Metodiskās darba grupas “Audzinām pilsoni” sapulce MS Teams

Vija Rudzīte Uncategorized

Metodiskās darba grupas “Audzinām pilsoni” (vadītāja Edīte Kakarāne) sapulce MS Teams – diferencēti un individualizēti atbalsta pasākumi skolēniem.Darba kārtībā:1. Par pašvadītu mācīšanos februāra mēnesī “Sevis izzināšana. Pētījums”. (S.Madalāne)2. Par 5.-12.klašu skolēnu aptauju. (I.Alužāne)3. Par klašu audzinātāju, skolēnu un skolas psihologa sadarbību. (S.Jaševa)4. Par ieguvumiem klases audzinātāja darbā attālinātās mācīšanās laikā. (klašu audzinātāji)5. Dažādi. (brīvais mikrofons)

Dalīties ar ierakstu