KPFI

“KOMPLEKSI  RISINĀJUMI  SILTUMNĪCEFEKTA  GĀZU  EMISIJAS SAMAZINĀŠANAI  SALAS  VIDUSSKOLAS  SPORTA ZĀLEI”
Nr. KPFI-15.2/237
Lasi vairāk par projektu
VIDEO

[share title="Dalīties ar ierakstu" facebook="true" twitter="true" google_plus="true" pinterest="true" email="true"]