Pamatizglītības programmas stundu plāns 2021./2022.m.g.

Mācību priekšmets/Klase Stundu skaits nedēļā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Latviešu valoda 6 6 6 5 4 4 3 3 4
Literatūra 1 1 2 2 2 2
1.svešvaloda (angļu) 2 2 3 2 2 3 3 3 3
2.svešvaloda (krievu/vācu) 1 1 2 2 2 3
Matemātika 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Datorika/Informātika 1 1 1 2 2
Dabaszinības 2 2 2 2 2 2
Bioloģija 2 2 2
Inženierzinības/Fizika 1 2 2
Ķīmija 2 2
Ģeogrāfija 2 2 2
Ētika/ Teātra māksla 1 1
Sociālās zinības un vēsture/Soc. zin. 1 1 1 2 3 2 1 1 1
Latvijas vēsture/Latv. un pasaules vēsture 1 2 2 1
Pasaules vēsture 1 1
Dizains un tehn./Mājturība un tehn. 2 1 1 1 2 2 2 1 2
Sports un veselība/Sports 2 3 2 3 3 2 3 3 2
Mūzika 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Vizuālā māksla 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Skolēna slodze 22 23 24 26 28 30 32 34 34

Dalīties ar ierakstu