Karjeras nodarbība 1. un 2.klases skolēniem MANA IZAUGSME JAU ŠODIEN

Vija Rudzīte Uncategorized

2020.gada 6.janvārī Salas vidusskolas 1. un 2.klases skolēniem notika izglītojošas karjeras nodarbības, kuras vadīja Inga Bite. Pasniedzēja attīstīja skolēnu komunikācijas un sadarbības prasmes, kognitīvos procesus un radošumu. Stāstīja par rakstura īpašībām, kuras būtu jāsāk attīstīt jau šajā vecuma posmā. Skolēni pildīja speciāli izstrādātas darba lapas , kuras klases audzinātāji varēs ievietot skolēnu portfolio. Nodarbību vadītāja palīdzēja vairāk izprast sevi un savu ikdienas mācību darba nozīmīgumu. Pārrunāja par zināšanām un prasmēm, kuras būtu nepieciešamas nākotnes profesijās. Karjeras pasākums notika Eeiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ‘’ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ ietvaros.

Sagatavoja: Salas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Dace Ķiploka

Dalīties ar ierakstu