Salas vidusskolas direktores Dr.paed. Sanitas Madalānes uzstāšanās par tēmu “Vidusskola lauku teritorijā: misija un atbildība” Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajā diskusiju seminārā KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA VISIEM PAMATS SABIEDRĪBAS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI

Vija Rudzīte Uncategorized

Dalīties ar ierakstu