Rekvizīti

Image

Jēkabpils novada pašvaldība
PVN reģ. Nr. LV90000024205
Jur. adrese Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, Latvija
Banka SEB banka AS
Konts LV87UNLA0009013130793
Saņemšanas vieta Skolas iela 3, Salas vidusskola, Sala, Jēkabpils nov.

Dalīties ar ierakstu