Ja Tu apsver iespēju mācīties Salas vidusskolā 2.-12.klasē, piesakies sarunai ar skolas direktori Sanitu Madalāni

Vija Rudzīte Uncategorized

Ja Tu apsver iespēju mācīties Salas vidusskolā 2.-12.klasē, vari pieteikties sarunai ar skolas direktori Sanitu Madalāni. Piesakies sarunai šeit: https://ieej.lv/Salas_vsk

🏆 Kvalitatīvi pamati turpmākajai izglītībai.
🏆 Vispārējās vidējās izglītības programma ar 3 padziļināta satura mācību priekšmetu komplektiem:
• “Ekonomikas un uzņēmējdarbības virziens”.
• “Humanitāro zinātņu un Sociālo zinātņu (Psiholoģijas, izglītības, politikas, tiesību zinātnes u.c.)” virziens”.
• “Dabaszinātņu (Bioloģijas)” virziens.
🏆 Daudzveidīgas interešu izglītības un fakultatīvās nodarbības.
🏆 Mācību vizītes uzņēmumos, augstskolu laboratorijās, karjeras izglītība.
🏆 Droša un atbalstoša skolas vide.
🏆 Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola.
🏆 Eiropas klubs, starptautiskā ERASMUS+ mobilitāte, projekti.
🏆 09.05.2022. Salas vidusskola un tās programmas akreditētas uz 6 gadiem ar kvalitātes vērtējumiem “labi” un “ļoti labi”.
🏆 Atzīstami sasniegumi Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga Lauku skolu kopvērtējumā.
🏆 Mūsu vīzija par skolēnu – Harmoniski un vispusīgi attīstīta pilsoniski aktīva personība, kura ir ieinteresēta un motivēta mācīties un pilnveidoties mūžilgi, spēj risināt kompleksas problēmas, pielāgojoties mainīgām reālās dzīves situācijām.
🏆 Mūsu vērtības – Sadarbība – meklējam līdzīgo, mācāmies no atšķirīgā. Radošums – atvērtība jaunajam un inovācijas. Kompetence – uzdrošināšanās un ticība saviem spēkiem. Tradīcijas – atbildība un vērtību saglabāšana.

Dalīties ar ierakstu