KPFI

“KOMPLEKSI  RISINĀJUMI  SILTUMNĪCEFEKTA  GĀZU  EMISIJAS SAMAZINĀŠANAI  SALAS  VIDUSSKOLAS  SPORTA ZĀLEI”
Nr. KPFI-15.2/237
Lasi vairāk par projektu
VIDEO

Dalīties ar ierakstu