Skolas padome

2019./20.mācību gadā

SANDRA LOBEIKO-DOMINOVSKAskolas padomes priekšsēdētāja

Nr. Vārds, uzvārds Pārstāvētā klase
1 Kristīne Kačanova 1. klase
2 Svetlana Podoba 2. klase
3 Santa Līcīte 3. klase
4 Inese Nenišķe 4. klase
5 Elita Gorbačova 5.klase
6 Līga Vietniece 6. klase
7 Sandra Pelše 7.klase
8 Evita Čakstiņa 8. klase
9 Zanda Daņiļeviča
Indra Skuja
9. klase
10 Sandra Lobeiko-Dominovska
Ingūna Savicka
10. klase
11 Indra Grigorjeva 11. klase
13 Irēna Gruzniņa 12. klase
14 Emīls Oto Ģipters līdzpārvalde
15 Ingrīda Maurāne
Elita Briška
skola
16 Ēvalds Stalidzāns novada dome
17 Sanita Madalāne direktore

Dalīties ar ierakstu