Vispārējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmas stundu plāns 2021./2022.m.g.

Vidusskola Stundu skaits nedēļā 10.klase 11.klase 12.klase
Obligātie mācību priekšmeti
Latviešu valoda I 12 6 6
Matemātika I/Matemātika 17 6 6 5
Vēsture un sociālās zinātnes I 7 3 4
Svešvaloda (B1)/Krievu val./Vācu val. 7 2 2 3
Svešvaloda I (B2)/Angļu val. 14 6 6 4
Sports un veselība/Sports 9 3 3 3
Datorika/Informātika 3 1 1 1
Latvijas un pasaules vēsture 2 2
Fizika I/Fizika 8 3 2 3
Ķīmija I/Ķīmija 7 3 2 2
Bioloģija I/Bioloģija 5 1 2 2
Tehniskā grafika 2 2
Kultūras pamati/Kulturoloģija  3 1 1 1
Latviešu valoda 3 3
Literatūra 3 3
Ģeogrāfija I 2 1 1
Politika un tiesības 2 2
Kopā: 36 36 36

Dalīties ar ierakstu