Karjeras nodarbības nodarbības 3. un 4. klases skolēniem NO SEVIS PASAULĒ

Vija Rudzīte Uncategorized

2019. gada 7. novembrī Salas vidusskolā viesojās personības izaugsmes trenere Ilga Kušnere. Pasniedzēja 3. un 4. klases skolēniem ne tikai vadīja diskusijas un nodarbības, bet  arī  attīstīja un pilnveidoja pašizziņas un pašnovērtējuma prasmes. Radīja iedvesmu, idejas, motivāciju un atbalstu nodarbību procesā. Pauda savu viedokli un pārrunāja par zināšanām un prasmēm, kuras būtu nepieciešamas apgūt, lai sekmīgi varētu darboties iespējamajā nākotnes profesijā. Ļoti efektīvi  un profesionāli pielietoja vispusīgas darba metodes, lai  nodarbības būtu vērtīgas un sasniegtu savu mērķi.

Daži domugraudi no nodarbībām:
* Kad kājas ir uz zemes, sēžot uz krēsla, cilvēks labāk koncentrējas un domā. Kad kājas ir atrautas no zemes – karājās, tad uz ķermeni iedarbojas iekšējie spēki un cilvēks vairs tik labi nekoncentrējas. Ir jāsajūt, kā sēdi, cik taisni, cik sazemēts esi!
* Mūsu sajūtas ietekmē tas, ko dara mūsu ķermenis!
* Visgrūtāk ir vadīt pašam sevi! Kad to iemācās, tikai tad var vadīt citus ( kolektīvus/ grupas utt.)
* Ja apzinās savas izjūtas, tad var arī saprast citu izjūtas!
* Radošumu var mācīties, pierakstot savas domas!
* To, ko iemācās skolā, to vēlāk izmanto dzīvē!

Paldies pasniedzējai par jaukajām nodarbībām! Karjeras pasākuma  izdevumus sedz no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Sagatavoja: Salas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Dace Ķiploka

Dalīties ar ierakstu