Lepojamies ar sasniegumiem ķīmijas olimpiādē!

Vija Rudzīte Uncategorized

Pateicība ķīmijas skolotājai Dainai Sondorei!

[share title="Dalīties ar ierakstu" facebook="true" twitter="true" google_plus="true" pinterest="true" email="true"]