Salas vidusskolas stratēģiskās plānošanas seminārs 2020

Vija Rudzīte Uncategorized

https://www.facebook.com/SALASvsk/videos/3014536485266438/

SKOLOTĀJI UN PEDAGOĢISKAIS PERSONĀLS!

Tiksimies 10.jūnijā, lai analizētu, reflektētu, plānotu, radītu, baudītu domu mākoni! Diskutēsim par Valsts pamatizglītības standarta un Valsts vispārējās vidējās izglītības standarta ieviešanu, atbalstu skolēniem, skolotāja profesionālo kompetenci, labās prakses piemēriem, mācīšanās grupu darba uzdevumiem! 

Dalīties ar ierakstu