Comenius

 Skola realizēja ES Mūžizglītības Comenius skolu
daudzpusējās sadarbības projektu

 Īsa videofilma no jaunā Eiropieša redzes viedokļa

‘A Short Movie from the Point View of Young Europeans’

2011 – 2013

            

http://eussmo.blogspot.com/
http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2011-1-TR1-COM06-24080
Prezentācija par projektu ‘A Short Movie from the Point View of Young Europeans’

i


i

 Skola realizē ES Mūžizglītības programmas
Comenius apakšprogrammas aktivitāti

 Skolēnu individuālā mobilitāte

2013 – 2014

Prezentācija: IM „Comenius skolēnu individuālā mobilitāte…”
Skolēnu individuālā mobilitāte” 06.09.2013. sākusies.       Fotogalerija
“Skolēnu individuālā mobilitāte” Salas vidusskolā turpinās


Čehu skolnieču uzņemšana Eiropas klubā „ES SVeiks!”
Čehu skolnieces Rīgā
Raksts vietējā Jēkabpils novadu laikrakstā ‘Brīvā Daugava”

Dalīties ar ierakstu