ERASMUS+

INOVATĪVAS PRASMES  AR SPORTU

InnoSkills through Sport

Erasmus+ projekts Nr. 621999-EPP-1-2020-1-BG-SPO-SSC
01.01.2021.- 31.12.2022.

Partneri: Bulgārija, Ziemeļmaķedonija

https://innoskills.eu/


EIROPAS DIMENSIJA JAUNIEŠU SPORTĀ UN FIZISKAJĀS AKTIVITĀTĒS

European Dimension in Sport and Physical Activity with Adolescents – EDSPAA

Erasmus+ projekts Nr. 613355-EPP-1-2019-1-BG-SPO-SSCP
01.01.2020 – 31.12.2021

Partneri: Bulgārija, Portugāle, Slovēnija

https://edspaa-sport.eu/SEKMĒT MĀCĪŠANOS CAUR AKTĪVU PRAKTISKU DARBĪBU
BLIPP
Boost Learning through Innovative Positive Practice
01.09.2017 – 31.08.2019

Projekta BLIPP pamatinformācijasprezentācija LV, presentation EN
Projekta BLIPP norises Facebook lapa:
https://www.facebook.com/SALASvskErasmusKA2BLIPP/
Projekta BLIPP dalībvalstu kopējā vietne: http://blipp-erasmus.eu
Latvijas – Salas vidusskolas – sadaļa projekta BLIPP dalīvalstu vietnē
Projektā BLIPP izveidotais tūrisma buklets (paplašinātā realitāte – skatīt
ieinstalējot viedtālrunī Blippar aplikāciju)


New Ways of Creating the Curriculum in Your Classroom
JAUNAS IDEJAS SAVA DARBA ORGANIZĒŠANAI KLASĒ
31.12.2015 – 30.12.2016

Projekta pamatinformācija
Salas vidusskolas skolotāji īsteno Erasmus+ KA1 mobilitāti skolu sektoram
Erasmus+ KA1 course in Portugal
Projekta norises atspoguļošanai izveidotā Facebook lapa:
https://www.facebook.com/SALASvskPortugalErasmusKA1/
Mācību materiāls “Interesanti tiešsaistes rīki mācību procesā un ne tikai”, izveidots pēc kursiem Portugālē, nodarbību/darbnīcu vadīšanai
Video par kursiem Portugālē

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt šeit:
http://www.viaa.gov.lv
www.erasmusplus.lv


Dalīties ar ierakstu