Programmas

Salas vidusskolas (skolas kods 10130800)
2021./22. mācību gadā realizē sekojosas izglītības programmas:

 

 

  1. Pamatizglītības programma, kods 21011111, licence V-1746 no 23.03.2010
  2. Vispārējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011, licence V-1768 no 26.03.2010
  3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611, licence V-5173 no 18.06.2012
  4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 21015511, licence V-6762 no 6.09.2013

Dalīties ar ierakstu