9. un 12.klašu izlaidumu foto

Vija Rudzīte Uncategorized

12.klases IZLAIDUMS. Audzinātāja Dace Jēkabsone

9.klases IZLAIDUMS. Audzinātāja Edīte Kakarāne

Dalīties ar ierakstu