Skolas padome

2021./22.mācību gadā

SANDRA LOBEIKO-DOMINOVSKAskolas padomes priekšsēdētāja

Nr. Vārds, uzvārds Pārstāvētā klase
1 Mairita Lasmane 1. klase
2 Agnese Vilcāne 2. klase
3 Kristīne Kačanova 3. klase
4 Svetlana Podoba 4. klase
5 Santa Līcīte 5.klase
6 Inese Nenišķe 6. klase
7 Elita Gorbačova 7.klase
8 Līga Vietniece 8.ac klase
9
10
11
Solvita Kozlovska
Ramona Ukrina
Kristīne Jucīte
8.b klase
12 Sandra Pelše 9. klase
13 Sarmīte Kokina 10. klase
14 Indra Skuja 11. klase
15
16
Ingūna Savicka
Sandra Lobeiko-Dominovska
12. klase
17
18
Emīls Oto Ģipters
Ieva Dominovska
līdzpārvalde
19
20
Sanita Madalāne
Ingrīda Maurāne
direktore
skolotāja
21 Alfons Žuks Jēkabpils novada dome

Dalīties ar ierakstu