausties visdažādākajās formās. Ikdienā ienāk modernās tehnoloģijas, un mūsu komunikācija vairs neaprobežojas ar runāšanu, lasīšanu. Vārds, skaņa, zīme ir ieguvusi jaunu mērogu un attēlošanas veidu.

      Izstādi “Šodienas stāsti” veidoja divas patstāvīgas daļas - “Vārds” un “Skaņa”. 1. daļa ietvēra mākslas darbus, kas radīti, inspirējoties no literāra darba vai arī izlasot kādu citu tekstu. 2. daļa aptvēra mākslas darbus, ko ietekmējusi mūzika vai kāda skaņa, skaņu kopums.

     Izstādē piedalījās Latvijas mākslas skolu audzēkņi un citu valstu bērni, un jaunieši no organizācijām, kas īsteno mākslas izglītības programmas. “Šodienas stāstos” bija ieraugāms 891 mākslas darbs no 16 valstīm: Latvijas, Gruzijas, Ungārijas, Čehijas, Rumānijas, Serbijas, Kipras, Kazahstānas, Īrijas, Azerbaidžānas, Vācijas, Lietuvas, Dānijas, Krievijas, Ukrainas, Austrālijas.

    Izstādi organizēja Māras Muižnieces Rīgas mākslas skola sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolu, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolu un Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolu.

Šajā konkursā piedalījās arī Salas vidusskolas skolnieces- Voino Undīne Marija no 3.klases un Adriāna Turlaja no 4.b klases. Meitenēm atsūtīja ielūgumu apmeklēt 9.Starptautisko bērnu un jauniešu mākslas izstādi’’ Šodienas stāsti’’ Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

       Izstādes atklāšanā spēlēja Rīgas Mūzikas skolu apvienotais orķestris. Klātesošo uzmanībai tika piedāvātas etīdes – performances par komunikācijas tēmu Rīgas skolēnu pils teātra jauno aktieru sniegumā. Pēc tam tika apbalvoti labākie skolēni ar medaļām un goda rakstiem. Mums vēl daudz jāmācās, lai gūtu tik augstus rezultātus, taču mēs uzdrošinājāmies sākt startu. Noslēgumā visi baudīja mākslas darbus visos bibliotēkas stāvos. Meitenēm ļoti patika!

 

2014.gada oktobrī

Salas vsk. mākslas skolotāja Dace Tropa

 

 

uz sākumu >>