Rekvizīti

Image

Salas novada pašvaldība
Susējas – 9 , Sala, Salas pag.
Salas novads, LV-5230
PVN Reģ Nr. 90000045372
AS „ Swedbank”
kods HABALV22,
konts LV40HABA0551027661272

[share title="Dalīties ar ierakstu" facebook="true" twitter="true" google_plus="true" pinterest="true" email="true"]