Karjeras nodarbības 5. un 6.klases skolēniem PRASMES MANAS DZĪVES CEĻAM

Vija Rudzīte Uncategorized

2.decembrī Salas vidusskolā 5. un 6.klases skolēniem notika karjeras nodarbības, kuras vadīja izaugsmes treneri/ kouči Dainis Zaltans un Vineta Saulīte. Profesionālu vadītāju vadībā skolēni apguva komandu saliedēšanas metodes. Pasniedzēji skolēniem piedāvāja uzdevumus komunikācijas, līderības, radošuma un prasmju attīstīšanai. Radīja ieskatu nākotnes profesiju prasmju pasaulē. Pasniedzēji pielietoja dažādas interesantas darba metodes, tādējādi iesaistot visus klases skolēnus. Tika vadītas diskusijas un dotas atbildes uz neskaidriem skolēnu jautājumiem. Nodarbību gaitā pasniedzēji atspoguļoja uz tāfeles dažādus jēdzienus un terminus kurus skaidri un saprotami izskaidroja skolēniem. Paldies par interesantajām un izglītojošajām karjeras nodarbībām, kuras skolēniem noderēs skolas ikdienā! Karjeras pasākuma izdevumus sedz no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Sagatavoja: Salas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Dace Ķiploka

Dalīties ar ierakstu