Pamatizglītības programmas stundu plāns 2019./2020.m.g.

Mācību priekšmets Stundu skaits nedēļā
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Latviešu valoda 6 6 6 5 5 4 3 3 4
Literatūra 1 2 2 2 2 2
1.svešvaloda (angļu) 1 1 3 3 4 3 3 3 3
2.svešvaloda (krievu/vācu) 2 3 3 3
Matemātika 4 4 4 5 5 5 6 5 5
Informātika 1 1 2
Dabaszinības 2 2 2 2 2 2
Bioloģija 2 2 2
Fizika 2 2
Ķīmija 3 2
Ģeogrāfija 2 2 2
Ētika/kristīgā mācība 1 1 1
Sociālās zinības 1 1 1 2 2 2 1 1 1
Latvijas vēsture 1 1 1 1
Pasaules vēsture 1 1 1 1
Mājturība 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Sports 2 3 2 3 2 2 2 2 2
Mūzika 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Vizuālā māksla 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Skolēna slodze 22 23 24 26 28 30 32 34 34

Dalīties ar ierakstu