Klašu grupu pastāvīgais izvietojums un pārvietošanās plūsmas (Kārtības 1.pielikums)

Vija Rudzīte Uncategorized

Dalīties ar ierakstu