Vispārējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmas stundu plāns 2019./2020.m.g.

Vidusskola Stundu skaits nedēļā 10.klase 11.klase 12.klase
Obligātie mācību priekšmeti
Latviešu valoda un Literatūra 16 5 5 6
Matemātika 15 5 5 5
Latvijas un pasaules vēsture 6 2 2 2
1. svešvaloda(angļu) 12 4 4 4
2. svešvaloda (krievu/vācu) 9 3 3 3
Sports 9 3 3 3
Informātika 3 1 1 1
Ekonomika 4 1 3
Fizika 9 3 3 3
Ķīmija 6 2 2 2
Bioloģija 6 2 2 2
Tehniskā grafika 2 2
Kulturoloģija 3 1 1 1
Vizuālā māksla 2 1 1
Ģeogrāfija 3 2 1
Veselības mācība 1 1
Politika un tiesibas 2
Kopā: 10 36 36 36
[share title="Dalīties ar ierakstu" facebook="true" twitter="true" google_plus="true" pinterest="true" email="true"]