Lepojamies ar sasniegumiem starpnovadu Skatuves runas konkursā (šogad-video formātā)

Vija Rudzīte Uncategorized

Sasniegumi:

Dārtai Dobkevičai (1.klase, skolotāja L.Petrovska)- 1.pakāpe
Elizabetei Poišai (3.klase, skolotāja I.Martinsone)- 1.pakāpe
Adriānai Turlajai (10.klase, skolotāja T.Spilberga)- 1.pakāpe. Veiksmi Adriānai konkursa 2.kārtā!

Paldies direktores vietniecei Intai Kozlānei par administratīvo atbalstu.Sirsnīgi pateicības vārdi vecākiem.

Dalīties ar ierakstu