Sākas diagnosticējošie darbi

Vija Rudzīte Uncategorized

Diagnosticējošie darbi tiek organizēti, lai piedāvātu mācīšanās atbalstu skolēnam, pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes, fokusējoties uz pamatprasmēm, atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, beidzot 3. un 6. klasi, kā arī lai skolēns sadarbībā ar skolotāju līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot/nostiprināt savas prasmes. Šogad mutvārdu daļa latviešu valodā 6.klasē norit Zoom platformā vai WhatsApp. Komisijā: latviešu valodas skolotājas Anita Zvirgzda un Tija Spilberga. Novērotāji un atbalsta komanda: direktores vietniece izglītības jomā Inga Alužāne un direktore Sanita Madalāne.

Dalīties ar ierakstu