Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

                                        Skolotāji


   Skolotāji šodien
   Kvalitātes paaugstināšana
 
  Direktore
 
  Visi skolotāji
  
Direktori, vietnieki 

 

 

 

    
 2019./20. māc. gads

N.p.k.

Uzvārds, vārds

Mācību priekšmets,

( audzināmā klase)

Kabinets (stāvs)

1.

Sanita Madalāne

Direktore, angļu valoda

101. (I )

2.

Inga Alužāne

Dir.vietn. māc. darbā, sākumskola

201. (II)

3.

Inta Kozlāne

Dir.vietn. audz. darbā, latv.val.(10.kl.)

112. (I)

4.

Vija Rudzīte

Dir.vietn. informātikā, informātika

206.,207. (II)

5.

Iveta Martinsone

Sākumskola (2.kl.)

23.(vecā skola)

6.

Ikristīne Akmene

Sākumskola (3.kl.)

106.(I)

7.

Zanda Baumeistere

Sākumskola (1.kl.)

22.(vecā skola)

8.

Liena Petrovska

Sākumskola (4.kl.)

27.(vecā skola)

9.

Ilze Titova

Matemātika (9.kl.)

209. (II)

10.

Agris Grāmatnieks

Fizika

303. (III)

11.

Valda Dubkeviča

Latviešu valoda

308. (III)

12.

Anita Zvirgzda

Latviešu valoda

202. (II)

13.

Ingrīda Maurāne

Krievu valoda, latviešu literatūra

307. (III)

14.

Dace Jēkabsone

Vācu val., mājturība meitenēm (11.kl.)

208. (II)

15.

Inese Sauska

Angļu valoda

107. (I)

16.

Valentīna Bandere

Angļu valoda

108. (I)

17.

Pārsla Stirna

Bioloģija, dabas zinības

203. (II)

18.

Daina Sondore

Ķīmija, bioloģija

304. (III)

19.

Ilze Gaidele

Mūzika

306. (III)

20.

Dace Ķiploka

Vizuālā māksla, kultūras vēsture (6.kl.)

1. (0)

21.

Pēteris Krastiņš

Sports (6.kl.)

Sporta zāle

22.

Inga Ozoliņa

Ģeogrāfija, soc.zinības, BEP

309. (III)

23.

Vitālijs Lavrinovičs

Mājturība zēniem, tehniskā grafika

5. (0)

24.

Lāsma Vītiņa

Vēsture (7.kl.)

210 (II)

25.

Verners Grandāns

Sports (9.kl.)

Sporta zāle

26.

Edīte Kakarāne Bibliotēka (8.kl.)

105. (I)

27.

Elita Briška Matemātika (12.kl.)

115. (I)

                                                                                                                   

uz sākumu