Lepojamies ar sasniegumiem ķīmijas olimpiādē!

Vija Rudzīte Uncategorized

Pateicība ķīmijas skolotājai Dainai Sondorei!

Dalīties ar ierakstu