Ielūgums topošajiem pirmklasniekiem

Vija Rudzīte Uncategorized

16.maijā gaidīsim Salas vidusskolā topošos pirmklasniekus!
😊 Kvalitatīvi pamati turpmākajai izglītībai.
😊 Daudzveidīgas interešu izglītības nodarbības.
😊 Slidotprasmju apguves iespējas.
😊 Mācību ekskursijas, karjeras izglītība.
😊Viesītes Mūzikas un mākslas skolas un Sēlijas Sporta skolas programmas Salas vidusskolas telpās.
😊 Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola.
😊 09.05.2022. Salas vidusskola un tās programmas akreditētas uz 6 gadiem ar kvalitātes vērtējumiem “labi” un “ļoti labi”.
😊 Mūsu vīzija par skolēnu – Harmoniski un vispusīgi attīstīta pilsoniski aktīva personība, kura ir ieinteresēta un motivēta mācīties un pilnveidoties mūžilgi, spēj risināt kompleksas problēmas, pielāgojoties mainīgām reālās dzīves situācijām..
😊 Mūsu vērtības – Sadarbība – meklējam līdzīgo, mācāmies no atšķirīgā. Radošums – atvērtība jaunajam un inovācijas.Kompetence – uzdrošināšanās un ticība saviem spēkiem. Tradīcijas – atbildība un vērtību saglabāšana.

Dalīties ar ierakstu