Skolas padome

2020./21.mācību gadā

SANDRA LOBEIKO-DOMINOVSKAskolas padomes priekšsēdētāja

Nr. Vārds, uzvārds Pārstāvētā klase
1 Agnese Vilcāne 1. klase
2 Kristīne Kačanova 2. klase
3 Svetlana Podoba 3. klase
4 Santa Līcīte 4. klase
5 Inese Nenišķe 5.klase
6 Elita Gorbačova 6. klase
7 Līga Vietniece 7.klase
8 Sandra Pelše 8. klase
9 Evita Čakstiņa 9. klase
10 Indra Skuja 10. klase
11 Ingūna Savicka 11. klase
13 Indra Grigorjeva 12. klase
14
15
Emīls Oto Ģipters
Ieva Dominovska
līdzpārvalde
16 Ingrīda Maurāne skola
17 Ēvalds Stalidzāns novada dome
18 Sanita Madalāne direktore

[share title="Dalīties ar ierakstu" facebook="true" twitter="true" google_plus="true" pinterest="true" email="true"]