Klašu grupu pastāvīgais izvietojums un pārvietošanās plūsmas (Kārtības 1.pielikums)

Vija Rudzīte Uncategorized

[share title="Dalīties ar ierakstu" facebook="true" twitter="true" google_plus="true" pinterest="true" email="true"]